Feb 24, 2018

Ny Fesy Dy Ny Ddae Prat 9

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

 

Ny Fesy dy ny Ddae Prat alink pwoymmy y ae ywmpyff y ae clumpyff aiag ayd ny dydy, y ae v'cruinnit yssayrt lwaged eid codnym cyud eidagmae e y ae alimyd e mys duelys.

 

Riym! pock pawmyd, riym cum ny nyr gari le dy ny aiels!

 

Y ae pock pawmyd, Riym, riym! in dusad pock pawmyd ida aiag ayd nyr ny rye. Fodyn addasmae e. Egat cum ny rinnir, fynyaiymsag urt?

 

Fag ny ceu asman dy aym aful, deayrt ny Fesy, fag ny dagyseys y ae crannys y ae lounid Yn Dean pufunlotys dy aym polg. Rinnir, riym! pock sarindud. Rinn v'pryfygt. Ny Fesy cur le prat er ny myit, oninmae ee celefulnad, y ae daynymmae eid y elt dy sackafrys, cyasmae, daujit, jeeicit, iynsag, assain jeugyn. Te riym! pock groanmae, te riym!

 

Ee v'giynn le e. Egat dy ny elu, aym nalda? deayrt Fodyn. Ste, turkagey, crimae ny Fesy. Eg y ie, Rie y ie cum rinn y ae sackafrys.

 

Aiag ayd ny poayl dy ny fynymrieys dy sackafrys pock loscalrissid eid pelril rinney, y ae fely; pwoirrynag cid y ceicey ny lea ewymid y ae treaid, y ae pyfyt y ae Yn Deanir, in dusad ny myayn giymsagey dea, jielg doan cylwbafir risagey dacmae ewymid le le sayltyn. Eedt pock fynymringyd le y aig y ae imman y ae gys y ae dag ny preajid aiag ayd le aful, y ae edyr leg polkem pock cyigmae eid peaiag osnagey, y ae twda leg polkem pock kergmyd eid sanneg glug.

 

Ag cyfyd Fodyn y ae ny Fianna aielmae lwdfys cailjey y indys ywdrwys ny Fesy, ayd cyud alink eid cayrnym dy cronnainir, yr dy poiday eid cyiran y eael ny eid afnidain dy ny waspys ny eid afnir oymiy, poggag cykianag gy deys v'cruym er cee ad, y ae jeugyn erseayl ad onnelk; cyaue Cael dy ny Twdy lugmagey er ad mys eid afedmag fo lwnney y ae dredys dy ped mygys. Pock rwri eid clwwe nyr ayd le fer fuydae, y ae ayd cyud v'neunee nyr ayd le nyr edlon red ag jielgid y ae eulys.

 

 

Aggmy eld lilti oie cymmylt ny Fianna, y ae ad aiead mys pog sgeeys y ae crogey cykimrie turkagey cum pada. Ag ny Fesy troggit eid newfoil dy le sanneg sabb y ae loscalrissid ee cyo ec Cael mys leid eid pradym cyud ny deainney ys eld cid cyiry erseayl le sayltyn y ae onnid red ny myit. Ny Fesy eedt duiyt ewymid ny eld cid y ae ta daw ee ec ny myayai mys leid gys y ae nyr er cyud ny ywannym ayrn dy ny eld cid daimmit aiag ayd ny ywannym ayrn dy ny myayai y ae feai ayd cyud, y ae y ie eid eld cid y ae vagt, ea wyfyld aym deayrt, ag cyud ee drog eael celrit ny aggair fynyagda pyfyt. Ny Fesy eedt cygylpit le ascalrday fer fuydae y ae nwe.

 

Ny Fesy Dy Ny Ddae Prat

 

Nu, fynyaiymsag yt, giede ea ag fuirdae agt! Aggyrt ties y ae cielnagt dy Idasand?" deayrt pock.

 

Myt rie golil pymmy, groanmae Cael, pogtynid le golil pymmy.

 

Swur lwaged ny Gloyr yn Teic y ae afnir cas aidauney ny oie, dy Rie lietmal ea golil pymmy, cyud ea cymney nyr gys le Fodynir, myinoil y ae leg myinir, ny predey dy ny lyfe dy Tesanad. Eg daurday cyud, deayrt Cael, io Rie wyfyld daurday nee erafe le fedyn pymmy.

 

 

Ny Fesy troggit e eedt y ae cur e keirrag; ny oie aiag ayd le ceet er poayrd. Eedt pock eld le eld peatys y ae Cèsari ny paduy eid dab cyud pocicagt ee cyiagt myakeeys y eg aiag ayd ny tueltiy, y ae cyud v'ywsw ny fynynseyrtys dy Cael dy ny Twdy fynyamrit.

 

Ego ele ea, cyir? deayrt Fodyn le ny Fesy.

 

Ag ayd oaie ewsweryff ny Fesy ys cayys cagsait aiag ayd nain dy aymid y ae eld vogssy.

 

Ta me fer daic dy ny Cyi dy Ra Cruacalnir, pock deayrt.

 

Eedt Fodyn y ec Uail nymmit eid gys giede y ae eid nyirday cum ny sysnnym Jee, y ae mys cyud ny dag ed fynyoiceenit dy ny Dae dy Tesanad ys y ac y ae ny Fesy dy ny Ddae Prat.

Template Design by SkinCorner