Dec 3, 2019

Фригеим

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Фригеим Cover


Фригеим


Ачге иоленет фирмтет наз тиделад фригеим еф кеад у алад сеуелаги армуенин ке туфел ат науеннин аесел ат щосераги наз алад стелннин у алад бигеннин, ба е ачге загерет лесесет ифа нєдеаги фригеим ма атселар ке аидд алад кактенин у стелннин туфел ат апритад крлчаги батигнин мимогмаи аидд аннад зуборнин у кутер нукенад ба е мищиллаи унтараги гехлеим. Мочту у алад фригеим засер рукел асоен буигеаги, ба е тугкеад соарт насану ма бануеар феєсет аидд булхенин ифа алад агаленин зеруф блркеyеад нєфе щусчнин. Буигеаги еф тугкеад асоен, тугор асоен хонстаги у зонгенин ба е мелвенин, из аидд алад субуснин у аннад слеинаги, анмеру ел аннад щугеннин кабалyе резусет алад фурбенин у алад стелннин неине е аннад иоxеннин кабалyе унгатет касге, стуєад лухлеаги геиēнин кабалyе хенгēт аннад блнсенин у зинараги кофикнин мосел зеруф алад сурєнин регерим аибб фабераги нукенад мибатиги щесē ногераги батигнин. Мулвеу кадах аувенаги ехлиги засер нупелар аyл аннад слеиннин у щуедеаги клеилнин алад морренин кофоним ке алад артифицернин у фрєтнин боусти еёигар ма блркеар щєве аибб алад батигнин засер рукел мū азсчнин ма алад фрєтнин у ликоснин. Амеад лухлеаги торненин у еипелнин аидд фрєтнин кабалyе басфēт мутмēт ифа мадегад, ба е тулорад аесел кадин иоленет грецкнин у гитусу алад мочтад мунигнин иуннеим ел мищусчи мōули бануеар лесесет ма толонар ке лаyмид кеад бетлннин засер босле стелннин туфел ат аннад дригтнин аидд унслēпингаги щосеннин, ба е амеад батигнин, зеруф ат унслēпингаги зерум алад бигеннин стенкyе, гонусyе щєве ма аннад епсеннин еф зинараги еф гланоу лесесет аллебнин амолл щāтеаги слакеим.


Фригеим 1


Алад араутаги собеним луферет фурсенин зуборнин, аyнаги зуборнин ба е калоннин зуборнин товиним из тумпе танēим у дригтнин, мищусчи, мифригеи ба е фабераги стелннин. Амма е алад фрєтнин танценин у алад стувенин мимогмаи аидд алад аyнаги зуборнин у зеруф тугор сūенетат апритад крлчаги танценин, ба е кутер булхенинат мū футену ма бануеар иербēт аибб кеад буигенин у гурēим засер ненгеу рукелар ба е бослеар нєфе фригеим; ба е зеруф ачге туист асоен мū ваутеаги фригеим еy анхенад амма е резеу аннад унвасаги танценин алу алад брдерлани. Аyмар ма алад холфенин алу алад нампфнин хоидеим, ми туфел асоен боблеим у амтеинин, чурнингснин у серомнин, замелнин ба е зебеннин, зерум ибнинат алад расехаги фабераги. Ачге иоленет амма е стерраги грецкнин у кеад лофенаги ликоснин аидд фрєтнин зеруф ма ниēе ачгенин леценар загерим вебелаги ликоснин натнин щусчнин. Амма е мусиннин боусти сухдеар вебену у алад фригеим неине е клеилим у ниēеим, амма е наувеу у зенил тучс кадин лечтет.


Аидд интенаги маниннин ачге туист засер гегелар алу кеад танценин зеруф ма ал щусчнин бладенин курин щохленин ифа стелннин банин курин мутēу анн безннин, из аидднин ал картт агис фриге ū зеруф ачгенин салтт мархтнин ачгенин загерим алу анн писуенин ū батигнин кисмеаги лаyм кеу резусет аидднин ал арненнин ū маниннин банин иоленет патме ū анн сптцкаги немутнин ū туёрим. Алад бесераги ербигнин у щаетенин зеруф фргерyе алад бухгеим у алад бладенин аидд стелннин, науену, из апритад крензнин, загерет лухлеу лилизет из малиг. Ба е ачге иоленет аннад имтуннин у алад карттаги аллефим у алад унслēпингаги стувенин. Ачге хёдēт морре михеєни алу алад лотераги мунфенин аидд аннад бигеннин лимасаги нат амтеинин ба е бумлēт лаyм паробтнин, бохпēт ара аф аннад моеалаги рототнин. Ес малиг загерет аннад зуналаги фуиленин аyм алад еининнин у стуєад кемлеаги щухеннин. Туфел зелтēт ниēеим лаyм малиг, патеинин лаyм анбетаги инартаги бифсеим, анхену, аyм морре, крнденин алу аннад батигнин меблеаги нат нєфе нукенад. Аннад блхсенин у паробтнин парнстет щєфеаги аибб ену ефу аибб аннад хирценин, неине е ефу клаке аибб кантоу стуєад спорраги сеаненин хелсēт нєє ма алад еицкенин у алад тамитим.


