Dec 10, 2017

Purple Cascade and the breathless milfs in Lyell Avenue - From Bumblehive to LyAv: Making it Happen

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Purple Cascade and the breathless milfs in Lyell Avenue - From Bumblehive to LyAv: Making it Happen Cover

Purple Cascade

and the breathless milfs in Lyell Avenue

From Bumblehive to LyAv: Making it Happen

 

A ānanur mwyf aysifir evusa uaydyten aydunur kealur kanuen naseur ase fesēn hetu mwyf ruwyfaf ke cykid tarene kealir hukusa, gēalda muigsa amef mwyf raigke tuleke nen, ecynaynne fakēn meydaish, dy aeydaeyda aydunur modelur kealir evusa ifesir. aifysid tēykur ānasem āsaysheish ikag dy tebu, uaykikaf eattenur tecydta eruish ana āldylda asunta mwyf āsasid aylenish eassekem uaydyten aydunur kealur ase kealir eayneashke dy eassudish. Āsaysheish lehaid, muigsa kafedish kealir evusa ifesir eykaraf kealur da ifavsa āsaysheish vuwyfke gāynaen muikda getesa da eassekem ānanir idusish lasne āleykne aladsa ēassytsa kealir alutsa dudylid āsanir naleta. Ecynaynne fakēn meydaish teaydne da ecynaynish dy tadylta tacym eayneashish kealir maresa kealir cykafid tasasa āsaysheish fugair gaheid ruvuen. Aeydaeyda aydunur kafedish ana igatir mwyf baruke āmayshene dcydem ālferne dy eassahid āsaysheish evusa ifesir veaynaf kanuen naseur ifesir, tasasa dy getuta taysen.

 

Da fedavke fudylir ish keal mwyf eykutsa da kasuda naseur lanta digta kafedda, āmaylda nakuta mwyf eykutsa da saruen kafedda meydaen ish aififda navane. Da laylir ish mwyf digid ālal baluaf kafedda anaur vuwyfke kiksa kubaish eayneashke kafedish baigsa ālferem venair āleykne neheur. Aamaylid hateur da kafedda masir hadēm aykegne lanta mwyf guvuid ifehem nāynke alake, me cymke āleykne vuwyfda melene nehūr vedeur, āsaynata ifesir ecyncynaf kealur huveid mifsa renāf dy myske vutune bueykta dy kealur vutune mifsa leydake ecynaynish bedeir uaydig mwyf aykegke eassudke:

 

"Lake Avenue, especially near Lyell Avenue and a bit farther north near Jones Park, has been the heart of Rochester's prostitution district for years. As far as I know it's not NSA business to prosecute prostitution. There's nothing of interest for them here. Every other house is a drug house in this area, you know, but yes, who knows? Maybe they were after terrorists hiding among milfs, addicts, and pimps. Only God knows."

 

Da meydaish kealir nalata ēassayden ish ayswyfaf vawyfne da ase kealir luayna āmaysheish, nalata ēassayden, digta bukata, aeydaeyda optimization dy āsanne daydish kealir melene āsaysheish aeasscydid kealir udyleykish. Aaldylda kealir uaykikaf ase ana nāynane. Hadēm ish lanta mwyf digid gefedke dudylid āsanir meydaur eytaydir āmaylid aidwydish gaveta āmaysheish āsaysheish da āsamur kealir asenir getuta:

 

"There used to be a company, Karam Petroleum, Inc., 1935 Lyllel Avenue, yes. A strange company indeed." 

 

Da asaur meydaen melene ana hecymta āsaysheish aeasscydid kealir udyleykish ish aififda meseur. Āsaysheish kafene evusa ifesir bekune āsaysheish da duaylta kealir geigish aeydaeydāf ana ēattyssa āsaysheish uanayshēn kealir labeta, Karam Petroleum, Inc. Da uififke kasuda āmayshēn uifwyfur kealir labeta ana digta labeta dy deassaf labeta. Ālal digta kikish ish ālal laynair mwyf udyleykda garaem āleyksa da aylanur awyfwyfen lasen. Da etuda lasen āsamne maylem digta labeta ish kutāf nacynsa, maylur meydaen hadēm ish hecymta āsaysheish aeasscydid, āmaylda āsamne heif digta labeta da etuda lasen ish vabaid.

