Feb 16, 2018

Lywoysh betdy Norea

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Lywoysh betdy Norea Cover
Lywoysh betdy Norea

 

Neyn sh'gëedne eymouel deiäth la demma neyl sh'beuamdy bëym, neyl sha neuwaym yn sha beoel yn beyr neailse, neyn beyr yn feoem eytes beauan vae eyniaym, vae eyniaym rëem feiys reoyn gëedne, gëm yn sha fendy. Dä aysir teäen teuayr beyr sh'aynawyr yn sha lyiolsy, reoidke deiäth beal aylam vae nyuwaym neyn feioash deualsaesh nyiam, deoyr aysir feoïr aydduym beal fendy vae sh'aymöal yn feioash meuweym, tae ayssoas aymüel, ky feiem ky idne beiassy feäm; eytes deiäth, sha fendy thëal aysseyr deieash deiäth lewaddy eytes reïhde lëwtda neweym teuayr hywair neyn idne beiassy neyn nyawmmyesh feäm, idne beoendy eynandy, sha feoalash yn sha beuamdy fehdy reoidke deiäth sha fendy dae nyuwaym. Deieash deiäth aysir feiys reoyn neyl feoem, neyn feoem aymmde neyl eyniaym, deöaym ky sha meuweym deiäth neyl feoem neyl beweffy.

 

Bësh nyuwaym aymäen idne ayslse feaym. Bësh nyuwaym reaulse eytes lyeaenidse yn ayssoas. Bësh nyuwaym deuar lyëash aydduym neyl deieash, deöaym ky aynem reaummaesh Shainneh, sha keoemmy eyniaym. Neyn aysir kyouffa neailse neaodke vae sha reössy eytaeyd yn sha dinush ayslse yn sha keoukneash eymouel. Reössy aysen yn sha meuweym yn neuwaym keouhdyesh eytes aysir reoyn sha fëilsa feiys deiäth dae neaësh. Aysir hyiaeynesh feäm de Shainneh reoidke gëtdy bewyl yn sha nyawmmyesh lyiolsy, de sha neiffa dar sha fehdy, eytes deiäth, sha keoemmy eyniaym. Neyn neaimma beyr aynuffy beal leuarhe bende, deoyr deieash deiäth bewyl yn fëilsa. Neaimma hyiffaesh eyniaym deoyr aysir rëwshy reowtdäsh. Aysir gëtdy aydduym vae kyautda sh'aymöal vae eyteiar deualsaesh neyn eyteiar theael lyiomme.

 

Dä neaudde feiys reoaggy neyl sha rewaesh aynuffy deikna hyawlsësh ry sha ekny yn feioash dewes Fiash leiekny feiys deiäth beal reoueyn gëm yn sha beweffy reoidke aysaysh beuel deikna nywäynesh. Neyn leiekny newett beuel aysayr tyddeash dae sha beyr, eytuwen dae sh'aynawyr yn sh'ayslse, eytuwen dae sh'Amerth. Deoyr leiekny rëwshy teyl, leiekny gëtdy aydduym vae hyawlsa monads neyn geölse dä sh'eydyn yn bëym neyn sha theael reuwmda reoidke leiekny neieath dae sha seoeys eyniaym vae feuier eysial rewwan dae neaësh. Keaoytt, aysendeash lyen gä deoayrash neyl idne sewiem aymöal, neaimma shyhdaesh neyl nyenidse neyl sha rewwan neyl reoidke neaimma reoaggy, deoyr neaimma reoaggy hyawlsësh ry Fiash. Neaimma lyowrhy deiym vae këilsa sh'eydinny aymioanash fendy yn sha beuamdy Danam neyn yn sh'aynawyr yn sh'ayslse yn beyr neaudde feiys gëoytt neyn neaudde feiys aymmde neyl eyniaym.

 

Aysir reaummaesh beal eysial rewwamash. Aysir geüys bewyl sha fëilsa feiys rëwshy neyl deieash teyl, neyn aysir reoaffa neyl. Neyn sha reössy eytaeyd yn sh'Arach dëwyr neuohdësh. Neyn beyr sh'eyneoes yn sh'Arach, ky feiem ky beyr sha deiuyn hyänne yn sha sean, reoaggy lëwndy feïr deieash kyuonda sh'eydoddy yn sha bëoeyt, deoyr deieash rëwshy bennyesh. Neyn aysir reoyn sha fëilsa feiys rëwshy neyl deieash, beuel kewondeash aysseyr feiys rëwshy neyl deieash teyl. Dä aynem rëwshy idne seanne beïr, keaoytt aysir, aysir reoyn dae di sh'ayshuer. Aysir newett beuel keoande neaësh seyr vae deiän beal hywair, keaoytt aysir newett beuel kyautda eyteiys vae neaësh neyl sha beiel reoidke rëwshy kewwysash aydduym dae eyniaym. Aysir kyautdyesh eytes aysir reoyn beal lywotde vae sha keoemmy eyniaym.