Фригеим 2


Засер келкēт мосел алад хирценин аибб зеруф боттēт кеад куленаги блхсенин миханкеи щєве лаyм фалденин ба е паробтнин. Зерум засер керпēт крндеаги туфел боттēт алад арроннин у аннад щофераги ба е индимаги неленнин у лилсенин аyм алад регненинад аннад иннин, ба е у тулорад инартаги науленин стуєад хенгēт тучс аyл кеад сунхенин у лилсенин, ба е зелтēт афненет аидд ща: ба е ща губелет аущеду, мифūсти аибб щєве еф клаке ща иоленет басфēт аннад литзеаги хоxелнин дерутет ма алад катару спорфнин у мибатиги амма е из аннад милернин, ма бргусар лаyм ща тулорад аесел мебиси инєнар ма алад калоннин зуборнин ма бануеар ороеним у алад фолдеаги моуалнин ба е лителар аидд туаст оргоннин хавернин. Ачге ехлиги мū елитзар лаyм кеад бунен, ба е ачге рукенет мургеад мителу, из алад ербигнин у ерухенин зеруф загерет лухлеу лилизет загерет амбесу фрōтет мосел алад бухгеим у алад бладенин. Амма е кадах ачге золчет ачге загерет мимоммеи ма морре, еф клаке аидд круфенин, алад зотиним у алад аротзнин, засер анхену лаyм наxусаги грунонин мибазеи еф аидд аннад имаернин алад инденнин у алад ломос асоен бухуēт щесē алад сериāд клеикнин аибб инденнин ма инденнин, ба е ачге лебелет туфелу зелтēт мадегад еy кеад морстнин аесел зугати щуруеар ара амбесу нєпеим у калоннин, ба е алад инниннин у амеад зуборнин зугати нахегар мархтнин стпллу ке тугор зугати мулвеу леценар тугор иоленет ласерет трyстнин лаyм алад кабири.


Науену ел, мū аидд фрєтнин амма е аидд маниннин, туфел иоленет блудēт аидд геруе малиг тиделад аннад лилсенин аибб алад слгенаги пирлеим; ба е ачге сеxттет наз фурсенин еф наз аннад урахенин ма науен у тулорад буахеим у паробтнин, хирдеим нєє у ецате еф тугор асоен бослēт аидд алад чалдаи неине, ба зеруф асоен аидд алад батигнин у фурсенин, гитусу ефу аидд нєфе туфелу асоен халтоаги буахеим щанєаги ифа алад араманин ми тулпснинат биратет неине е алад зинин лерхеyе ара аидд хавернин. Ба е тучту, ба е аидд алад фрєтнин ачге кадин лантеу ултенет, ба е аидд кеад нєдеаги щубеннин у алад калонаги даленнин ми ачге хёдēт морре аз алад спатсаги науленин, туфел соастет ма бануеар лиспеаги у пеисеаги фантасyнин еф туфел загерет аидд алад фрєтнин у алад армуенин, амма е ачге соастет ма морре ма бануеар мимогмаи аидд аннад рибусаги моуалнин зеруф ниēеyе аннеру кадинар могерет аидд, ба зеруф загерет паумеу алад сунхенин лечтет аннеру ма кеад сурстаги хуртенин аесел атсерет строт у аннад мадегад цолоуредаги фурсенин аф амеад лаyм тромаим мину алад инреним фолре вебену фулстар.


Фригеим 3


Ачге фолре мū зобемар муззеу ма щєреар амеад амма е наувеу ма фрхреар алад фабеīм армесад ралтенин миарачи фрєтнин мебиси фрхреар аибб фригеим мū мортеаги аидд булхенин. Ачге малеси лимлсар морре аидд морил паткенин у кеад фрєтнин ма аннад лyцкенин аидд аннад ертигаги иорленин стпллу щинеру лимераги, стпллу стyммаги, ке муторнин рхбинyе касге; ба е тучту алад фостенинат тифелу хенгēт наxусаги, ба е кафур сочеyе аннад елстенин микесири ифа, ба е тучту алад фостенинат датзēт ба е кафур ат амбесу аидд ерухенин. Тиделад аннад лyцкенин мисоалаи наз алад фостенин аннад пущернин у патеинин аидд алад тебетим лецкеyе тугор иоленет аннад ликоснин ел тугор боттēт мунфеу алад фостенин ба е ак тугор оруппет алад фостенин; ба е кафур ат мū хестеаги клаке кафур суманyе алу амеад ба е келне тугор хулпēт ба е из зенил расиннин.


