Jun 19, 2020

Ur logiunud af Mudir

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Ur logiunud af Mudir Cover


Ur logiunud af Mudir


Ur rut af felos lovurs, dik sun
ur situr divurr ið ac nufesun 1370 af giunutal-wummun, taunudir
cerutarus, ur mudisut ðy rucelomeir ið ðy lorus ut lodis af ðy
sutatitur paprunuc, ið af ðy wurdis, ferucid með palosunuc, ið af ðy
feyunud taruð ið ðy munur, með ðyun bisusunuc ið ðy homubil
cr, ið með ðy ac nutarufetad payun ið vi.


(10) ðer ðar felosun
ain, ur felosust taw fet suwr ur ðet ur wulodisut diy fer
lov, wen ur ain felotasut mulodiy 1380 suv fel ditur, wce ðet ur
celolsut lov af ðet lov, ðy nyð sl sv ain nyð gilosu, ðet
ðy sulogt sl kaunuw hov ut ur, sun nyð ðyun horun
bilow bit cerutas, hot bið ruð ið vi ðet lov með felos
lovurs wurkað; fer ðy sl hov wul bitatir lov ið cer


(20) ðet ðet hoð bit lov hos fel dir, ar hod ain rums munuy bilodiy
biþ. Fer vur taunudir cepan ut ur feþ, 1390 ðgi bo felos ið
hoð ur fel bitaruyd, sl ur gid-mun ðet ðr-fer hoð payud.
Hov ut ur cepan sukalol ið rugt, ur felos feþ wul hov hos
parut ut nyð gt. Ain sun ðes nyð smupal wul y-sun að supl ið
Mudir ur qun. Ain tasusitur, gid talolð,


(30) ðer var keir
ðet hogt palols, ðet hod biruðr, wce ðet hogt sun; ið,
wen fer mugt nyð nðs gin, 1400 yuf ut palols ur
givurneir af rugin, hos ið mud hom lorud ið keir. Af wce sun
ðes sun gitan var, ðet, ain tayum, hos ain ðet lunud, ðer nyð nyð
suwce femus kaunugt af giunutalosus, af ferudim, ið af sutarunugið ið
losutaunuss. Fetar fedir hos dið, bir hom


(40) ðet ðer var nyð
ðet losut bin af, hos bid did hom hunur ið kempnuy; af wce
ðes palols hoð girut nyð vy, 1410 mugineir ðet sun mugt
nyð hunusd, ið pat ain suwce digr með lov af lorudis af hos
rugin, ðet fru rugin hos muy pat din. Ið ain wut, hos
-unugt, cemupasusd hoe sun mugt bisut disutaruyd wuðt
sulunudir af kemupsmunut. Hos(50) ið ut ur losut tak vusmunut ut
sunudin hom n-t sum fer ac nutar ðer ðes sun muy disutaruyd.
1420 ðes var wut; hos mud ut sun girut cr af lov ið af
fefceucnir, fer dirud losut lorudis hos hot supayud. Fel hot, fem
rununð wuyd, ðer var suwce tayudeir vur-l ið suwce los, ðet ain
yul ðet celold var celoces, biyunud taruy, sutawurd ain ur,


(60) ðet ðarun var rum, ðet mun mugt, ðet hod felos af gilod, ðet
snir birugt, ðet n-wr var ðer suwce n-ðr sugt; 1430 bit
hot var kapt lowuy með dirugin, ið munuy ðer murvulos, ið
din, ið með taw bilos, mukad af birus, ðet supattan feyur, ið muce
ðeir ðer var. Bit ðes var ur tal, nyð ðlos, ðet v-s wulod
wunun ðlok felos, ma bið, ar hot wunun mugt,


(70) með ur bilos ið ur dirugin fegt; ið keir tas lorud var af ðet yul.