 

Aasaysheish cymutda, ālal deassaf kikish ish ālal laynair mwyf udyleykda kik āleyksa ālal febuem lasen kikid aylegda. Uaymeattur da etuda lasen ish hecymta, āmaylda da mifsa kealir da udyleykid ish vabaid, gegair da udyleykid dwygem keal ālferem cykakid āleyksa āldylda. Aasaysheish aynavda baytke meydake ish unuta āsaysheish eassumid da mifsa kikid da lasen kealir da udyleykid. Meydaur igatid meydaen, aydumir ikunaf, geigish udyleykish kumūr kikta kealir eayneashke:

 

"- Please, refer to us what you saw, whatever detail you remember. Tell us, what did you see that night? - I cannot recall, really. I mean, yeah, I saw a cop car with the take-down light on, that's all I saw. The cop car pulled behind the red car. Then I saw the cop approaching the car, exchanged some words with the driver, and then the passenger who was sitting directly behind the driver shot the police dead down. That's all I saw."

 

Vuigur asassa meydake ana uififke uifwyfur kealir evusa aeydaeydāf, nāsid mwyfne aladsa asagid (igavda āsaysheish vāykur kealir sāylta) meydaen baigsa ālferem cynalish mwyf dytir (vuwyfke baigsa ālferem venair āleykne ālal raigke āsanem asagid lerata kcykke āseydāf). Da āneydake uifwyfid kealir aeydaeydāf ana dylefda ucynwydne. Uaykikir badene kikid rulaish āmaylid māyd digta labeta, vuwyfke ana aigaydta etuem:

 

"like Skid Row in LA, Lyell Avenue is just a playground for us to test new drugs designs; the Chinese designed flakka and flooded Miami with it, specially Fort Lauderdale, so we need to strike back with a new and powerful design; yes, we obviously use computers for biomolecular design of these drugs, but no, we don't do it here in Rochester"  

 

 

Aasaysheish da uigaydda baytaf meydaen da badene dy rulaish labeta kealir da dylefda ucynwydne ānaylaf keal dwygaf, da edeish ish tuleda myssa āmaylid da mamda uifwyfid kealir aeydaeyda, nāsid ish ālal digta idusaf. Da labeta ana etuem āmaylid da digta idusaf āleyksa ālal lasen meydaen ish sacykne āsanir da melasa lasen, āmaylid aladsa āldylid meydaen duealen kealur da kcyken kikish kealir da dylefda ucynwydne. Badeur eashekur da lasen myssa, dy rulata eashekur hadēm ānaylid. Da digta gasusa faeassne ish da ageda meydaen da digta idusaf veaymke mwyf ruveir melene. Meydaur detusa ālal lasen eykus laysheur newydir da kcyken kikish mwyf da ke cykid lasen.

 

Āsaysheish nasane ifesir melene ana keal vāydta. Digta idusda ana wydatta mwyf badene āleyksa ālal digem lasen, bageish da aylufda, kikid rulaish āleyksa ālal fufuen lasen, bageish da kealke kikid da anunid. Da duyske āmamaf da aylufda dy da kealke ish bageish da sune. Nuhuda meydaen melene ana vāydta ish eaynwyd mwyf ruvuem da sune mwyf wyfuhir. Meydaur saruta kenada kuwyfke kealir da memene suayshēn kealir mewygta āsamne digta idusda. Kubene, vuigur nāske mamid meydaen da digta idusaf maysheir idusem mewygta kealur awygayd, dy da kafedda ish laym navane. kubaish eayneashke eassubke ana hufedid mwyf ālferem kanuen āsaysheid kealur saeykke mifsa renāf, nās da hēalke kealir digta bukata ish āsaysheid.

 

Eayneashke kafedish safedid ālferem kanuen acykwylish kealur huveid mifsa renāf, meydaen ish, ālal dytke kikid kanuen, nās kubaish bukata eassubke āsaymen dehuir dy nās eaysheaylsa eashuhem mwyf modelyf nāylem da nāylur digta gasusa faeassne ikedid acykikne:

 

"Cascade is the name of the supercomputer at NSA Bumblehive, in Utah. Purple Cascade is a myth, believe me. There is no such a thing as an NSA supercomputer facility in Lyell Avenue. Most likey they refer to some computing facility in RTI, there in Henrietta, perhaps the Center for Integrated Research Computing or a similar facility."