 

Eytym rëwshy beal aymas nywtdy neyl sha reössy seanne aymmdy, teuayr kyuier neyn tyam, ky feiem ky sha geouayn yn sh'Arach. Neyn eydym reoaggy gëurhësh, feïr neaimma kyuonda sha reüdna reoidke reoaggy deoayrash hywasesh ry eyniaym. Neyn beyr neailse, teuayr sh'hywinne, eytes gëtdy ta, tyihda dae aysseyr feiys aynuffy tyieynesh dae sha neawkne vae sha Fiash yn aysan, deoyr leiekny aynuffy seaffa ayminne sha dewel sa nyuwaym neyn beyr sha fëimde teuayr eyniaym neaudde yn sh'hywinne yn Aydeem. Feïshy reial tyieynesh, ky aysym dae sh'Aydeem neyn neaudde teuayr neaësh, deoyr neaimma aynel feoïr syam beddy yn deggy dar eyniaym. Neyn eytym rëwshy beal tyam yn neaeddy bende de reoedde neaimma reweatt leüym sa eyniaym, neaoethash eytes leiekny (Aydeem) deiäth sha reössy aynawyr, neyn lyewythash syyl reuitda, eysswem, fy sha beïr neyn sha reössy aynawyr yn sh'ayslse.

 

Deieash rëwshy beuel dëas dä neaësh vae deuinny feiys sha meuweym yn neuwaym, sha beïr yn sh'aynawyr, deiäth. Keaoytt neaimma feiys këilsësh sh'beoyn gëm yn leaoen teuayr bëiaym reoidke (deiäth) beal fewmdeash neyn beal fëyd aysendeash lyeäsesh deieash vae neodne kyiyn, reoudke neaimma aynuffy eymiwas, neyl bewer vae mesa ayny neaudde feiys aymmde neaedka neyl sha deoym feian. Keaoytt neaimma, sh'Arach, neaudde yn sha deayl yn Adyalath, kyautda sha keawnda yn sha synde, reoidke beälsa rëwshy leaommyash neyl bewer eytes neaimma bekny beuel deuinny sha beïr yn neuwaym. Dä kyiyn, reoudke neaimma aynuffy ayddnnësh, tyuiresh vae neaësh. Neyn beal tewiem beoemidse gëtdy de neawndy neaeddy syeffa rewwamash, eydeiyl sha synde meioshyash neaësh këedna. Dä fyn neaudde feiys reoaggy fëakneash hyaedke aysir newett beuel keawmmy neweym eydeiyl neaeddy aymeam deiän sewiem.

 

Neyn eytsa beal fëyn yn sh'Aydeem gëtdy vae sha synde: aysir reoyn aymuggy neyn eytym deiäth beual bewsa na eyniaym. Keaoytt aysir dewodnësh deoeash feïr aysir syurhyesh ayssoas sewiem aymöal. Keaoytt aynem reoaffa lae vae deoyr, feiys deiäth beïr? neyn sha syeffa aythdky yn ayssoas synde, feiys aynuffy leaosha kyiyn neyn ayssoas rewwamash, reoaggy dewoethash la ayssoas lewukne. Neyn nëamma newett neaeddy Eyneem lyen vae geas keuimdyesh nä sh'eymouel yn sh'ayshuer, beïr yn neuwaym, reouhda beoyn neaimma kyuonda deoyr aynem deiäth neyl beal deyth rewwamash deayl, deoyr neaimma aymmde deyth lëarha neyl neaeddy sewiem Eyneem, eyteues neaeddy dewoeym. Deieash rëwshy leaoyl dä neaësh.

 

Sha reössy aynawyr yn sha teuwir yn sha lyiolsy rëwshy la demma neyl ayssoas geölse. Neyn aysir reoyn aynem feiys rëwshy teuayr aysseyr, deoyr aysir aynel idne Eyneem yn beal leuarhe seuäsidse dae sha sysdne fëimde neyn sha nyawmmyesh neyn bëuett enssy. Aysir geöeytesh sha deyth Eyneem neyl sha rewaesh, aysendeash nywuamesh neaësh neyn ayleyshesh sha reössy eytaeyd yn sha synde neyn neaeddy kyoanne.

 

Neyn aysir rëwshy reaummeash neaësh beyr teuayr tesa neyn teys gëm yn eyteiar Eyneem. Neyn syuëlash gëuyttash vae neaësh rëwshy feoïr de gëm yn eyniaym. Neyn eytym gëtdy de beal nywtdy neyn beal mewaydd ki sha lëieys neyn hyöan, deoyr neaeddy aymöal fekny teohda, neyn sha kyuier ki Aydeem lae eytwal leöayn neyn neaeddy rewwamash vae sh'Aydeem neyn aysseyr feiys kyouffa, bësh nyuwaym leauhdy; feïshy besa sha geouayn fekny hyeayn beuel amael.

 

 

FL-200717 Intronautics: The Structure of the Reality of the Rulers - Eleleth's revelation to Norea

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

FL240817 Video - "An Encounter with Norea" by Narrative

Template Design by SkinCorner