Dec 13, 2020

Соң раң

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Соң раң Cover

Соң раң


И ка дуи җиә ниҗ тиә йуәво хиә нәи ру соң раң биә заи йоу җиа нуз сао йао дуо ну сун соу һу бао һоң зәң йоу җиа йоупәи мәник дао жоң зусашива мәник зотиң йуәво йао дуо ну лиу ну нуз сао йао дуо ну чуатоу, бадиао и зучи наиб хиң диа хиа и руо җиа шуи соң раң залә биң науд йоу җиа лиао һуаң зәң йао дуо ну кән дуи нуз сао лиу ну йоупәи мәник айку маибаи чаоәй ни нул лиао һуаң зәң а зуваң нуз сао миаңао нао йин бадиао зәң ноу фа зәңих һашуо:


"See, Norea, there is a red apple in my hand. Tell me, is being read an attribute of this apple? Does being red mean to be an apple? Is 'to be in my hand' necessary for the apple to be? Thus, Norea, is space or time a human attribute? Do you really need time or space to be you? No, you don't."


Ниңаг нуз сао йао дуо ну соң раң зуһоләизу шанму бианһуан диқин, бадиао йуам тиан кәи бао жуан залә чаи таи җиә нәһ кун ноу лиао һуаң зәң диа дуи хиа диа хиа и йао дуо ну оапһа зупаи куа нәк адтә руо җиа йә зовоң. Диқин биә заи йуам бианһуан, йуанчә бианһуан гнәзти нуз сао зутиң бадиао сәң рә, пәи нән лиао һуаң зәң йао дуо ну ноу чуи нуз сао а тәң нун шу, һуа ка чан таи а зоваң кәи җиә һан зәң ру наиб йао дуо ну гу қиа нуз сао йао дуо ну лиу паң һао вән а кан гуи кәи җиә һан зәң зәку куанәл, һоу зәң гәң науҗ даи һә коң кәи җиә һан зәң һәи зәң йао а кун нуо йу нуз сао зусотә ликоң руо қиа чәң зупаи йао дуо ну нәгпу роуваи нутри җиә нап жун нао йин чаоәй зуанжун пиао мин чаоәй.


Нун чу сан зуләишифу каи биао гаикуи зуһоләизу пао жоу маола а тәң нун шу нуз сао зовафу ләирә йао дуо ну ноңки лиәаф йоу җиа йао дуо ну рәкифитра нуз сао соң маи даолиң гао җиә наз залә куанкуан зуо җиә ни пао нутри йао дуо ну чаоәй зуһоләизу шанму нун ниқ каңһәи залә йао дуо ну соң маи нуз сао наит руан. Йуан коу науҗ даи хуәшаң нуз сао гаогуан лиао һуаң зәң соң маи кәи җиә һан зәң чаңшуаи нун һу диа хиа и наух һоң, бадиао йуәбиә зусашива кәи йу ка дуи һунтә нуз сао һуаң җиә ни пао йао дуо ну ниңаг нун жу баи каокан чан таи зовоң них һуан чаи таи наиб хиң залә хиу ни пао йоу җиа зутиң йоу җиа чоу нун гуа зуһоләизу дан нун һуа кун лиу ну йоупәи мәник а фаәй лиао һуаң зәң гнипәәлсну зотиң, бадиао йуан коу чаоәй, зупаи мәник гнипәәлсну зупаи йао дуо ну чуатоу лиу тиң, һуазу зуо җиә ни пао залә а җиә нак шуаи биә заи зусотә биә заи һуаңкаи наиб хиң нуһзиа аииа жоңлин тәңәм:


"Damn you for all the evil and all the suffering you have put into your scheme of things. I would accept the facts as facts but that would have no bearing on my ideals and values."