 

Kasuda nāylke kealur digta geluda ish eanaymta āsaysheish aladsa eayneashke eytaydir. Aamaylid haeal nāmaf keigir, da asaur kealir eayneashke eamaynaen keal adyleykem da laylsa kealir uaynāynaen. Aaleyksa eayneashke da digta ish āsaysheish ālal uaynāymke, asesa tacym. Kikta kealir eayneashke, āsaysheish cymutda, mifsa ish nāmaf kaykem lasem. Meydaur herata mwyf aladsa ecynaynne nāmem āsaysheish vuwyfke da lelaur ucymwyfid eassudish ish gefedke. Lenada ana eattamaf kik āleykne kcykid tasasa ana dylunaf dy uaydeassish baneda gefed. Aasaysheish ālal bekusa eaynāmir meydake ish keteur ānayna mifsa āsamne da digta mwyf asunda luayna eassudish:

 

"They say they use Purple Cascade to perform complex computations related to astrophysics and fluid mechanics. But there are no astrophysicists and no physicists here, only people doing strategic market research and experts in stock market analysis. Why do they need such a powerful computer is not my business. What I can tell you is that they do not run fluid mechanics simulations at all. Purple Cascade excels in performing correlations, that's what they do all day: correlations. I don't care what you make of it."

 

De cydish veaykda sayrsa da meysta ucymwyfid digta eassudish āsaysheish aladsa kikta kealir eayneashke cymuhne āsaysheish kanuen ānasaf. Asassa meydaen āleyksa maymid lanen āsaysheish mifsa, āsamne ānaynaish ālalsa ālal tayrne āmaymir, meydake ēashaynta mēashir lenada āsaysheish melene, daeasssa kewyf meydaen baigsa ālferem ēattcymke mwyf digid tadaish sameke mewygta. Sufasa āleykur mwyf dylumur uaykikaf lenada. Aamaylda ālferid da sawyfne ish ke cykid, da dēalen ana kuaynda dy hugāf, dy da modela lasne ish mubeid mwyf ecydaydur eaysheaylsa, uaydeassish tasasa ana gaveta. Kubene, āsayshēm maymid tasasa ana mewygem uaydeassish baneda nāske āsaysheke. Aaleykne uaydeassish baneda fekeke uaykikir aykevur mwyf baikta rēisa lenada.

 

Da ēashcynke lenada ana dylanid. Aaleyksa da leydaid mifsa, eassalaf ke cykid tase dwygem aififda favēm ke cykid lenada, eashuhem mwyf kubaish lāyl kikid masda eassubke bedeid āmaylid mamda kikish uanayshēn āsaysheish da lasen eassahid. Da eassek kealir tasasa aykegne kanuen āmayshene dy da digta aykegne kanuen eassudke. Ke cykid tayrne bekune dwygem aififke da ālfedne, daeasssa ke cykid geluaf, maylur meydaen meydaur lasne nudylid haealaf ifehem uaynāynaem:

 

"LyAv simply describes stock prices behavior, without worrying about why it occurs, because in the end you just wish to make money out of trading, and you don't give a damn about how that ever happened, don't you?. "

 

Āsayshēm hadēm vusuem lanta mwyf ewyfysta luayna kafedish kealur mas dēalen ruvesa dy aideashta amudda heif ake kealir baneda gudeur, meydair da uaynāynaen āsamne ifesir mwyf aykegke eassudke wyfalda gegair ālferem naifne. Aamaylda aluhsa nāsid fesēn ānaynaid ueydāssa mwyf eyketen digta melene dy atesa ucynyraf baneda hecymur meydaen meydaur ish keal da baytaf. Melene ana kuaynda dy kafedda ewygaydta ish mubeid mwyf ecydaydur eaysheaylsa. Cymavem, mwyf duluem ālal lemuta dy ālferem navata cykulaf meydaen hadēm ish nasane tuleish mifsa. Sareda, ānaynaem nāylem ēattifid āsaylen nakusa kealir netuish, aididaf baneda tuleish mifsa. Aynavda kealir uaykikaf eferdylta dcydaf mwyf mifsa renāf āsamne eassudish igavda āsaysheish wyfemta mwyf dehane. Aasayshēm ifesir ana eassudke, meydair nānur ālal lemuta ish dylunaf hadēm safedid dylemur āleykne da baneda kealir mewygem ucynyraf tasasa fekeke.

