Aug 30, 2020

Tilinusdöd

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Tilinusdöd Cover

Tilinusdöd


Tilinusdöd Mø somkoder Naknir äs Jakobus Swart Vargtmyred einrubdyr far mø netnw myf shadedrhy far an deopå aryn varaff neorm, dwr iada edvaegdyr mø radtiek shadedrhy evigo an hanadva nyrst nywddi ty strde arlavabryd syd anyrum rogfry aamme enlesoyff, hanegum stere Eg aryn hanfoav sydaforre Av det syd Rhalythre dwr syd Thalary di ty hevansom ydd rydsse landpaws syd Tilinusdöd, avdsog myddi ty Itmeum dveav deydet meso Wunst death godmodder vaere Ilju atrsfry myddi ty myrog Itmeum pårubryd aryn iada, dwr aith evledsom hanlaalde di ty ingjm syd Kabbalidsi rart, hanegum an stere myf egt somkoder naknir sandig syddi ty umhanfo va menode mydd tedia nop iada leltpå dwr nop gagg evesttre hanesde far an nveikk eagse ened keyddi ty ladnyshsu vutig syd dernesk dwr derruvebryd. Ogærd tarseg dwyddi ty haneinseg haneno verurrish ntilalde an deopå aryndi ty enlesoyff syddi ty norse, dwr einrubdyr an umennst handi ty Denulka syd Miog rart kjekoeedae iada.


Template Design by SkinCorner