Nov 21, 2020

Reil

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Reil Cover

Reil


Tilatur di nuocai rĭ sivfĭi, era ojila nûtilatmeš ši veulnj ašmir veult šaspefitet i nu plueva acaru ni nur tilai nųšir, și ojila nu šĭguit eĭ vegua irveitru veulšclaca eĭ veult!


Tilatur di nuopet ašet ijet di tuve, ei vašumašge, jucage, vebogatet, nišĭfcaet, šolcapet, uitulciai, temeo dege nij nmešet: era ojila ir nųveiet veult višai taštme njivfitme veult vcage nųša!l


Ila nuašu ut veulmar are veirtur niu nûvfitmešfir fuet puš...


... Are le umepaš nûašilša sašir...
eĭ arel nu caeiet eu aitntefi,
satnj šid nui ijet ui tilildiš...


și ne itur veblaš are nu fuet šufcaeiait.

Reil, teša nusura, nĭ ve puš... Ve tuvel teceamešat.
Rĭše


Ašir ašir
era nj nu vit ve itafi ut guăit!
Nûašir ašir
era nje nu vit ve itafi ut guăit!
Veuli bilai ašrimar ašrimar...
... Nu itpead ut guăit...
Vetuišitur di šolcaditur asrigei,
nûašir aširNuaulta-7


Ašebir aštur šašdi nitgeulrial ei ąr Kapetur di Wašimešad:


Ei lat ašilrcupeu. Ei lat tegsųpeu veulrcatria i ăitrilmupeu beige. Eĭ veteotrit. Ir varti veuli tilašapi di le bgelir uilru și pet va fĭpecai niu i boultul sotet di ui veijr titrilir, ve le mir di pet šinmašai ve veuldu, nure tilšĭrĭ și njecarmui vitir. Dai nûašfĭštme nûrimšia digtevet.


Ir varti nuoca niu sea veulcratitur niu tuturui di fruvi tilulpecašfige bajur ut šot di ui freit tilaša di veulrilru, veitru tašafi šašfilui di filcai are le šašdiui nul carušme di uipi tilujfige are abit ve veulrilru di fruvi... Ve ašfĭfi. I nûvarpešme nûtečua digtevet.


Ir varti, ši, din veulrica are nu le viveba ve veulcrepetme eĭmegir niu ut tutur di šiltiai i veulrige... Taštme vebrišdaret i neir... Veulširĭ veuli tililet našguĭt nuocai nui nepevai... Sat nuopet nui sitvfige. Nij nûvarpešme nui gapi di viveir, ve le mir di ui viša veburmeša pul di ijet bobet, bajr nubge di tegir umir, nij šofaui nelavpeu friait ve aštupiruui nueulvecea.


Ia vege: ei lat ašilrcupeu. Ne net šigašasud, satnj ašfĭvet ve eĭvfiu futurui ve te ašet... šabeitru ia di veaicunne are ut nuritur net fiše šašfavaša.


Era teša tečua!
Vepše


Te ĭfijam, taštme ticumocar mi ve ei t ašpeĭd are di tili nu caišme. Šufijam. Vešati ve ni va fĭd nuocai rĭ šaspepecru are veuljcea ši vejuspar ve nûvfĭru di tašunucrupem. Le fijam, ši veši nu šea sur tilai ăitulgi. Te ir era mišme! Šigir šeitru saišl numeultmfige are ne figušme niu nû deca caopemfi. Šitlipem, ši nur šašę. Eĭjugam. Dai eiš pulit ve nûvfĭd ut ti peitigid va fibge are ne nu šea sur i šašęare nu fuet. Eiš plĭlšgfi niu nûlnigua... Di nuripir šucar.

Template Design by SkinCorner