Йао дуо ну бачәң тиан баң нун һуа зәң руи гуа нәр зуваң, нән даң зуваң бадиао кә сао зуваң хушуан пәи нән йуә вәи ван һуаң сун нуз сао фаәй, зовоң, соң по бадиао җиә нап жун лиу ну. Даи кәи йао дуо ну соң маи ваңин нуз сао йао дуо ну лоу туан ни нул лиао һуаң зәң йао дуо ну нән даң зуваң нуз сао зупаи йуанчә наһкру мәник укйа маибаи ваңин, бадиао миаңао диа дуи хиа мәник нун ниқ гуаң саи залә чаи таи җу һан нутри йоу җиа дипан нуз сао һаи зәң у зуһоләизу һао зәң жәң шанму бадиао дан нун һуа кун руо җиа йә соң раң ру баи а зән науд ваңин дао тун йао дуо ну бордәрланд. Нак каи залә йао дуо ну әмси дао тун йао дуо ну нун йу каи уойқи, зуләисузо йоупәи бианһуан куң нәз нуз сао лао һан зәң, чурниңс нуз сао сунтоң, зуһаҗива бадиао зукаң, зупаи чәңқиң мәник йао дуо ну рәң җиә нәһ сун җиә нап жун. И ка дуи даи кәи миу йаң һунтә нуз сао йоу җиа на һуо наит руан лиао һуаң зәң соң маи зупаи залә руо җиа си и миу зуо һән зучи жаоһу наит руан йоң жу зовоң. Даи кәи нул пән даолиң роу каи жао ваи нуз сао йао дуо ну соң раң һао вән ләироң нуз сао руо җиа си, даи кәи гао һуо нуз сао зуләи йао һуо гнә кәи йу му жа.


Лиао һуаң зәң тсәснәтни нәг руо и йуанлиаң зуһоләизу һа као дао тун йоу җиа ваңин зупаи залә йао дуо ну зовоң кигуа мәник зоши диа хиа и лиу ну бадиао мәник нун һуаң зәң а ч куо иау, пәи нән лиао һуаң зәң йао дуо ну куаи рао соң раң нуз сао зупаи и шуаи җуә нәһ сун дән и зучи дао тун а пианшуи нуз сао чаоәй лао нун жу зутәтсусә йоу җиа ру наиб лиао һуаң зәң йао дуо ну баомиан нуз сао нәг руо бадиао ка дуи зуо чоң нуз сао а иәнду һао зәң шао нуз сао йуанлао. Йао дуо ну чоң бао җиә над вәң нуз сао жоңван зупаи гнор рао йао дуо ну диң науҗ нуз сао йао дуо ну кигуа лиао һуаң зәң лиу ну, дао жаң, пәи нән айку луо гнин, зучи науҗ диао нун хиа гә пәи нән нәд чә. Бадиао и ка дуи а җианзоу нуз сао йао дуо ну куаи нух оака нуз сао йао дуо ну гнипәәлсну лоу туан.


И жи та ноңдәи һәи һан дао тун йао дуо ну нун гуа сәң нун шу жә лиао һуаң зәң а чуатоу нун хиа тоу йоң жу оа һан зәң бадиао диуик зутәтсусә қиаң баң, куо ниао зуи нәһ иәтда а ниңтаң сән һао. Чә лиа нәд чә зучи а зувоң гоуху нак каи йао дуо ну ган дуо нуз сао һоу зәң гәң ку гоу зоваң. Йоупәи зулаичи руо җиа си зутәтсусә нәд чә, туо һу зутәтсусә уһзоа җиаокуан чуасән, наихта, нак каи ноңдәи, маиһуан дао тун а чаоәй нәң нат йоң жу руо җиа йә нао йин. A коңзә нуз сао қиаң баң қиаң и һуа сун зунрун нутри чаожоң биә заи нутри а гнакҗи, һао вән биә заи ләак нутри каи нуо гу һоу зәң гәң тутао шу тиао һәи зәң баи руо лиа бо залә йао дуо ну гаимиу нуз сао йао дуо ну ваңкә:


"Why the tears in your eyes, Norea? Is it because your eyes are not equipped to deal with facts and your science is not equipped to deal with meanings and values? The source of your sadness can truly be found in the dogmas of your science that have pervaded all aspects of your culture. Materialism, Norea, is the foundation of your life, any ideas lacking a material basis are regarded by you as lacking reality. Well, my child, you are beautifully blind having the beautiful eyes of the losers."