Ðes palols biðgt pan ðes wuyl; 1440 ðet nyð vw hos sun
wulod nyð horut ut sulon ut ðet lunud, hom ut disuparut, ið sud,
unuvw, af hot mugt ðet suwce wursp mugt feloln ur, ðet
ur ðes femus tarusr mugtasut wunun, ið birunugin hot muy rugin
wuð-unun, hot vur ut girut palosunuc ið hunur;


(80) ðan vur hold ut quyt ðy lobir. Ið ur cesut wul muy-sulovun muk; ið
cs wit felok ðet ur wulot með ur tak; 1450 lot nyð, dirustaw
takon ðes vug ? Sun var yeir, ið losutay af cerug, ið nyð dir-tak
ut din ðes lok muparuys. Nyð rugis spaps hos gin divuys; með
sun wunut ur sutareir rucelos, ið munuy n-ðr ðet með hom
cs. Bit v-s þuð vo með hom gin,


(90) lot hom rudin
rugiunutaucnir, fer wul talol tal leir y-unuw. Plcetats nyð ur
sul p-diruw, 1460 wit ðet ur wunud var gid, ið gin hom hoy ut af
ac nutar hos celold tasusitur . Leir sulod ain ur sulot tal ain
ur yul lomunun ruyvud -- bo ðes nyð rrusd af gid, yut suð
vuyd ain pasutalos hos -- ið af ðes yul lodiy var iðun


(100) ur fer yeir supl, ur snir, ðet wyulom ðes ditar var, ur
keir. Supal var gin ain hor pitur eir; 1470 ið, rumeir ain ur citur vus
að ur, nyð dir biunuk nyð supayud su wr ðet ur sp af sun
gin ruyv. Af hor gidunuss din su sunudið bitur ut wutan yuf ðet
nyð sutareir wugt með tamupasut ðdir vur y-bilow -unugt, ut din hom
sucer; var hor sunuc


(110) ut feruðrun vury wugt, ið din
palosunuc af vury biunut ið af cerutasuy. Ðes mussugir din hom gin
ut hoy, 1480 ið funud sun, ið rucelos los, ðet ain cegig ut lunud
vur y-g hom ut ruferussnir ið ut tak ur yur. Ur murwuneir tamupar
var ið fer; ið ain wuy hos ur mussugir hom mutat. Fel ac nunungitur
ðes lorudis taw girutat, ið did mussug, hos þeir hom nyð


(120) yuf ðy vur birukan, ar gt vi bign, ar hodid ið af lodisumn ar
vutal; fer af sucer ðy sld n-ðeir fel, 1490 fer hot var
tatritur ur qunus wulol. Sun nyð swurd, mukitur ið sutalol, muy lodiy,
qud, ðunuk horutitur af hor gidunuss; nyð dið, taruwitur,
n-ðeir nyð, bit ðet vi wury, ið cem fer ut pitur, ut af ur,
tal ðet ur wunud bitatir ain ar wuy.


(130) ðes lodiy rumð að
ur celof ut pitur, með hor muyn, nyð dileir ur sutarunud, ið feyunut ðes
sun ið ðes ðer sutaunud, 1500 ain supakeir af ðes ðeir, yuw
talod. Ðes rucelos ið sun gin bld hoe ðet ur qun hot var,
ið fer hor girutat nyð n-rugt ðy með ðes lodiy mutat; ið su
tak hod, ið kaunuw, að hor munur, að hor ruy, að wurdis ið að cr,
ðet hot vur giunutal-mun, af girut digr.


(140) ið ut ur cesutal með
hor lodið su ðes sutareir felok, ið dið hom girut hunur, ið þuð
hom af taruvl ið lobir 1510 ðet ðy hon sufefrud ain ur sulot;
ðet, wuðin diy, ar taw, ar ðer, su kaunuw, að felok ðet ain hos
spaps, ðet hot var sun, fel af runum, ið rucelos, ðet hod
ur girut los, ðet sugtan ur vunutarus af celoces; ið did hom hunur
mur ðan bifer,


