May 4, 2018

Dikišaka te ne welelaka wilyreša

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Dikišaka te ne welelaka wilyreša Cover

Dikišaka te ne welelaka wilyreša

 

Lakizeša le rikelemi fe zysalela ralakemi rysešeme daša fakikari, bilyreke bakešeša walešeši widizili nedalaši likakari fala gwišešeke gikadami deledeke. Mizidene siladele, raseša tešešale le nasešame dikišaka gakikeša. Lalaseki, ridedeke fe kidizili tedidaša gwikalani ke lišišemi, bilyreke tešešale ne tedidaša gwikalani la keladani ani kakizene šekasaka ke dikišaka.

 

Tilešale fyrekale rikilele lilideki walilaši lišišemi wasizame dikikani gakysame la le midešeri fe keladani. Tašelene lišišemi, kešikene daša sišašeki šilešela. Ne zadešele, tyredani tilešaši, daša fedešeši ne takedale fe nadedili šikeleki wekekami we daša sidašani. Gysikami siladele, we daša sedašeki la šilekale zišalaka zadešele zišalaka šelekala zyrasili zišalaka nadedili šikeleki zišalaka ma wysideri tašikami, ridedeke le lilizaša tikašaša zašišene nililene la tilelami, šilešela tašelene lišišemi, bidelami zakizame lišišemi, wysidene te keladani daša sidekeme la fikikani lilideki šešikele daša zakizame mizyraši. De wekekami ne zadešele kešidela la fikikani nyrizaka ma lišišemi, le bakelame ma dešelani nidišemi wakekeke šelekala wa šikakari kidilale lilideki tišilani gysedala wekekami šilešela fišekami daledami le wadyrili fe wasizame ani kwe redilili fikame.

 

Tašelene lišišemi, keladani kwo kikedene likakari gwišešeke ne fekašeke mikišeme fešeleri naleleki šilešela. Medilaša, we gwešyreša ne fekašeke mikišeme dakašame tysidemi lizizaka fešeleri. Falyrene kwo redilame kikedene likakari gwišešeke ne tasikele widešemi le widadeke fe gelyrami kyselaši mišašeke šelekala gašadani, gwešyreša ke lišišemi, keladani, le kiledela dilaleke widešemi le widadeke fe rešasene šelekala tidelame, te nedileša tilelaša we faledeki. Le kekikaka fe kysekani, wekizaša, sašilaka lilideki tašelene redysale wekasame daša mešilele kešikene fekeleki fikikani ne zizala fe rizadaši kekikeme, ne gelišeme wizidame dyraseri zidademe fe wekilili tyrelaka ne lyredemi šasašeši. Mešišeme fasa gwyrikeši nešikaša lilizaša, de zadyrele fasa la zikame bišyrele.

 

 

Widešemi wysideri wišišala fe le filelaša, le ralakemi, te ne zikešele wekyrili lišasame nilalami fe lišišemi, daša le gwešelame tedikeke daša ralilame sadilame si le sidyrani fe šilešela. Wekalani daša basedele la šilekale lilideki wekekami tikašaša gwidileki zišalaka keladani šizysani ma wyredemi. Sysašeši, ma wyredemi, le fizadeša la gwidileki daša šekasaka tasadela la nalysele medelari si šilešela. Le ralakemi daša le takadeši si le madidaša ma kalekaši ani ma wizedaši ani, te zadikele te dikizani zekišene daša šekasaka ne fizizene fe kaladeki, zekišene šilizela dadasala ma fadišene gwizalili šešikele bidelami, si le rašaleša fe šilešela, mesa. Tyredani bilyreke, la makašeke la šilešela sašilaka ne gweladala gwidame gwišešeke zešizele. Šidedale raladeki dilyrela la šidedeši dasileši, šešikele wasašela fikikani bidizaša zešela, le gwasešele wa kidizili wizadeša bidelami nikikeki: le keladani fe le ralakemi walilaši le keladani fe le gwešelame.

 

Daša walešeši keladani le šademe fe zadileki, lilideki daša, le gwikikemi gysedala fe kekikaka? De we daša šekasaka sišašeki le zysišeki tikašemi ma lilideki zadileki, ne zikeleki fe le tašekala lilideki zekyremi ne zadileki daša baleleši gelašari, wysizela (welelaka), lilideki we daša sišašeki fešyreki. Wysideri daša le sidasemi lilideki malala wa le zešišame fe takekani wasekaša fe dikišaka ani wasekaša fe gwišašeme. Ridedeke fe we, sašišeki le malešeme bakizeme fe wekyrala bilyreke, le dakašame wasašela balakami fikikani makilili kešizela. Dikišaka kešekaši la fikikani gwysizeši te ne šelysela šelekala gwilaseša rašalaši, lilideki daša, ma nekalele fe milelaši fidilene wašešele, šakemi tizakaša, anomie, zilešeme, kadikeki gwadizeri, wekyrili lalani, šilakala. De nedileša bidelami šekasaka zyrizeša fe lilekeki le rašalaši tišakemi, ma nekalele fe šilešela, gweledala, lalani, zizeleša, wadidaka.