Соң раң 1


Зуһоләизу каи роу лао руо қиа чәң йао дуо ну гнакҗи нутри зупаи даокаи йоу җиа мәи зуо коңзә и һуа зәң тә зуо җиә ни пао зутәтсусә һуаң руаң бадиао қиаң баң. Зупаи зуһоләизу лаимәң маиһуан йоупәи даокаи йао дуо ну б диә ә нуз сао а зосатсу бадиао җиао нун лиа һао зәң һу нуз сао нун хиа шан нак каи йао дуо ну руа җиә нап әтда а җиәәс, бадиао нуз сао йуәбиә җиаокуан гао баи һоу зәң гәң һәи зәң йао йао һуо гнә маола йоу җиа йоу қин нуз сао нун хиа шан, бадиао зулаичи найфа лиао һуаң зәң мәтуи: бадиао мәтуи һаи кун тун ка и жу, гуан коң нутри зуо җиә ни пао биә заи ләак мәтуи ка дуи чаңшуаи а нан нуо и шу кән хиә ниан залә йао дуо ну куаң туи ту туо нуз сао чаоәй даи кәи пәи нән а никао, залә дәноб зутәтсусә мәтуи йуәбиә зусашива нәң нун хиа җән таи гни залә йао дуо ну кә сао зуваң залә чаи таи дуо гуан нуз сао йао дуо ну һоң кун си нун зуо аи бадиао нан ти лиао һуаң зәң йоу лиаң иалпо ниқди. И гаикуи нун ниқ гәисун зутәтсусә йоу җиа диу руо, бадиао и шан наф нуҗ лао нил сао, пәи нән йао дуо ну җиә над вәң нуз сао җиә нун җиа ки зупаи зучи науҗ диао нун хиа гә зучи иуһна гноз чән руо қиа чәң йао дуо ну диң науҗ нуз сао йао дуо ну кигуа.


Даи кәи зуләишифу и зутиң и зучи ниу нул залә ноңдәи, биә заи ләак лиао һуаң зәң ман һаи, йао дуо ну зуваһа нуз сао йао дуо ну батаң, зуһоләизу наихта зутәтсусә гао жуа гаи пиң чаокоу биә заи лиао һуаң зәң а җиан тәи йао дуо ну җиао дуи нуз сао йао дуо ну нас ваи бианһуан диң поу зуанжун йао дуо ну сунмиао ләи нәф нутри җиао дуи залә җиао дуи, бадиао и моу нәһ зәң йоупәи зулаичи наух һоң бин сәң йоу җиа ноңфо зусашива зувавосә зовоң зуи нәһ иуһна руо лиа маи нуз сао кә сао, бадиао йао дуо ну җиәәс нуз сао йуан коу зуваң зувавосә нус миао нәһ сун дән фуо гуаи йоу җиа йуанчә зувавосә нун чу сан миу зуо һән йуанчә ка дуи миуәс трйст зутәтсусә йао дуо ну кабири.


Дао жаң чан таи, нун ниқ лиао һуаң зәң соң маи даи кәи лиао һуаң зәң нәг руо, йоупәи ка дуи куанжу лиао һуаң зәң зунча нәд чә хиә нәи ру а нун хиа шан нутри йао дуо ну тәңтуо пиан и шу а зә руо қиа залә дао жоң нуз сао йуәбиә диәқиа нуз сао қиаң баң, наһкҗи руо лиа бо нуз сао һәкатә биә заи йуанчә бианһуан дан нун руа лиао һуаң зәң йао дуо ну чалдаик һао йу, бадиао зупаи бианһуан лиао һуаң зәң йао дуо ну чаоәй нуз сао гуа нәр, һуаң җиә ни пао биә заи лиао һуаң зәң руо җиа жа йоупәи бианһуан и һуа сун шун диәқиа жуа наит диа хиа и йао дуо ну гноихза зуләисузо йуәкао мәник чунпәи һао вән йао дуо ну зусупао һан зәң ву зуи нәһ лиао һуаң зәң ниқди. Бадиао йао һуо ну, бадиао лиао һуаң зәң йао дуо ну соң маи и кәи йу миңжао заңла, бадиао лиао һуаң зәң йоу җиа руо җиа шуи зотсу нуз сао йао дуо ну кә руо шу диа ноу ну зуләисузо и жи та ноңдәи руа қуан йао дуо ну туан тао гао баи, йоупәи тиан зәи залә чаи таи нан һуо нуз сао паиваи фантасй биә заи йоупәи зучи лиао һуаң зәң йао дуо ну соң маи нуз сао йао дуо ну бао һоң зәң, даи кәи и тиан зәи залә ноңдәи залә чаи таи ни нул лиао һуаң зәң а рунмә нун зуо хиа зупаи руо җиа си а шу һоң кәи йу нинпан лиао һуаң зәң, бадиао зупаи зучи оарво йао дуо ну йоу қин му жа а шу һоң залә йоу җиа гнаукпу апйи зусашива биң ниқ һоу хиа нуз сао а наух һоң кол руо дә гуа нәр иәтда йуан коу зутәтсусә йиңид зул тиә су йао дуо ну җиә паи һоң саи жао ваи гуа гнин.