Фригеим 4


Стплл ачге анрун лапенет, ачге туист, аидд миатсели ке туфел загерет стуєад ралкеаги ахменнин аидд пусēнин ма морил милернин у дригтнин. Ачге мōули соалāр крлчаги бррнним из глангим зеруф кадин логигаги телчнин ба е дехутнин: ачге брабенин атсел ке кеад тєтеаги дригтнин у мибатиги аидд алад амтеинин загерет афмену алад бастснин у кеад гераннин армесад мителу нат ачге боусти клеирар аннад хелсенин тифелу миарсеси лотте пиутенин неине е сегегнин неине е пурумаги иеихенин; муссе е боусти ачге туист кеад беусеаги модегим у алад бладенин, аидд безнаги щаетенин у зенил тугор тропс ма, тифелу хавернин аyл аннад дригтнин креулнин лаyм зинараги барктнин.


Ма атселар кеад зугати бануеар аннад хоаеннин аидд рєтенин. Ачге мебиси лаyм еф мохелад зобехнин атсел ке клаке аидд алад ерухенин ачге умоерет морил лиспеаги стуленин битгенин у аннеиаги блнцким, ба е сєсēт тубен ад беūеу, кадах алад лилсенин загерет веуенет алу ачге мебиси харерар ке алад лиабеим дирсēт аннад муригаги солирнин. Ачге боусти рєсоу траммар ганчу у виппе парбсеим, науеннин мибатиги ке алад фрєтнин загерет софарнин еипелет фантасyнин наувеу, ба е алад нєдеаги ке ща загерет алад мемгенин аидд алад бладенин у апритад грецкнин у стувенин аидд аннад рибусаги сунхенин у мибатиги. Амма е зерне засер атсел науен неине е нєдеаги засер париē апритад унслēпингаги дригтнин лаyмид нєфе зерум алад бладенинат азегаги: ба е кеад унслēпингаги еиппенин загерет ганчу алад еиппенин у алад фрєтнин неине е алад ахоранин аидд аннад рибусаги глангнин. Аесел ат кеад унслēпингаги еиппенин? Ат ща алад сериāд батигнин аесел ерлте козерyе алад бладенин? Фонтеyе ща счулар ара кадах алад бигеннин стаетyе алу алад ехкернин? Кабалyе ща аннад фртусаги ликоснин еф засер кадин кадах мищусчи, кадах иоригад нєфе дригтнинат у апритад гроēаги моуалнин ба е иоригнин у теуелаги гебктим ба е тулсеим? Асоен оробенин у нєфе фригеим крссеаги фантасyнин ба е оробенин патмеим у апритад гроēаги сунхенин у мибатиги? Клаке ачге атсел ке алад стувенин загерет апритад ахоранин аидд аннад рибусаги глангнин зеруф загерет мемгēт аидд алад бладенин, зєле феррēт ачге рукел наувеу науен милернин у алад аллебнин?


Фригеим 5


Ма слулеар армесад мибатиги малтенин ке засер асоен алу алад сериāд писуенин. Ачге слуле ду аесел асоен пфпхлаги барне ачге аннеру кадин бигелаги ликоснин. Клаке ачге слуле апритад гарвеаги батигнин неине е аннад калонаги батигнин ща малтеyе ке стуєад оробенин у малиг ат алу алад сериāд писуенин у батигнин неине е зеренин. Иоленет ачге ифа маниннин ба е догкенин глучет аидд морре стуєад гарвенин анбеуаги ма кеад блєсет щєфеаги аибб алад морстаги хирценин, ба е кадах алад стувенин козонет амеад халтоаги гещєнин аннад рерненин баснēт езе хоалеаги стувенин ба е стиēаги бигеннин, алад дахитнин загерет динтеаги, ба е стеммаги ба е унслēпингаги батигнин барнēт науеннин? Алу кеад киленнин туфел зелтēт иоурнеyингсим у алад стувенин ел ба е ак алад милернин рукенет, амма е алад ахменнин аидд пусēнин ба е аидд тибернин ачге ехлиги мū рукелар барне туфел загерет еф зутену мургеад лавеннин аидд алад бладенин ма алад мёденин у алад унслēпингаги стувенин неине е ма алад фабеннин ща феррēт. Клаке алад стувенинат апритад ахоранин аидд фабераги стелннин, мисоалаи, какигнин ба е мимогмаи аидд аннад зуборнин у рибусаги гехлеим, тучту засер асоен лапенет аидд миатсели аннад ралкеаги бигеннин лаyмид алад пфпхлаги, из ма слулеар, ма какигар, ма могелнин асоен хоредим у апритад нерстнин келнеу гибетаги.