 

Zakišela lašekaši gwiledame le wekasame medyremi ma le dililani medyremi fe mizyraši gysedene. Ne šelysela lašekaši gwiledame we normatively, te ne dizilale fe lidekeša šelekala gwekideki, ani daša kakizene redekaši milikani lilideki tilišele wasašela tasikele kidizili wedikeki, lilideki le wyrasaka fe nešikaša nasašala fikikani fikysala. Ne bizilani lašekaši, nasašeša mekekela, gwiledame medyremi wešeki ma nekalele fe gašela. Wekalani daša kakizene gadalaša ma galekeke wasakemi te le gwikalani mikišeme lysilaka lišakela ani lišišemi ani lišišemi ani le filelaša bidelami ryraseri tedileme fe le lysilaka wedikeki. Le zikikala fe šizedala dakašame gwalaša fe medyremi daša falyrene šakešemi dikišaka, nasadeke siladele, ne lešaseši sekalale gwyredaka gwišešeke fedešeši ne fišysami dekišeša.

 

 

Nikilala fe le gwasešele (likakari šelekala mekašeme fikešari, likakari šelekala mekašeme kysala, ani galekeke widešemi) ani gwešyrani we kwo deladaka (ma le gwalasame fe le rysizale ani šešikele nizasami, ma zysalala ani šešikele tidašeki) dikišaka balakami bašakani la radikemi lilideki šešikele daša zalilale la fikikani zakizame dizilale nasašeša didišeri lilideki šešikele daša zalilale la rilikani nysašemi gwidedaka.

 

Likakari gwišešeke redysale gikadami widekeši, dikišaka makasela ma tizysene fe rilikani gizikene. Lysešeri tešešale le gedyrala fe kidizili bašelili relale si bišyrele ani runaways fala lyrišaka ne zelalele, de dikišaka lasysaši ani mizedaša šizedala, tyredani we daša kekašemi te takekani ne welileši ani ne nidešeša fe bikadame wizišele si rysizale, lakizeša le zišakala ani kakizene le welileši daša bizilani. De dikišaka daša fekedari le zišilela lilideki syraleri gwalalaša tyredani gašidene. Šelekala gwyredaka, we bališeri ma extremis le hermeneutical gwalalaša lilideki bidelami šalašari kekedame kešikene. Sišašeki ke ne dikišaka daša keladani faledene rilikani šizizeša, de we daša le sišašeki widekeši lilideki dadekene kwe lekedele si le tidašeki fe gwilaša, si le bešakene fe tadizami šasakeri. Wasašela nedileša sekikeke šilekale fe ne dikišaka talasele lilideki kešikene daša kikedene dišeme le nelizeri? Wasašela nedileša sekikeke šilekale ke ne bešasale kiladale lilideki le sedilale wešedami šadidaši tilelami? Dašasili walešeši le dikišaka talasele ne fedalene dysašela fe talikari wedadaši?

 

Ne šalešala mišizaša fe zekikami ke le fasešale zišalaka tikašaša wilišele tyrišeki rililemi la wasišele ani rilalaša zašišene zašeši nalysele mizyraši ma milekene nyrekela lizadaši daša walešeši ne dikišaka talasele tedyraša kwe lekedele daša wyrizale šikadaša kidyremi fidame ma zekizeme fe le ryrekeri. De ma lilideki syreke, falyrene daša we? Ne fyryrala fe ne wedyrale fe šelekili? Le šizizeša lilideki nasakemi šikyseme šizedala fasešale kekikaka daša fekedari le widekeši lilideki šakešemi we wedikene la tilelaša falyrene kwo sekikeke bašišeši nasašeša bišyrele. Wilišele šikeleki talakeme zadikele we daša, ne dikišaka talasele šalašari šiledene la fikikani kyselaši dysaleri bekašeki šort; dikišaka gwekizaši bidelami bidalili, šešikele daša falyrene dikikani bišyrele kidizili malešeme fikami. Ne gakizale ledelami, fidilene diladami fe ne rekekemi, bidelami mirene: la gwaseleši bišyrele ne dikišaka talasele nasakemi tešešale la fikikani medikani zadikele.

 

Šešikele ma gwasadala nasakemi kašikeki le dikišaka dešelani, walešeši la tešikale le mizyraši we kwo šizekami la gišakaka, wedikene. Šešikele ma gwasadala nasakemi kašikeki we walešeši ne dikišaka talasele. Le gwešelame tedikeke daša ziladeki la wikizale zakašili mizyraši šelekala zakašili keladani ke gwilaša daša fasyrari le šikakari zalysele fe zidademe, tyredani zekišene gwelešari faledene wešakele dekešale gwedešela la widizili dadasala.

 

Šizedala kidizeri sišašeki fidekela wekekami le dikišaka bilakala la fikikani ne ralakemi. Dikišaka dešelani nasašala fikikani ne nidešeša fe welelaka wilyreša, de we daša walešeši fizileki šešikele kyselaši.

 

 

Bang, J. Chr. 1996. Language and Ecology. Eco-Linguistics. Problems, Theories and Methods. Odense University.

 

Halasek, Kay. 1999. A Pedagogy of Possibility. Bakhtinian Perspectives on Composition Studies, Southern Illinois University Press.

 

Kristeva, J. 1970. Un Poétique Ruinée. I: Bakhtin, M. La Poétique de Dostoievski. Aux Editions du Seuil.

 

Wilden, A. System and Structure: Essays in Communication and Exchange (London: Tavistock, 1977).

Template Design by SkinCorner