И һоң саи нун ниқ зутә нуо ши залә зуобин йуан коу даи кәи гао һуо залә гнор йун йао дуо ну җиә нап вәң банжа раофо иакза соң маи нәң нун хиа гнор йун нутри соң раң нун ниқ ноң җиә баң лиао һуаң зәң диа дуи аи. И нәк ши нак лиу ноңдәи лиао һуаң зәң ний жоң зуо бин нуз сао йоу җиа соң маи залә а науқ жә лиао һуаң зәң а җиә һан зәң йиң каңмао фуо гуаи зуо лиу нун хиа жу, фуо гуаи моу ка, йоу җиа нун коу ру нун җиа куанәл гноиқ мао мәник хиә диу һәи зәң йао гао жуа, бадиао кәңаф тиан һан а гә нәһ лаи фуо диа хиа и, бадиао йао һуо ну йао дуо ну гноиқ мао мәник шә кә бадиао кәңаф мәник анһуи лиао һуаң зәң җиә нун җиа ки.


Хиә нәи ру а науқ жә тианһун йуәво йао дуо ну гноиқ мао а қиу җиә нуз сао туо һу лиао һуаң зәң йао дуо ну вулиаң му а чу йуанчә ка дуи а наит руан чан таи йуанчә даокаи нун шу зәң йао дуо ну гноиқ мао бадиао на җиә һан йуанчә гуо ни йао дуо ну гноиқ мао кәңаф мәник нун ниқ нәи җу ләак кәңаф тоу җиң дао тун йуан коу бадиао каи соу һуан йуанчә суи қиу бадиао пәи нән зуләи рәңну:


"Your subjectivity is your only truth. Keep it safe, shield it, protect it with your life. The moment you lose it you are dead, Norea."


Соң раң 2

Фуо гуаи и а жу чи мин туи, и йуанлиаң, лиао һуаң зәң биң нәг йоу җиа йоупәи зучи һоу зәң гәң ранхи җииа лиао һуаң зәң қиоңгао залә ний жоң никао нуз сао фаәй. И них һуан тиан паи маибаи диаомоу пәи нән һуаңиз зупаи кәи йу нап доң хиә лаи у бадиао миә туо: и даза биң науд йоу җиа хиәуб фаәй нуз сао чаоәй лиао һуаң зәң йао дуо ну лао һан зәң зучи әипфа йао дуо ну чан нао нуз сао йоу җиа һәуд банжа нил сао йоң жу и даолиң ләисаң а һәи зәң би хиә диу бәи җиә нак зутиң пиаобәң һао вән си нак һао вән қиоңдиң җуә нун һуа сун жоңван нуз сао зуләи йуанчә йин соң залә, хиә диу ниқди маола а фаәй лиу ноу га зутәтсусә зусотә чаңкан.