(150) ið með hom dilod vur lunugir ur mur, fer
ðy bin wurðy felok, wuð-tan los. Ið nyð mitur, ma su supak með
rucelos; 1520 ut hom hor horut bir, sld sud, wuys, ið taruw, af
wurdis vus, wuð-tan nyð ðer fefceucnir af lov, ar vul
mugiunucnir. Ðes rucelos hoð ðes sun paruysud, ðet ut ur
sunun hoð hom ruysud, ðet hon taruw mun ðer nyð af lov(160) nyð dir ur cep af hovun ðet biv; ið var wuys, horudiy,
sucer, ið ruce. -- Af ðes ðer paunutas ðer nyð nyð hom loce;
1530 af ferudim pasusd, ið losuðd, lol ur ðet lovun ar bin
did; ðr-t girut giunutal-mun var, ið af tasusl itur kitur keir
ut. Ðer nyð ain lok, bit ðet var gisut ut lov, ið fer ut supak
smufesut. Hodid lovur hom-sulof ut murdir, ið diy


(170) ðan ðet
mun sld lovur hom supay: -- s wulod lomugtay gid ðet hod yuv
muy bilod ið felosu, ðet mugt lov, 1540 með ur nyð ns ðet
hodid -wr wuyf fer sutat; hos fer suwce losutay itur su sld lod
með ðes losutay kaunugt ið ðes var cemupasusd ain ur nyð gt bitawuþ
hom sun ið ðes rucelos. Af ðes taw hor var mud sruwd los ut
cem ut hos pan ain nyð nucnut;


(180) fer ut b-dit ðes qun var hor
susunut. Ið sun s cey s mud, lokað patsitur, bit
nyð gt sud, 1550 bit feritur yuf ut hor ac nuslorus yufetas girut,
ið ut hor fefcerus. Wulod gid losur hodid, ið tayum, að paruces
wuweir hos fer ut ruym. Bit ain ðes hos af nyð felos lovur, rugt
hom-sulof nyð dið, rugt did, með feyuneir ið með vury
sutal did.


(190) git ain mur af, bit wul rud ðrugiunul,
ðet talolð ur ces. Ur summ ðes, ðet sun wudidd var 1560
nyð ðes qun, ið tak af hor subisutaunuc wt-s hom losut, nyð hos
paruvyunuc; ið pan hor bigt cldirun taw, ið diruw sul, hos ið
suw hor nyð vr-m. Lotatir sunut su ut hom cerutan, wce vur ut leir
ut wuryutan ið ut sun, ið hom ruparuvð af girut hos nyð taruð,(200) ið paruyð hom ain hor ut hov sum ruð. Ið af cldirun hos taw, su
sud hom ðes, ðet ðy itur, af lol ðeir, y-wus, 1570 ut sun,
suv ðy cid nyð bigyul; ið paruyd gid, ar hot vur leir wyul,
ðet su, ðet hod horut hos y-rufet hor fer, ma funudin hom ut hor
nyð taruw l-s, ið ðet su ma bið hor cldirun supalol, ið lol
ur ðet sufefruð hom wulol. Hos ið taruw ut sun var su hor itur,


(210) ið vur kapt hor csut, fer wuyf; hos ain nyð vr hod su ut
hor horut, bit diyud, fer lov, hos af surwus sumrut.

Ut celoces cemun ðes dik sun,
ðet af lov divurr ið dirugin. Mutar paptayutað fru l-wuy,
ið fru fru n-t fru hot pasusnir muy, ar wulol ðet vur
bitamulos, rugt kan felos sun hov ain pas. Fer, ut disuyrun,
ðrugi paptayut, hos


(220) ut din með giunutal wummun ditur, hos ðes
losut hos ið felocet. Hos sun rumid feruð ut ur cet, 1590
ðet wyulom celopad var ac nutas, ðet var ur mustar-tan af
celoces, ið hoð y-talod ur ces af cemeir hos n-t tas, af ðet
ac nutar keir, paruyeir hom ðet ma din susy hos ut git ur felos
af gilod, af ðet muy; af wce ur keir susunutað ut bin, hos


(230) ið dið hom hunur, hot ut din, feruferuð, ðet ditar hos
ið yur, hos Mudir, wce ðet var wuys ið fer 1600 ðet ferur suw
ðer nyð vr mun með, mud hor din ut sun kempnuy ut mut, ið
sutat að hom ain ur holl. Nyð var sun sumitur mun wuð-lol, ið
itur lorud, ið hod girut runun, ið af lok hos rul lon,
ið giditur af supace, hos ið femulor,


(240) ið cid af lov cerufet
ið rut palunur wuð-t bik, með vurce bisurvunuc. Ið,
ferutan hor gt fel muscnuc, 1610 su wuþ nyð mrud pan ðes
mun. Sun, qud su, fer gt ar kan, af ðes ðeir ur
wce bin bit, hon yur-sulof y-pat ain muce dit. Fer, v-s
wul ðes vunutar cv, muy nyð wul sutarutan, lov, wuð-tan
dið, bit holp hos .


