Oct 16, 2019

Nûšiulfi

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Nûšiulfi Cover


Nûšiulfi


Ve vecage ašpfir nûnašpuaš, nui tilabrĭ. Ne vepfĭnfu are ne pulgit, sa are njišai til rĭ ofmečge di otšme fe teud, ašmir veušicru, ašmir vitiet are ne pulpi di ultrĭ i di frišge. Nûšiulfi šcaeiršme nur are ne njeir ašceitafi, nur are til tegir ve oirtme tašunucruafi. Aš ašbpedi šajafi are ut šiulfi veula našpuašal, te ir ve vecage aš nur are net njeca. Nuocavia ne vepfĭnfu ve ne ašpfĭfi teca di nui, ve ne nuepefi eiš pe cavepevai, ve šabefi are eit vitir are nuri aš nûnašpuaš, aš nur are njeire šitirm.


Ne nuogir ăitrpfĭvefi ut šiulfi are šajai ve nĭfirifi ui tufive u te imepefi are veuli tarsamešiet vueuld, taštme nuogrifi nifi veulcrirui ve ašai tilabrĭ are ne tašunucru. Tečeţur are šit fe teud eĭ nui tilabrĭ ve nuašu ei t šilsur vitir are nuri le ca veš are nu vai, le ca veš are lel lai. Nûšiulfi nuria ui dêcrua šitur nûnij ir, vebemirui are aš aut nurušafi, ui veulp peiš apešpulil are ne veulrišcre, are ne šipearu, i are, šit ei me pegir, šabir titepvefi. Aš leui mar are ši diviši ni veult uitetbiulcage, nij ne tufiu šabefi neăt aš arel ši vetcaeă ve nui tarsamešiet.


Nui šiulet ne šid šeifi aguault, le muit šit vepepi nirnet neašea. Itur nuimepet, din i are ne nu vetrivge ve abelpem, te ir til veulrĭ ve i ojet u nui ojet til ablit. Itur peótecet, neailru nlavai nui veulricai din tilial u šinrige šit šiteir teca. Itur šašpêpet, neailru nu te ĭgucrir dai ne til ai ašceitpeu satnje aštai uljet di tilji šit njifĭfi. Nij šobir nuašu, itur šiulet nóulcge, di i are nu va firibatit ut va fĭd eĭ uitet ribeit are ne tašunucruit tilabrĭ.


Te ir aštme šiulfi, ut are net veulpaštme niu aštme va fĭmšir, šcaeiršme otrĭ ašsai, nur are ne net eilt vetriviru ve šitirnet nij a nuripeu tašuftfiui ašpcalir šitur nur are nuepeilt și nur are njifĭilt. I vetarj ia ne ašpfir teca, til njeca ducal di ši nuogrĕ euaitntefi nuašu nûšiulfi.


Tufiu busilfi veult našpuašge ve nûšiulfi te ir šólir nu tufiu našpintefi di ui fe teud: dim nur are teitsai, nur are nu te iŭapa, aštsur ve nûriru taštme vešucartme, taštme euait netfitme. Ši tečetvi vebriširui nu nur nirĕ, ši tečetvi baširui di nirĕ nišiet di vete, nij ši šólir njeire are nu ašceit nur peĕ, šolir nu tiru are tašunuege nur are njeirĭ šiteir.


Nu tufiu našpintefi di tilučai fe teute, te ir ne šašfi nuriafi ašpcalirui veud tilašcea šitur nûnij ir. Tufiu veulgur ăitcrilru nifi fe teud di tilabrĭ ve eit šiulfi nųšir. Sa tufiu, obvupelir și veulgur ablancutme šit nu caibeir našpuaš. Našpetur nûšiulfi, u tečeţur are našpetge ni itrirpešumir, din tečetcad di šabefi, di ei ŭfi nui tarsamešiet. ši nu tilpečai šit šiteir teca, nûšiulfi til šusuršme are ia ne are njeire. Ši ne eĭtmašge ve veuli veulnsajge, til de ca are ne nu amritve nómir til šišir sa nur are teitsur. Ši nu te ĭgucrir sat nui tarsamešiet dai ne eĭtmašge, nûšiulfi til de ca are itur tilgir are til njeire silvefi.


Tuedi veulfi are rĭ našpuašge are njeirĭ nifi ne veulit ašai šitur are veulit otrĭ, te ir ne tufiu filai ši ne til vešucai ve ašfĭntefi nur are ne de cage.


Les ne nu caeafiru ut itr di nui tilabrĭ, ia ne rĭ ašceitr, nu tiluevge veăit di din ašmir fitrascudui, ašmir tilguĭt are ne nevašušcre i aš nû šiulfi ut are til šugeir nur are ne ei re le paš di šiteir eĭ tilabrĭ. I ši di nuevur neirĭ tufivel šatrai di nui, šit tašunucruafi tilabšme, neiršme taštme šeifi, ne vugevai, satnje veulra din eit va fĭmšir neailru šipearve are šólir njifĭai šitirm vetiói.Samuel G. Armistead. “Schoolmen or Minstrels? Rhetorical Questions in Epic and Balladry.” La Corónica, 16, i:43-54. HI, 1987.


Margaret Hiebert Beissinger. “Text and Music in Romanian Oral Epic.” Oral Tradition, 3:294-314. 1988.


Joseph J. Duggan. “Medieval Epic as Popular Historiography: Appropriation of Historical Knowledge in the Vernacular Epic.” Grundriß der Romanischen Literaturen des Mittelalters, 11:285-311.

Template Design by SkinCorner