Jan 3, 2018

Shi flūeishyrser freuari

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Shi flūeishyrser freuari Cover


Shi flūeishyrser freuari

 

Ki Adonos fuyr floekre uedwā iaeshyiser. Su iadra aymīeām shi flūeishyrser freuari. Su dyegrāishyr āoi aeūle oeidi kir floekre dar doōer aedrea krawri su aedrea aymōē iadra di le kliy dar aedrōyi kadd aeūle ieui dwyui. Aymīyl iadra aymīeām le yeiyr dodd lom. Adwuey ly āueidi aean dwākloi floekre. Su iadra di le oeflea shi dreiwr aymīyl shi wēi, friaīwr iadra uefon drytwuer dar aymīdsei si aedrōyi uedwā aea si flīyi gēū. Iadra dawrshyr aymīdsei lar floekre su iadra di le uedruey klyeflo shi klyfrishyr āthyiser ieklywri dar floekre dodd aedrea ieli. Iadra aymīeām kir dar kliy dar kluei, su iadra aigui yklēari dar aedrea aymīefleoi su adwoi, shi eogi aedwōar aeūle floethwyi flākri klitheoyri si āegrule dar aymēbuwr kir aedrōyi. Ki flīyi rei, āoi aeūle aeīdse ieklywri, (ieklywri) dar aedrōyi shi aedrea krawri su twoyi, ruar aeūle flīeuyr aedrea flyekri īegruy aedrea rei.

 

Ki aedrea Ennoias di le aymōeōeidi floekre, ki aeūle āueidi reidsei su twuēash. Aymīyl shi muei aea aeīdsei, aeūle thuno aedrāwr. Ādwi, aeūle aymōklōyri floekre; aeūle dwākloi floekre. Rī aymīeām weakriaer, aedrea klufleoyl, ly maela klōedroyshyr su ēfleydshyr; rī aymīeām le iadra. Aeūle anī floekre lo drōeiarshyr; rī aymīeām weakriaer, Simon, ly twiaedwoi shērishyr ku da aymīeoam. Iadra aymīeām weakriaer sidd ād aeūle eāyi seyshyr aeāriser. Aymīyl iadra aymīeām drā shi ieidseishyr dum lom ēdwishyr archonssershyr su oethwuishyrser aedrea krawri, aedreaser krua kiayri. Su iadra aymīeām frothwiwri dodd aedrea iēy.

 

 

Su iadra ueid lom aedrea dwiaeo. Ki kadd iadra twēyi mele, flāwr didd aymōklōyri floekre. Ki iadra aymīeām ydōeidi flīyi aymīgri, thwoti lar klaoyri dar klaoyri. Su aeale, āsheydi iadra aymīeām dodd aedrea klīefryidse, iadra vāer aedrea fresash. Ki iadra edwe aedrōyi si druefroi, su iadra aymīeām ēfruyri eāerishyr, su iadra aymīeām le yeiam fiyn vaeūwr, ki iadra aymīeām ōedwēyli. Su iadra aymīeām aymēbia lo aedrōyi, floidse lo aedrōyi ko adwuey ly si flokreyri, su ūekla ku adwuey ly si iegre dar aedrōyi lo ālei, su drui kliayeishyr. su iadra aymīeām muei lom aea aeīdsei uedwā flīyiser oesi dar yklōwri āthyi iadra oesia si āflayrshyr klufleoylsershyr dom.

 

Su aymēflōshyr flythwsershyr, ly aymīeām iathēi shi drēkloshyr shadd, ēām tweiami dar ieidseishyr āsha iadra ēedwīyl shi lom aea yekria lo aedrōyi, āoi (ieidsei) flāwr didd kum aymāyr fiyn fuyri, āsha ēchyishyrshyrser ēchyi ba, flākrāishyr didd su le eovēashshyr, fiyn myī rī etwelei. Ki rī flākrāi su eyidsei twedreo thwudwey ieūyisershyr, kadd iadra ieflewri chētwuy (aedwōar) aean si adwōle ēāeidi: wuekleayri ōedwēyli flīshāer shi aymāthwē aeāyser yekri, āoi myī le etwelei, fiyn rī kleīei, fiyn ytw dar uefon aymākreo; ser driyi, rī ōdriy, īkred, su ethwy.

 

Ki aymēyshyr, diddshyr lar ieidseishyr, āflayr le aymēbuwr kir krawrishyr āoi iaywri, fiyn ūegryi lar aea yekria, ruar rī āflayr uefon ūegro āsheydi rī uedru klaethiayl su āsheydi rī krodōi lo flām shi āeflealeishyr, aymāekloe dodd klufleoylshyr kydd ēdryi su kluei, āeīar flayr lo Nousshyr dwiaetwōarser su ser klaoyri. Aeūle āflayr aymōeōeidi floekre lar krūyl aymīegrūam kydd iefrī. Ki ruar aeūle aymōeōeidi floekre, aeūle si ueāna aymāyr su si flayr lo aedrōyi. Ruar aeūle di le drytwuer floekre dar aymīdsei, aeūle āueidi le drytwuer dar aymīdsei. Ruar aeūle āueidi le yeiam dodd floekre, aeūle āflayr edwi si krūyl klīei kydd kluei su āflayr uefon eyidse shi aeyrshyr kiayri.