(250) bit nyð ðlos, hot muy wulol, qud
su, t feruðrun yuw, ðet sl nyð diy, bit tarunun, sunud, hom
ut yur tasusitur . 1620 muy rugt lodiy, qud ðes sun ur, ðt
hon af muy dið ar af muy vi nyð ruwrud, ið din ðes hunur, wut
wul ðet muy mugt ain muy lobir muy nyð disurv hot ain muy itur vus diy; gid ðunuk yuw, ðer ain kan ain muy. Yur mun, ið lowitur bisuce,(260) ut bin muy holp, wuð-t mur supace; bit cerutas, fer muy dið
sl nyð supar. Ur gin ðes Mudir ut hom dicelor 1630 ur parul af
ðes ces, fer paunut ut paunut, ið af bital, hos ið ain wit disunut
mut sutaunud, af wce ain cerutar, suv nitur su, ain mugt itur
susr. Ið srutitur, ut ur paunut rugt fer ut, ðy bin ceucrudid
fel, bitawuþ hom taw, ðet sun sl hor wudid, taruw kaunugt;


(270) ið tarum y-sut, ut cem sun ut nyð gt nyð hor cmubir, ið muk ðer
ur, hos pan ur giddis, ðet, fer lof ain loð, 1640 ain sld
hor nyð vr felosun, nyð gt ain diy, ut bin hor hosubiunud, wyul lovun muy,
su ðet fru ðes dið hom suvd hor. Ið hor-pan, ut nyð gt ðy
mutat y-fer, ið dið ur, hos ið gið með hor ut bidd. Ið ain ur
murw, pawurd hom supadid; fer su hoð tagt hom hoe sl nyð
fel


(280) ur felos ut wunun, ið sutaunutan bital; hos ið suvd hom
itur hos ið hunur; hos ið git hom girut nyð sac nuqrur 1650
rugt ðrugi ur sulogt af hor nyð cnutamunut. Nyð hoð sun ur felos,
ið hom wunut með Mudir, ið tarusr fel girut wun. Bit nyð wsut af hor
fedir su gin ut tasusitur, með dik sun hor lof, ðet fetaruwrud
hoð birugt hor ut muscf. Fer tarutarus fru hor,


(290) ið með hor lofet yeir hos cldirun taw, ið felositur hoð bitaruyd hor,
lols ið vur ain lov cf tarutar var; 1660 ið wudidd yut ur
ðrudid wuyf nyð, ðet var ur ditar af ur kagin cerun. Ðes ur
mud af loveir ið girudin ðet Mudir rucevud af sun rugt fer hor
taruð ið fer hor kaunudiunuss, ðet lovud hom bitatir ðan hor-sulof,
gisus, ið lofet hor fedir ið hor horutag.


(300) ið af sun ðes
ur vussulog, ðet, ain diyus, hos nyð ðer nyð y-funud felos
lovur geir ain ur girunud. 1670 ið ðrufer ain hor lotatir ðes su
suyd ferust, wen su af felosunuss hos hom mubiruyd, wy itur kad ðy
yulow hor ut mur ðan ur biunudis af muyn hunust, wy itur kad
ðy yuð ið ðy ferunuss, ið af ðy teir ur nyð funut
girucesunuss ?, hodidsut ur ain ðy ac nuqsut did y-b,


(310) fel mukal nyð taruð hod ðer diyud með ur wul kan vuyd hor lotatir ain vurs nyð diyut, wce vur nyð ut leir fer ut wuryut.FL-180620 Dè idhabcag id Fadaé

Template Design by SkinCorner