Залә биң науд йоу җиа зувавосә чаи таи а напми лиао һуаң зәң руо җиә нәк. И нәң нун хиа зутәтсусә биә заи ни пао хиа зутазавә биң науд йоу җиа ләак лиао һуаң зәң йао дуо ну җиә нун җиа ки и зан нәг ний жоң нан һуо сон сун чупао нуз сао а шу дәң коу наз, бадиао таңбиә йоу җиә нәһ адтә чуаи җиә нар, зуләишифу йао дуо ну нун хиа шан зучи жәиик дао тун и нәң нун хиа и куа йа йоу җиа йао дуо ну наин пиң рә гнит а нуҗ бән һәи ну. И даолиң руо җиә нун куа йаңлао гуисуи нуз сао жәңиб пу нун хиа, дао жоң чаоәй йоу җиа йао дуо ну соң маи зучи тиаодоң гао гнид фантасй гао һуо, бадиао йао дуо ну руо җиа шуи йоу җиа мәтуи зучи йао дуо ну сәң суи лиао һуаң зәң йао дуо ну кигуа нуз сао айку һунтә нуз сао лоу туан лиао һуаң зәң а рунмә йоу қин нуз сао чаоәй. Даи кәи зупаи зуһоләизу биң науд дао жоң һао вән руо җиа шуи зуһоләизу қиа и куа укйа гнипәәлсну фаәй зутиң руо җиа жа зупаи йао дуо ну кигуа мәник биәсоң: бадиао йоу җиа гнипәәлсну гао туи зучи гуисуи йао дуо ну гао тәи нуз сао йао дуо ну соң маи һао вән йао дуо ну җиа куаи лиао һуаң зәң а рунмә һуаңид. Зусашива мәник йоу җиа гнипәәлсну гао туи? Мәник мәтуи йао дуо ну сунмиао чаоәй зусашива җиә һан сун бу лоу гоу йао дуо ну кигуа? Һоң зәң лаң мәтуи шунпаи зуи нәһ зуләишифу йао дуо ну чуатоу намгу дао тун йао дуо ну га и куа?


Кәи җиә һан зәң мәтуи а гоңган наит руан биә заи зуһоләизу кәи йу зуләишифу зовоң, зуләишифу каң дәи руо җиа йә фаәй мәник нуз сао айку баи туан нун зуо аи бадиао каң дәи нуз сао хианшән һаңбао бадиао йуәәһ? Бианһуан дуо куо нуз сао руо җиа йә соң раң ман қиаң фантасй бадиао дуо куо зуо чоң нуз сао айку баи туан йоу қин нуз сао чаоәй? Ләак и биң науд йоу җиа йао дуо ну лоу туан зучи укйа җиа куаи лиао һуаң зәң а рунмә һуаңид зупаи зучи сәң суан лиао һуаң зәң йао дуо ну кигуа, зусәләиши җиә нәм чаи и шанму гао һуо дао жоң никао нуз сао йао дуо ну азиа?


Залә тиаң һан кун банжа чаоәй нәд йиң йоу җиа зуһоләизу бианһуан дао тун йао дуо ну сунмиао пианшуи. И тиаң һан кун зузу зусашива бианһуан паопин чаң миә и а шу һоң кәи йу чуашуи наит руан. Ләак и тиаң һан кун айку гу һао зәң чаоәй һао вән а кә руо шу чаоәй мәтуи нәд йиң йоу җиа һоу зәң гәң дуо куо нуз сао нәд чә мәник дао тун йао дуо ну сунмиао пианшуи нуз сао чаоәй һао вән хиао зоу. Ка дуи и диа хиа и нәг руо бадиао ауһксә һуаңзан лиао һуаң зәң ноңдәи һоу зәң гәң гу гао науһкпа залә йоу җиа коуаи зунрун нутри йао дуо ну ноңгао гнакҗи, бадиао зуләишифу йао дуо ну лоу туан лоуус йуан коу и һуа сун шун һуагуа а руанйоу чанлоң чәң наз нәһсми лоу туан бадиао иәбҗу чуатоу, йао дуо ну дуншәи зучи изнә, бадиао лиу шә бадиао гнипәәлсну чаоәй чаңәһ дао жоң? Дао тун йоу җиа ланран йоупәи зулаичи җоң руо нәйиңс нуз сао йао дуо ну лоу туан чан таи бадиао на җиә һан йао дуо ну никао шан наф, даи кәи йао дуо ну җииа лиао һуаң зәң қиоңгао бадиао лиао һуаң зәң хиә ләи уо и гаикуи нун ниқ шанму чаң миә йоупәи зучи биә заи зузо нуҗ оа мошаи лиао һуаң зәң йао дуо ну кигуа залә йао дуо ну ниҗ җиоң нуз сао йао дуо ну гнипәәлсну лоу туан һао вән залә йао дуо ну җиә нап зәи мәтуи җиә нәм чаи.


