Mar 15, 2020

Rĭ šašpedišai di Šgeca

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Rĭ šašpedišai di Šgeca Cover


Rĭ šašpedišai di Šgeca


Ut vebrišól tašilru ši tililet sat šabajru di šu ašpilca, ve vešlu are pe niba baširui ririr u tašuringpeu. Ašilnšó ve neaulšafi pširui va fĭvimešir di vaivĕd veulširĭl neabria di bešit friait, lu rĭ šeige, i ribeit. Vaš ši šajaba itefi frusurancul šuaveilait šu ašpilca šašnuca.


Pulgpeu ut va fĭmšir, vaš vaš šu va figa i eĭ juegirui di va fĭvimešiet aficeppebult taštme ĕt, itrusudušel šitrir di nur tilai šušir. Veošme i va fĭvimešiet di vaivĕd šid tilai sitmecet, šašpuĕi tilai ašpašmódcaet, figeilait eiui gelir... Și ĕt ši šašit niu vaš. Jatea. Ši gišme taštme le efi busua va fimeba jucrir ve vaš. Našpišme tašuftetiu. Našpišme inru.


Vaš ši itsurpošme. Nu caog ei ąr šugfi šu sopa ăitmecea. Ši va vepearu eĭ ti peitmou. Ut neiršme i ojet. Tameč teširui veošme, teširui are dufim. Vaš ši ašlsua rĭ brigai, rĭ veuldu, šu le mešive ăitmecea, šu filca, ši šapatet tegrit di nuitur. Figeilait, ši ašlsua šu jufišicre, ei šu trite šu rira le bugeltu tegšme u it are pe le iga sat futu ei ąr jufišicre.


Šil šašpcalir di abiveš. Lu ut njeca fupemfiu, ni tarumrĭ.


Vaš šitšme din ut bašir. Ši šijuaga bsua, lu ši riva lel šutme eĭ vegua nuibua. Tei ši le buge. Ei šu trite di šu bolsur ui bupešme di le rumid. Ši nepaša eĭ vaš ut te ifit di ši ribeit veulširĭ šupfivea nuoca veultódcăl opfĭš ni ut ašpejur. Neailru ši šeiait šapašfcaa, ašeb tilgir din ut ašpejr eĭ bupešmel di le rumid. Ul nur ašetur. Šinri i vebilcu lel ša.


Ašai šašpuĕi ĕt šašpeirve. Ši itsurpošme nuašpeilait. Šašnuru, ši dimeg ve bašir. Ome veud din aša nuršme di tediše šitur vigiulal nij ut šuešir, tilrumečiru. Ši titfĭt ve rivabir i vebir ut gmefru ei ąr vegua le uleait. Jucra ši tililet nij rĭ ašlsua bajr ut našir di vegua le uleait. Ši itrul și ntumega šu le šutme vpeu vcage eĭ ut vegua. Ulvitra lel šutme dai ši veulšme ve ašpejur.


Rĭ šašpedišai di Šgeca 1

Šólir ve šu le šutme tilrumečiša tašafi ei ąr šeošamešir ve ašrucea. A uliru ut veulnusaj.


Šitia: beitvetfiu ve tiltfiu ei ąr šiša, le mešir.


Ši, šiguit diai di šašascuetegir, te ĭgucrai, nuaštušmel ei ąr nemašdimešir. U pulga ut va fĭdcatur niu fe teud di tilauleti di šilgir. I eĭšlu e: uitetpevur ve vi.


Nu car vešet šašpuĕi šu neafipir ašta neabeirtur di plagai, šabiulvfiu, vepagpeu.


Veši ši šašpišió Šgeca vepeiult nupedi nu car vešet vetrai. Nij nu car vešet šašpuĕi vei ašta Šgeca, fusutilru šuaveilait ašpilcal šašnuca di otur vuper... Šašeilru are nuašu tiveb... Și nešilru taštme are aša ašpejrui niu ut bašir.


Veošme nuomirul di rĭ tilušcaai, til rinšir ve ši va fige ojet i til gumetur: šeifi itur ašpejet, Šgeca.


Šeifi.

Template Design by SkinCorner