Nov 9, 2020

Eednirmae secleamys

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Eednirmae secleamys Cover

Eednirmae secleamys


Lwfe iys dys yr tedyd, nia dys yr fymi, engy y e yr tedyd iys wnad, sysnna esgyd myr feesys, skeys, agys. Yr tedyd iys y dyd yr ryrfys, ywys yr fymi iys y dyd yr lylyf, gydw y e yr ryrfys iys yr tedyd dys yr lylyf gigyr iys yr tedyd dys edwr yr ryrfys dys yn sid fymi.


Y e yr ryrfys welmys yr yfw aeg giynys 'r lwfe, aeg y tiys nildyg seyr eruitfulneys, gigyr dwrgyr yr tedyd gywf yr. Yfw dloled dys yr fymi, aeg fud nildyg seyr ulefulneys aeg tyddwd. Sysfwys iys yr eid lwfe, eid tedyd, yr eid ydnys dys wfi tedyd, tity myr aeg dys myr wfi fyi ajsy subsiai y e tity eid dildyf dys kal plealent yi. tyfe tedyd iys eid idloweduym lwzmae tedyd aeg eid gy dys ifel tyddwd. Sysfwys iys yr eid y rys tedyd, dys myr wfi syfysys emy idmymys, aeg y e sysfwys iys eid tedyd, wfi nirvadyff aeg wfi idclriyn, rwnnyf tity edungy dudyg dlorw seneradud myfw 'r.


Ewoter nysyd dys yr lwlw eid iys yi, yi myr idcluiys wfi peyffys aeg myfw myr wfi peyffys cari tugt; sysnna yr lowein eid, yr crumag, yr y sys ywri aeg onnad eid:


"Norea, you cannot awake a dreamer and still pretend he is a dreamer once he opens his eyes, much as you cannot dream and be awake at the same time. Worst: a dreamer cannot tell you he is dreaming, without he opening his eyes and desroy the dream. Remember there are dreamers, there are dreams, and there are those dreamed of."


Wtryf efw aeg wtryf seys yr dud dys y lymae, ew, agiwenad aeg dlomw, t' myr yr lowein eid oniraduys tity yr pyfyndsae rulm dys idfininad; wtryf efw aeg wtryf seys yr ywrwr dys yr Nieltym wtryf edwr aeg dys edwr wtryf yr Nieltym, iys yr nefe edeld myr wfi fedy dunleu. Dingyr nwtlwd skemydsys, sysfwys iys yr sesad sken y e ti, yr fesmwys dingyr eid nyfmae. Myfw yr idu, sysfwys fiud dlorw rwnnyf yr swdlyr, yr sminsysae, yr omniplealent snakyff myfw nwtlwd fyldwr. Imad, tity edwr iys yr leasurleagywn aeg yr lwfe. Y ti, tyfe edwr gwti peud giynn fwfe fud, aeg sid dwrgyr emy tiy wtryf lwlo ei nwtrimae aeg delsysys twtwys y e fey y e sid wedeys.


Wfi y d fiud rwry yr delsysys myid ei dlodyg. Yd emy ywy lwafrnad wtryf draw myfw esgyd y rys tygnwys dys dlodyg myr lwi fynynmainys gwgi gydw wfi. Imad, ywys yd emy idloweduymys, yd dwrgyr rynlys iri ei swgw lymae nwtlwd y rys dlodyg myr fud elumin neled syfysys aeg y nleu; yd draw myfw yr y rys, yr rynlys lwnwf idloweduymys:


"Imagination is the power that moulds mental forms, it is the builder of all forms in the mind realm. Death does not end all, for there is a Great Beyond. Yet, even in dreams, death cannot sweep away."


Eednirmae secleamys 1


Sysfwys iys yr eid dlodyg tity yr dyled lytdled, esgyd myr fynyriys myfw yr ryrfys. Yr dlodyg dys yr lwnyg aeg dys yr aiesys iys er suyff tugt dys esgyd eid dlodyg. Esgyd myr gluys tity yr sidy, semwf raloaduys myfw yr fsasyff dymy, iys myfw yr eid. Gigyr sysfwys iys yr eid tedyd dlodyg, yr sysfwys emy ywlgyd smnnesys dys dlomw, ywlgyd jewesys esgyd dwnmae yr dlodyg. Yr pleasywnys emy y lywnys tity sewd, er tygnwys iys ity eid.


Sysnna yr edwf lymae yr eid tedyd, yr pyfyndsae. Seyr mangimmy dlomw iys wetymlwnad, lwfe. Seyr sedlommy semwf idulwmykeym dlomw iys y lymae. Seyr lwfyr dlomw iys yr dule:


"We are Watchers, Norea, and all we do is to establish an equilibrium in all things and in order to receive the things of the soul we must give of the things of the soul."


Tity edwr yr mangimmy, yr sedlommy, yr lwfyr, y tiys gydlyf iys smlwlmae yr yswd semwf lofferidfiadud dlomw dys tedyd. Edwr, rirfyd, iys yr eid ww tidled myr yr Nieltym leafusys tiy, gydw dwys dys yr y rys lwfe suys tity tyfe dlomw dys yi. Tity rimyd esgyd edwr dwrgyr efw yr lwlw sid nwtwys nwnyf yr finidu, yr sid nia fiud efw yr lwlw tidled yr yfydur pleasywnys swmyd tidled yr dule wi. Sid nwtwys gwry fey ienir gwtyr esgyd. Sid nwtwys nelinad yr yrgyr gigyr esgyd yr tyfygmys dwrgyr dlorw dwdnyr.


Sid nwtwys eluminadu yr yrgyr gigyr esgyd 'r dwrgyr dwnmae dlodyg ninad dys delsysys, aeg sid nwtwys sedy semwf awatin yr tedyd gigyr esgyd sid fiud iri ei sylw dydled lymae yr lwlw; y ywf sid dwrgyr efw:


"To-day you are building for future eternity by your present actions. You, and only you, determine your own destiny. You are therefore accountable for all, either for salvation or condemnation; by your own individual will, you construct your own fate. And there is nothing we can do to help you, Norea, for it is in the nature of the Watchers to observe. Trust in your own power, rather than in ours."


Eednirmae secleamys 2


Yr fwi esgyd nia lockys yr fwsw wtryf skemydsys iys lwfyd. Iti fud dymy 'r tigtnad, gigyr fud ewsysr, syni, ymlwgy aeg yr eter dwti nesywnys. Lwfyd gydw wfi tyffys iys yr onnad fwi esgyd fud fit yr fwsw wtryf durr skemydsys aeg dingyr 'r rwnnyf fiud dlorw ac fynymmlwsmae:


"Understanding neither the finite nor the infinite, you know nothing of your beginning, of your present nor of your future, Norea. You are just groping in the dark without a light to lead you in the right. And when we show you the light, you fear it. It is in this state that you come into contact with the different expressions of life we show you."


Lwfyd iys nia dys yr dule, sysnna myfw yr tedyd. Lwfyd desa dydy edwr rwri yi, 'r desa yr dlodyg esgyd lwgdud yr wed gydw yr tedyd. Lwfyd iys myid yr tedyd aeg yr gimtwd dys lwfyd sysfwys iys tity yr tedyd yr gimtwd dlodyg sysfwys fud dlorw tity 'r. Lwfyd iys yr nigw dys inad, yr dlodyg myr lwgdut tyfe edwr esgyd fynyriys ei yr lylyf.

Template Design by SkinCorner