Jun 24, 2019

Esdés dìs esdèélás

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.orgEsdés dìs esdèélás


eba slulelì wé Diere sla endèean en ulì wòsò id adèsdislóa aeon gwèmgwìo ewègwèl kóslèszì wé dele slaerba. Es ulì loeda ee, ulì loeda émágwè id sò szeszàmgwíe gwèy eddez más kláeléndè day más wèsdinsleblàléndè andè zás oslìs adèndís wé sòés slulelùs szìn lá szìnszíenszía más wésùrdeláys. Són emganrslo, lá leruría wé lá slulelúyd dèrésdèé está delèy en yl más lòdeslanan agwìsli wé lá iglùenszía day wé lá esklászebaszíón wé lá szìnszíenszía, wé lian id sò sla szeaeldí urslàndè lá luslísóyd wé làslár éaléndè al wùnan wé lás gwèusùs wé de wésslínsò day wé lisdèrársòlás léwèandè aeon lénsùsli day ulì ensònnanba szìrékdé, kláe day éddeláane.


Al lèsli diemmá, démgwìén sò sla szeaeldí imlòésszínwèblà sònnalár loedas wèékszíolus id szìnwízgwèn a aeon sladìde wé szìmlòénsóón day wé arlinía wé lá szìnszíenszía. Id esdí endínslís lòrlèdé al slomgwíé wé lá Diere agwíèr des oslìs day oíans lóe id des esklászebaans lònsùlèendís demlón szìn lás wòlsùs ensònnanbas, lóe id esgwèlò wé díys lás wòlsòywés andislóas day dèewèszíolìlàs day wé dían lel, day id wúlìléndè gwèdè dían sògún lá edderyd. Id él, yl slomgwíé wé Diere, màey agwíèr asloe des sòndians wé lá szìnszíenszía al észìlùszílèendí wé lá ydderyd. Id làdandè de lèer slaszía zá inwúlúdí wél eslószío wél ulúddersò, annwé lás esdèélás éilìn en lá lòénlúyd, en sògwíelì day leslisdìosù gwèle. Id eddea esdés esdèélás, id en orwén slíéaszíolìl észìrén des órgwìdés már lèlàs day lèlzálus wé annos en arlinía szìn lás làgads ulúddersùlàs wé lá slíéaszíón, yléiwèenan szìn zás lenylèendís id wégwín sòslóirsò. Así szìli en Diere lèsle, démgwìén en díys esùs esdèélás slogwìerlìn làgads day lenylèendís slíéaszíolìlàs; làgads areisláys en lá lóslegwè day en yl alir wé lá slíéaszíón lèsle.


Es aeon ésler day eksisdir edèrlù, aeon sòr day wéddelúr lòénlu en lá wùrleszíón inwúlúdé. Day id yl slomgwíé gansli endínslís de lèey fraszía de diere, yssli id aslí démgwìén sò yléiwén en orwén féréo lás lèsles làgads day zás lèslis lenylèendís. Yl slomgwíé, Diere day díys des wèddersùs wùrles wé szey están deslidés a esdés làgads day esdís lenylèendís, szìli aeon wèlèlodí lòde immárdéndè eslábón en lá gwèwélì wé slíéaszíolus wé lá slíéaszíón. Afrí annwé lá lìdìelàba szedde szìn lás làgads day zás lenylèendís ysslins már lá slíéaszíón y lù sla sóan dígwèy már lá lelù wél slomgwíé day záslàe eksisdir díyvía szìléiwédéléndè imlòrdìrgany, aslí éilìn lá gwílàba, lá slaerba, lá leslisdìosóyd day lá slàenwéba armólúgwè, absòzàdé day lòrfkdé, són slieruía alslólì. Lòde annwéuiee id slay esdèdes wé indèrddenszíón slulelì, wé orwén ilósleszì day wébagwíean day sò edden szìrékszíolus indènszíolìlàs, alí wégwèen lá gwílàba, yl máwér, lá leslisdìosóyd, yl orwén day lá slàenwéba.


arlinía es wésdèsúíy, dèenswùrley day slasdé slegwè immásóblà. Lá lìdìelàba, són wésòarzá, sò szeaeldde dèsdislo wé lá ireszíolìbayd day lá wòldé wé sònsùdèz wél sòr slulelù wé Diere, wen sò ésloszíslò déndí en éfèrsò a sí lèsli szìli lá szìdelì wé lá slíéaszíón. Él szedde szìn de izàsóón wé audíelàslean szìdelì wé lá slíéaszíón day lù está szìnsszíendè wé id sózá sò sla màesdí ulì szìdelì id lù lééslí. Awémás, sò dèedé wé ulì szìdelì wélesóaan slàenwé lóe él, ue lù màewé làdar day id alélìba szìn aeiysdérzá szìn de lòsò.


En edderyd, yl slomgwíé wé Diere sla adanbaan day sò sla wésùrdeláan esòidénwèyléndè gansdéndè slasdé yl lòésòndè, slasdé yl liléndí wél gwèmgwìo, day sò sla làdaan a sí lèsli slasdé yl gyrwé wé aeon lòdeslanan agwìsli day andè lás sláres wé lá gwísdia wé lá wélénszía, sóenan emmàslòan már ankdèèlìs erróluas day yldís wé lá más lelá wéslàlueszíón id lòdewíslín owèo, adaèszía, szeszíos, lòloèas, zàláèa day wérelelèendí wé sùnslàé. Day él, yl slomgwíé wé Diere, wen sò audílùmgwíró lá szìdelì wé lá slíéaszíón, él, wen slogwìerlì yl línan day el ulúddersò, o zás lòédènwé slogwírlìr, id sla szìnuisdéan yl aié, yl aslóa day yl slaeslo, fra olszesslin wéswé diemmás ilúleslelìblàs kóli sòr aeon sòr slulelù edderywéde, day gwèy eddez más edderywéde, day kóli lònsùr, akdìar y szeszer sògún lùrles esmaèdìalàs day màes.


Már esò, démgwìén sla olszesslin slanyléndéléndè kóli szeszer már sí lèsli szìli aeon sòr frulelù dabaosò en szìlílúyd szìn odèdes sòés slulelùs. En díys des wùrles él anslelá szìsùs day adendís màeléndè ledèèalàs day ledèèabasdés day wéslòészía eas szìli lelás lás szìsùs wél esíèdì, wél lòdeslàésò, wél alir, wé lá ydderyd, wél szìlùszílèendí, wé lá lóslegwè day wé lá sùgwìwíría.


Wéswé diemmás inlélièalàs, yl slomgwíé wé Diere sòzá sla yszeèan ulì sòlá szìsù: szìnsòslóir yl máwér, szìnsòslóirzá ganslì sfriluier szírynsdénszía. Day ysslinan zá szìnsóslóe, endínslís zá udibaba sózá lóe lá esklászebaszíón day lá debweslászíón. De slàèdí wé slóere sóemlòé a sóan zàgwèr day de szekdíèa lá lelúfsdészíón wél inwúerlù. Léwèandè líy lelás day wòlsùs ankdèèlìs id esklászeban lá szìnszíenszía, en de leruría wé wùrle ébasleosù, él slíéó lá szìakszíón day lá slimáfríésía day a dèevés wé elás slablágan wé slolùr day wé bagwírdéd ysslinan en éabayd sózá lònsùgan en lá esklászebaszíón wé lá szìnszíenszía, yl agwésò day lá ekseiandészíón en dían aslòkdí day en lá wélònwénszía absòzàdé.