 

Rī aymīeām flīyi keana dar chētwuyshyr ieidsei āoi āeflealeishyr di le ykreyi, flīyi aeyr uemy shi chētwuy huyi. Āsheydi aeūle ieui kliaekly lar klifreishyr aymīoyisershyr ukrōi, su eyidseshyr dwiaeosershyrser arkonsshyr aymīshi, riflēam ūgī aedrōyi. Su āeflealeishyr uedwāi dwoefri āsheydi ye aymīeām chea lo flōklū kloethwāser.

 

Aeūle flīeuyr lidd dar ūealeshyr, su aeūle kliedrē lidd lo klegryi flīeu tweiaser.

 

Ētwdseshyrser da aeklūi ye ūflōar lo da ieli. Rī aymīeām ūeūidsei āoi aymōdweidi thwokruishyr loōsershyr, ki aymēeyishyr āoi āueidi shi aymēthiershyr shadd āueidi doāwri. Su aeūle ven. Aeūle āueri kir twieflīyr, ieflea aymīfrū āey aymīthwāi iēyser su iklaiari shi roeishyr ūi, ieflea drytwuer ku flākrāishyr flyekri, ruar aeūle ieflewri thwōekloar dar fyēi aedwōar eyidsei twuōyli didd kreōsershyr su gyash klufleoyl su grofluylishyr freaoyli, āoi iadra, ruar iadra twēyi dar flīyi oyr su īkroi aedrōyi lo flītwūyr. Aean flāwr flēuashi ki fluly āegrēi, ki kedd Ennoia aymīeām lo aedrea Ennoia. Aeale aeūle fyi āthyi iadra aymēbuwr, ser ki ēām ūgī shykluami kir oenīwrshyr arkonssershyr. Su aeale iadra di āflayrshyr klufleoylsershyr, ly iadra.

 

Lyr ēām āueri klsh lar kedd iafar, su twēyi dum dar aeāy āeflealei, su twēyi di ueāna shi āeflealeishyr shi twietwaeri, ēām āueidi iefrle su eri, le eothweo si adwuey ly si iēn, aymīyl ydrydi si adwuey ly aeīdse aedwōar aeūle si yori flīeshiarishyr thwiaeklowriser, ruar aeūle āueidi īklina krua, le fyāeyi ly aeūle si, lum luwr widsei. Aeūle eri adwuey ly ieflewri ueawri frokloey si floekre, ruar aeūle iefrlei aedrōyi adwuey ly, aymīeoami aeūle aymīeidse aedrea flūekle, āedwena ēam lo dwaefra im uedwā aeūle di le klūeflu fyēi floekre. Greoklē, aeūle aymīthwūyri ōfliayr fludsei, krai flōklū. Aymīyl du āflayr uedruey ēgry shi krūwr, shi ēfreoyli su uefrueyi, grāthwori nēwri su āedriwr. Aymīyl shi īebishyr keddser frīetwōi ēām si griash, dwāei, su ke, ruar ēām ieflewri flothy klufleoylsershyr shi wuekleayri gruein flīshāer.

 

Ki rī aymīeām frīei. Rī iadra ly uefl āori aedwōar rī aymīeām frīei, ruar arkonsshyr nāthwoi le fyēi aedwōar rī wuekleayri gruein īnēi ōedwēyliser ōthwi, kadd krīeklī ky aymēdwoidshyr freaoyliser, ser āoi aeūle frāekry wuekleayri hudweoi, ieflea dwbo myflāshi roeiser flyekri su frei aymēkre kadd dar choeydi klaeshashyr su dwādrūei eyidseisershyr vīeidi, su goeklai aedrāwr lo aedrea myflāshi dar kluei su aymētu, āefle tona, su yw āedwyi, ueāna aymēgrīyli su iēn, ruar aeūle nāthwoi le thēami flāmshyr ōthwisershyr, ki aeūle iefrlei diddshyr shi ād aeūle si, su frīetwōi diddshyr shi ād aeūle si le. Ki aeūle di le fyēi fyāshishyr itwāisershyr, aedwōar rī lar dom su lar klei ōthwiser, su aedwōar rī le lar aymētu su grāna, kluei su frīetwōi āefleser floe. Ki aedwōar āoi le aedre su aedwōar āoi aedre aeūle īei klue su klaemīyr. Aeūle nāthwoi le oesi, uedwā aeūle ieflewri ukrō, su froflūi lar aedrāwr dum āthy aeūle āflayr āethyd.

 

 

FL-200717 Intronautics: The Structure of the Reality of the Rulers - Eleleth's revelation to Norea

 

FL-090217 Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

Template Design by SkinCorner