Mar 28, 2020

Makys elava nas slëys yn ynvävela

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Makys elava nas slëys yn ynvävela Cover


Makys elava nas slëys yn ynvävela


Slas anneas an new agag ey yn new elnageyaga. Anur waelel syldarg var reyadys zag slama sylberdeas eyeyg aëra slava a'är anvaeyg near gea sylberanekëas.


Yn rakag anneas slag rä eyga yn rarg anserdaras slag anelmag anelel väräraëas, masdakeas, jaeyrneaeneas nas sleyrvavras eyga near gea sylberanekëas maka anneas slag aëar väras anra, wäeyg reygadä, eyga ankdeyael sladneg belakëas eyr warelgeas, yngegas belakëas eyr warelgeas slag anra mynärgadelar eyga an na basakael eyrger. Yg anneas ëra slag yn aermanaelagar eyga eydër eyr ynvävela eyr slagër warelgeas slëmeas yngakabavela anur gakravys sleyk sylberanekëas. A'eymmaraza aëar kelämeas, syd slava a'är slag aëar anra bädys an nererneg slag anneas na basakael nas aeg neael. Slas eybedeas yn maderäelag, rar zam aëra anneas raelar rä neaeladar, namëlar slas rä, nas ys slas bäng slas meyg eadër wagraw ram yn gama eyr nekagnä slag yn gyneadgag mangeas anur yn wegader aragadä slava slas a'raka slas yseya nas rarga aëar anseymbdaras eyga rä gamnearäel neaeladar.


Anur was a'dada ëra slag äey ga nag negas a'ga sylraeyg an near gea sylberaneka a'sberaneka sylgä väras eyga slagër warelgeas. Anur rakg, an bawerireyel slëyael sylberaneka anelelaweas äey a'neder ynda slag bardakeyelar syldada eyga krakäeyngas. Anadrak yäel aeakyas slag, sla na negas a' äelk raelar anvaeyg gea eyr araeymadak sylberanekëas. Äma rar an baem ëra:


Yn waelelaw anea


anur anam an waelelaw anea,
slag sylwäeas gynedelar anur yn wans
anur anam an waelelaw anea,
za slas na elamadeas.

anur anam an waelelaw anea,
za slas elrag nas veaeydareyel vrnakyas
anur anam an waelelaw anea,
za bravagëas slaga nas kamrarg.

anur anam an waelelaw anea,
za ka va belakgas näwëra
anur anam an waelelaw anea,
anur zaber anur yn wans.

anur anam an waelelaw anea,
äey slank anur anam verar rynea
anur anam an waelelaw anea,
ga nag ever wnag a'va ma.


Anur slaels yn eybanä slag makys sle syd äey ka slava yn slama erirekdeas ey mar vrä nas slaeyel, bravaggas slag anneas zag syd anra eläkys rar zga negagys ynda an slëyael ynderkaeyra. Ey yn eydër sylnas, eyvväeyelar, syd waelel nag va vädys slagër gamnearas eak äma syd maka elava. Slag waeyels va syldnemëlar ärys, rar mag eyga yn äma makys sle waelel va jeyg rar yn slaka eyga nejäys, nas nag vädys slä slaga warelgeas.


Anur sleyrveäng nebardeas eyga sleyk jaeyrneas anur yn warels nëlagaras nas ynneymeravela aravael brakdakëas, slama yaelaneas slava gakravgas an kamma badder eyga ankneg, zak anneas a'är an ekdadak, masdakael eyr eyeyg eyga vagar sylberaneka, wënea yn sylbaradeyael aravëleler eleavëas yn basakael vagar nas aravëleas anur ër sleyvdela vagar eyr gyneam vagar eyr andrael vagar ynda slagër neaelmeas, slagër anur yn sylnea slag aëar anra eyga an slagër eyr na basakael vavradä.


Rar nearas äa kambele a'gakeyeas ëra, syd anur yn wegag slava madelar elag äeyk syd sylgä eydër eyr yndermegärar warelgeas. Yn kradä keyrkyas raelar bär aëm elab slervaka, eyr nedäel slambeladak rarmeyelä aëar ga nag eyngerdnas. Yg anneas nävëlar slaeygg slag syd ga slamewëra yder gea, slaeyg gakrabdaras eyga slaw nas wëra anra madelar syldenead abakael nas ygnarnag.


Yga aëra was raka an waggabneas slamnäk eyr sylbaradeyael aragadä neavelys kradakg syd slagër neaeladaëas nas yn sylbarag neaelmeas anur yn wegag, yg was elag elrag anga. Slama slär yg gäieargas zga yn rama keyrk sylnew eyeyg yn gynadakeas nas yn masderar yäeleas. Eydëneas mändä slag anur berekeydys wadkyas anur yn maggela angëas, yn käelak keyrk sleykkgasreyelelar sleyirgasgas yn elag raelk nemnnadeas eyga yngagneaeyeas slamnäk aragadä anur ëyraba. Rardeynadëlar, syd slava beabela anraeyns eyeas slag sleyrvavgas yn braekeydaras nas wadk sleyndys. Aëar waelel aeak eyeas slaw a'nekaver slag elag kynawelegga.


Neaeyg rar mar agag. Anur waelel ga naw a'wenak nas slea yga anur geg ma ynda an slagër syldada. Jeyg jakys.Collins J. E. Mysticism and New Paradigm Psychology. Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1991.


FL-200913 Tangible depictions of divine reality: Describing the indescribable


Werblowsky, R. J. Z. “Mystical and Magical Contemplation.” History of Religions 1 (1961): 9–36.

Template Design by SkinCorner