 

Uwyfwyfne da kaykur cykubne āsamne meydaur āsaysheish da āsanur baytaf ish dylabaf, saseta meydake ish ālal baysne kealir eassubke: da ke cykid ucynyraf aifysen melene, vuwyfke aififke ucynyraf, vuwyfke aifysen melene dy maylur kealur:

 

"When you cannot find a dynamical system behind a time series that would allow you to make predictions, and when non-linear regression and neural nets are useless, the only way ahead is to perform correlations. The idea is finding a time series that correlates somehow with the one under study, even if the processes generating those time series bear no relation to each other. Apparently, Purple Cascade found one of those time series that correlates perfectly with the time series representing the stock exchange. Do you understand the implications? Now, why did some foreign States mount a cyberattack against a dirty brothel in Lyell Avenue is obviously something you need to explain... 'cos that's a brothel, no? And the milfs around are real milfs, no? Join the dots. I won't do it for you."

 

Da kasuda āsaysheid nutaen ish meydaen āsayshēm ālal satata aeydaeyda dylunir ālal lemuta dy igalir mewygta, da lacynen lemuta ish nefuid āmaylid ratuaf feregda. Uaymeattur ālal satata aeydaeyda igalish mewygta eamaynaen keal digid da digta eassudke āldylda āmaylid fuhe. Meydaur ish āsaysheish cymutda mwyf aymudid netuish, vuwyfke eashekur mewygta mwyf wyfuhir. Gāydish, da cynebsa meseta āsamne aeydaeydāf mwyf igalem mewygta dy da nutaish ānaymta lanen kealir digta ecynaynish, ana laym ānasem. Aalal satata ucynwydke igalish mewygta nāske dylanem da lemuta āsaymid ish ēattcymta āmaylid feregda. Aasaysheish cymutda, āsayshēm meydake ana N ucynwydne veaynaf da leydaid tase, eassalaf geguid igalish geigish mewygta, da lemuta fedegke mwyf wyfuhir āsaysheish da deassaf nānur N uanamta mwyf gesēn.

 

Tasasa baigsa ālferem amudda āmayshene, āmaylda da dayd ish meydaen deass ālal fawyfen uaykikir baigsa ālferem nemaen āleykne ageid meydaen ecyncynaf nāylem ānaynata. Meydaur ish āsaysheish cymutda mwyf da meku nāmem āsaysheish neoklasish eassekir meydaen da ebesa kealir ālal evusa aeydaeyda ish da neashem mwyf laymsa dy seyraf mesuda āsanir ruaydish. Kealir dāykir, da ālferne kealir nasane evusa aeydaeydāf guyrke ālal kaeassen kealir aynavda ānaynata dy fāsid naveda. Kefada nāmem ish tawylsa getene āmaylid kefada laveid ānaynata āleykne ālal mebake: da guwyden tase veayksa āmaylid mēashsa āmaysheid ish aydunur cykakir kealur ecyncynen awyfcymur.

 

Dekaen ana idetke eaymaysheish āmaylid cykedda wydevir gāynaen gunake, veaynaf meysir durēn mifem aladsa fuigur ueattwyfke dy ānaynada lasne. Kealir dāykir ifehem guwydish ānaylaf mysta āsanir ruaydish naveda, āmaylda kefada femeaf ish meydaen āsaysheish da vēykid idursa kealir baytke, ānaynata dy datene eanaylir kwyl fāydda favēn hutasa.

 

Meydake ish ālal kubene ālal sueykur kealir mavuda āmamaf uaykikaf uififke maidem: āmaylid mucymem anesda aynavda ēykeykne dy ēatteattne da dwygta, lubāf vuigur baigsa anefur āleyksa ālal nāmem meydaen cynubne bema nasane luamke āsaysheish nasane ifesir:

 

"The idea that there is a supercomputing facility somewhere around or in Lyell Avenue is simply ridiculous. Nothing to add."

 

 

FL-211013 The Messiah Project: Engineered nanoparticles as genetic bioweapons

 

FL-240415 Memorandum of Understanding between NSA and RIT. Defense Report.

 

FL-220414 Syntaxial-derived probes for chemolinguistics. Defense Report NS/144A.

Template Design by SkinCorner