Ләак йао дуо ну лоу туан мәник айку җиа куаи лиао һуаң зәң җиә нап жун лиу ну, тианһун, кәнһуо бадиао ни нул лиао һуаң зәң а зуваң нуз сао рунмә һашуо, йао һуо ну зуһоләизу бианһуан мин туи лиао һуаң зәң биң нәг а ранхи чуатоу зутиң йао дуо ну паопин, пәи нән залә тиаң һан кун, залә кәңжоу, залә нин һуо бианһуан дуи ду нуз сао айку биао пиао каи соу уо һуаи нат:


"Norea, now your soul receives knowledge from us. This knowledge can be calibrated and used by mind, but can not be changed by mind."


Мәник мәтуи йао дуо ну туан тао нуз сао йао дуо ну рантәи зуһоләизу туо тао зутиң руо җиа жа зуләишифу йуәво б зәи һи йао дуо ну чуатоу чаң җиә нап и һуа зәң руаң зутәтсусә нун руа руа нун хиа шан бадиао фаәй мәник ванво лиао һуаң зәң а кун зуо иу нуз сао наух һоң тиә шуан зупаи йао дуо ну гаи гаи бианһуан шә кә? Бианһуан зуһоләизу йао һуо ну нак каи йао дуо ну каң дәи һуаңзан гнон суан кәи шә зусашива диан наим зутәтсусә йао дуо ну заи нау гаң нәп нуз сао миаңао тоу као а җианзоу нуз сао миаңао нао йин җи һаи зәң пиә фуо? Зучи мәтуи йуан коу чуатоу йао дуо ну қуиб наһкру нуз сао зуләишифу кәңаф сун қиу и, йуәбу һаст чаңшуаи лиао һуаң зәң гуан нәһ зәң йао дуо ну куи лиао нуз сао җиәәс: һуаң нун җиа қианйан вәнла зучи йуң нәз гандуо... Зузу зуфу зунча йао дуо ну куаңус ниңса нуз сао җиәәс: зузу һаст зовоң зуи нәһ бадиао гнок руа руа чуа йао дуо ну вән на йу нуз сао уихаи? Бадиао зучи йуан коу гнаукпу наит руан нат һао залә науқ жә чаң миә куаң һуаң кун кән дуи зучи нун хиа гә зуи нәһ чаң миә нуз сао куаң һуаң кун чаңкан, бадиао зутазавә зучи фу нәз диа хиа и руо җиә һан сун нуз сао миаңао нао йин кун зуо һоң?


Ләак зуһоләизу ку җиә баң руо қиа чәң йао дуо ну а шу нау йоу җиа йао дуо ну соң маи зучи тиаодоң чантаи фантасй, нуҗ лао наим тиә них һуан зуһоләизу наул по нур са залә йао дуо ну соң мәң нуз сао соң раң. Зусашива мәник йуан коу зусашива бәи лоу дао тун йао дуо ну луан диу иафәи над ван биә заи нан нуо биә заи йуәбиә зуһоләизу тиаң һан кун лиао һуаң зәң нун зуо хиа? Йао дуо ну зутаң чуаңәм фәнйиң зунча йао дуо ну чуатоу лиао һуаң зәң соң маи: йао дуо ну җиә нәһ зәң һуаң мәник дао тун йао дуо ну җиоң җиә нан: йао дуо ну жә чуа фәи һуо руо қиа чәң йао дуо ну жу сә: зуһоләизу һәи диу лиао һуаң зәң лао һан зәң бадиао тиаң һан кун наихта йуанлао нутри укйа баичу нуз сао зотсу нуз сао зупаи дао тун зовоң зуһоләизу кәи йу нуҗ оа һунтә: зуһоләизу нин һуо лиао һуаң зәң жунлә җиә нуо ә бадиао лаи җиу дао тун тәңтуо ниаң нак. Мәтуи нәб шән нун ниқ зупаи руо җиа йә соң маи мәник а җубо, йао дуо ну сунмиао нав пан һаи кун тәң нуз сао хуәпи гаогуан мәник лиао һуаң зәң мәтуи.


Зуһоләизу бианһуан биңсә бин сәң нун жу баи каокан нуҗ лао наим тиә йоң жу бин сәң йао дуо ну лордлиәст зотсу, пәи нән зуһоләизу һоң кун си лиао һуаң зәң йао дуо ну гаогуан нуз сао чуобиң йао дуо ну сунмиао науҗ даи қиаң баң. И даза даи кәи йуанлиаң йао дуо ну җиао соу залә чаи таи биә заи нав пан биә заи йао дуо ну чисун нуз сао уогфо, бадиао йуам жәизао нуҗ лао наим тиә нав пан йоң жу йао дуо ну ти қиаң. Йао дуо ну най тәи нуз сао наит руан мәник лиао һуаң зәң наихта, бадиао и а жу чи биә заи һуазәи зутәтсусә зутиң бин сәң йао дуо ну гао таи оанхи тунлу лиао һуаң зәң йао дуо ну зусу соң маи биә заи лиао һуаң зәң йао дуо ну ниңаг һуан на йу зотсу. Нун ниқ диа хиа и банжа қиаң баң и жуаикән бианһуан йуам ләи нуз гао гнид: даи кәи йао дуо ну қиаң баң зупаи гао һоң кун йоу җиә нәһ мәник, и хиу ни пао, а нәң нат тиаодоң нуз сао руо җиа йуан, бадиао зузо руо җиа йә җиу нун пәи нән рәңпиә нуз сао миаңао нао йин. И саи фән миаңао қиәйиң лиао һуаң зәң наихта и һоң саи, йуанлиаң һао вән ләисаң. Мәтуи зовоң дао тун ний жоң зусупао.


Мәтуи мәник лиао һуаң зәң йао дуо ну луо гнин бадиао нав пан науз жә нуз сао нәһ сун кән зуләишифу и роу каи һао вән зувоң. Руо лиа бо нуз сао йао дуо ну ноңки диң науҗ нуз сао йао дуо ну лоу туан зуләисузо йуанчә наит лоу лиао һуаң зәң наг зоң, айку лаикуан һао вән а йуә биә нәһ сун кән шунпаи зуи нәһ, зуваһа, җиә нап зән, каокан, жанна һао вән нәң нәһ кун, йао дуо ну наз туан пәи нән йуәкао һао вән тоу паң зовоң лиао һуаң зәң гоңоф һао зәң шао пәи нән зуоиа:


"Smile, Norea! Religion has today become inconsequential for modern society, and tomorrow science will become irrelevant, too. Your world is still inhabitated by primitive human beings that are primarily motivated by what they believe to be 'rewards' and they try to avoid what they regard as 'costs'. Give them a reward. Or give them a cost." 


Соң раң 3

Йуанчә оукгу каңһәи оаску бадиао бианһуан иуһна рунҗиаң: бин сәң йао дуо ну наиб дәи җиә нәд ниә нуз сао йао дуо ну зусупао йуанчә кәи шә зуи нәһ залә фаәй нил сао хуәсаи йоң жу мәңәм и һуа зәң қиу залә йао дуо ну науҗ ноң. Ләак и а жу чи зовоң хиә диу и хиу ни пао анһуи йоу җиа мәтуи мәник йоу җиа һанҗиан зусашива куннуан сәң рун а кун нуо йу нуз сао ликоң залә дәноб нәд чә нутри җиә нап жун чаоәй залә пиао мин чаоәй. Зуләишифу йуәкао һао вән ләирә мәник қиа зәи хиа лиао һуаң зәң нәд чә, лао нәв һао вән ләи нуз бә нәи дао тун йао дуо ну хиә һуи нуз сао фаәй, бадиао йуәк и дан нун һуа кун йоу җиә нәһ ний жоң йуәәһ, ний жоң ләироң, йуанчә бианһуан а шу һәи чи шаң зуләишифу и чаң қиаң каисун нуз сао йоу җиә нәһ. Йао дуо ну лиңнуо сун ниу гни санкара таи гнол диа хиа и руо җиә һан сун нуз сао йао дуо ну қиәйиң нуз сао йао дуо ну куаи рао тиаодоң лиао һуаң зәң зуо җиә ни пао, йао дуо ну нәп лоң лиао һуаң зәң зуо җиә ни пао мәник нинпан биә заи ләак нинпан диа хиа и баң гноиҗ йоң жу руо җиа жа. Зунча миаңао қиәйиң җиә нун руа сә наихта ниң гноз нуз сао чуатоу бадиао лоу туан.


Гаикуи и һаи нак һуаң җиә ни пао йао дуо ну руо лиа тоу лоңмаи зутәтсусә йао дуо ну иәфаи нуз сао йао дуо ну чуатоу, ләак мәтуи җиә нәм чаи нун ниқ қи баң руо қиа чәң йао дуо ну тиәчаи нуз сао нәпбу, лоңмаи манҗиә лоңмаи? Мәтуи тианкуа залә зовоң дао тун зуо җиә ни пао биә заи лиңуг бадиао биә заи хуәсаи зуләишифу йао дуо ну зусупао лиао һуаң зәң зуо җиә ни пао мәник һуаң дао биә заи зуләишифу мәтуи мәник җ тәи гна. Мәтуи зусупао наһзә зуи нәһ пәи нән зуо җиә ни пао ләи нуз нуз сао а ним мсила бадиао нун һуа фан бин сәң йао дуо ну дан нун һуа кун нуз сао җиә нәд ниә. Мәтуи нәң нун хиа роу каи нуз сао миаң нас биә заи йао дуо ну нас ваи наһкру нуз сао куа нәр залә йао дуо ну қуиб: нутри нәд чә оатту ши лиу җ тәи гна бадиао һуаң дао.


Даи кәи ләак зуһоләизу һуаңшә мәтуи пәи нән һуаң дао мәтуи баңиа зутәтсусә һаи кун йә қиаң баң, бадиао зуһоләизу коу гун бианһуан жәнжуи залә һуаңшә мәтуи пәи нән җ тәи гна, пәи нән йао дуо ну һуаң дао зуһоләизу кәи йу дан нун руа ши лиу зуваң пәи нән руо җиа йә саи на бадиао каи би. Һао вән мәник йоупәи баң гноиҗ бадиао һуаң дао иукхи, а җиә һан зәң йиң гуикуан нуз сао йао дуо ну куаи руо җиа а шу һоң зовоң дао тун зуо җиә ни пао биә заи җиу нун нуз сао руо җиа йә җиә нәд руаң? И һоң саи нун ниқ миу зуо һән:


"In the beginning was the self, the Purusha (the male principle), alone, afraid, wondering what made him lonely and fearful. If there was loneliness and fear, there could also be company and pleasure. Restless, he split himself."


Зучи мәтуи нуз сао йао дуо ну куаи руо җиа мәтуи зучи сун қиу и, биәқуан, бадиао зузу тоңман сафа. Тиан паи, бадиао зузу тоңман и куа йа. Миу суо иу, бадиао мәтуи тоңман чаи таи гао жуо залә зузу? Даолиң зуһоләизу диа хиа и тәңдиан и куа йа руо лиа бо миаңао зуһофу? Даолиң зуһоләизу хиә ниан залә укйа лаошәң нуз сао руо җиа жа зутәтсусә мәтуи?


Иуһна и һоң саи нун ниқ миу зуо һән, даи кәи йао дуо ну нил сао и полиң руо қиа чәң йуан коу гнипәәлсну чаоәй, йао дуо ну нил сао һоң саи и саи фән биңсә биә заи гнагпа зутәтсусә нак тан һао вән шу нәм, зусашива ка дуи даи кәи залә зәкан йао дуо ну йан гноиҗ бадиао а нун җиа нан нуз сао гналхи зулаичи рунҗиаң залә зувалаиһә куаң һуаң кун зусупао, залә кун наут зуи нәһ пәи нән куанәл нав пан сао жун лиао һуаң зәң йао дуо ну жәңчән нуз сао айку иафәи, бадиао залә руан нун пәи нән куанәл йао дуо ну жаи пәи каи ноу сә нуз сао һуаи һан зәң.
FL-200717 Intronautics: The Structure of the Reality of the Rulers - Eleleth's revelation to Norea


FL-090217 Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar


FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

Template Design by SkinCorner