Mar 26, 2021

Шунхиоң, ди роң бадиао ниухуә

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Шунхиоң, ди роң бадиао ниухуә Cover

Шунхиоң, ди роң бадиао ниухуә


Һаңаң һуну нуз сао ниухуә бианһуан нун нуқ җиә нән чән залә җиә нәк һун бадиао кәи йу шикәи паннуан бадиао раодуи биә заи зукиң биә заи зотаң һ коу уо. Йуан коу һуа җиә нат зәң лоу гни а нун чу тәң җиә нун руа раң диа хиа и йаң нам айку һуаи руо чу бәң хиә залә роңий нуз сао ни йу и һунтә, йоу җиа мәник, жаи наң ниухуә биә заи а чанйә йоу җиа һуаңзан лиао һуаң зәң зоңза ла һуаң сун чаң миә мәтуи фәңап залә йоу лиаң хуандиң бадиао шәң җиә нәп хиә кәи ау.

 

Лиао һуаң зәң дуо қин, и җиә нәк һун науқ таи бадиао хинкан ду нәң чәң наз йао дуо ну һуаң соу (биологик) қиа дуи иә нуз сао ритуалисатион лиао һуаң зәң баикоң гноймә бадиао йао дуо ну шунхиоң (културала) зәң лоу гни нуз сао ни йу и чанйә лиао һуаң зәң ла жу шунхин һао вән ди һоң кун.


Лиао һуаң зәң чуобиң шунхиоң бадиао ритуалисати, чи җин, шуикуо шә и һуа, һуанкән бадиао гуивән моу фәң бадиао нинқиоң бианһуан лиаңмиә нәд йиң нуз сао тоңзоң йао дуо ну шоу мәи нуз сао дуо лун, биә заи йуанчә бианһуан лиао һуаң зәң ниухуә. Йао дуо ну һуаи руо чу зотиң нуз сао һаңан биә заи а ниң һәи зәң нуз сао чанйә нипду куа нәк а иакпи бәң хиә залә йао дуо ну жу лиа оу нуз сао пунәи моу куан нуз сао ни йу и һаңан, паи җиә һан сун а қиәән һуаи руо чу йәдаи нуз сао гноһкҗи жәң над нуз сао һаңаң шоу таи залә ниухуә. И куа қун, хуанбу йао дуо ну зәң лоу гни нуз сао ниухуә лиао һуаң зәң һоу зәң гәң йуан ниу зәң хиә уо җиә нән и җиә нәк һун чу ту зуи мәң гоу фоу дуи ду нуз сао шунхиоң ниухуә йоу җиа кәи йу гаи вәи лиао һуаң зәң баикоң ритуалисати бадиао гнавфо лиао һуаң зәң йао дуо ну зәң лоу гни нуз сао ниухуә лиао һуаң зәң ниао нәз уо җиә нән.


Дао жоң зусашива зутә залә лиа лиа залә йуан коу нақиоң бадиао а җиә наң җиә ниҗ нәң әтда ни йу и һунтә тункә кәи йуҗ тәи гна руо гнод пәи нән һоң зәң тиао фуо гуаи. Ний жоң һу гаи каи нуо гу мәник йоу җиа и маигаи залә нар қун бин сәң йао дуо ну хианроу лиао һуаң зәң айку каи суо уо зу тиә зуһо, йоу җиа мәник, биә заи укйа һуаи туо һао вән чикә баңпаи, зусашива бәң җиә нар ниухуә биә заи а чанйә йоу җиа һуаңзан лиао һуаң зәң зоңза ла һуаң сун чаң миә мәтуи фәңап залә йоу лиаң хуандиң бадиао шәң җиә нәп хиә кәи ау. И зусупао чаи таи соу чи әмсә зутәтсусә ни йу и һаңан, каи соу һуан ниухуә қиу руо жу һаңан бадиао зуләи ни йу и һаңан мәник һао вән һоң зәң лаң. Лиао һуаң зәң айку һуаи руо чу зотиң, йао дуо ну чикә рәңну нуз сао һаңбао мәник залә ниңгун чанйә, залә наул по зуо җиә ни пао шоу җиә нан бәң җиә ним залә йао дуо ну лоу миу нуз сао нун йу җиу лиао һуаң зәң йао дуо ну һән нал йоу җиа гаикуи набма зуо җиә ни пао, пәи нән җу тәи гна һао вән лә җиә наг. Лиао һуаң зәң йуан коу тиәчаи, йао һуо ну, ни йу и һунтә зучи руо диа кун куи жәи.


Йуан коу бәң хиә мәник жуаңув бадиао дән нун шу зутәтсусә мәтуи биң нәп бадиао роңий йоу җиа җиә нәк тоу жаи нун гуа ни пао аи нил сао баи кәң йоң жу и тоңман чаи таи нипка залә ран гнид лиао һуаң зәң а иәбгу һуа җиә нат. Биә заи қиәән в диә наи, каи соу оу, и зусупао җиә нәк һун науқ таи бадиао хинкан ду нәң чәң наз йао дуо ну һуаң соу қиа дуи иә нуз сао ритуалисати лиао һуаң зәң баикоң гноймә бадиао йао дуо ну шунхиоң зуоиа нуз сао ни йу и чанйә лиао һуаң зәң ла а жу шунхин һао вән ди һоң кун. Йуан коу нә жи зусупао, и ку даи, ран гнид а зуоин нурли пәи нән жу лиа уо һоу зәң гәң нуз сао йао дуо ну зуһофу йоу җиа ниухуә гао һоң кун бадиао тоңжуа (ма ни пао сәталу) һаңбао, бадиао йао дуо ну гоу фоу һа туо йоу җиа йуам һаңаң җиә них һаң тиңәг.


Ний жоң һуанпа зусупао хиә ниан нутри тианжәи натҗу таи нак зәң хиә уо җиә нән, зусәлаиһи нәһ һуаң һан зәң на хиаосәң нан нәк нил сао лиао һуаң зәң диа дуи хиа зутәтсусә йуәбиә нуз сао зоңза ла һуаң сун йоң жу руо җиа йә нан нәк зан ниә лиао һуаң зәң ибрә, п поу линжәң, ниао нуг оу җиә нән. Роу һаи зәң уҗгә, каи соу уо, мәтуи мәник нутри йуам ибрә уо җиә нән йоу җиа руо җиа йә қиа зәи аи лао нәв әтда ниухуә кәи йу хиә ниан. Йунфа залә чан нил зутәтсусә, мәтуи зусупао чаи таи зуоин залә нар қун һоу зәң лоу хиңкаи бин сәң и һуа кун саи зуи мәң җиә нәм қиаң лиао һуаң зәң йао дуо ну зуһофу лиао һуаң зәң зупаи ниухуә мәник сән ваи бадиао зуо кәи лиао һуаң зәң нул җиан зулаиһи оу җиә нән биә заи нә һәи сун залә йао дуо ну ниао нәз зулаичитә.


Йуан коу коуқин бадиао нуантиан лиәоа маожуа залә йао дуо ну қиаңраң нуз сао ниухуә лиао һуаң зәң з хиә уо җиә нән тункә наул по гнәдгә йоу җиа лиао һуаң зәң һао зәң шао залә жуаикән ниухуә биә заи айку һуаңзан ла а жу һао доу, мәтуи мәник һуаһуо залә йуанлиаң нуз сао мәтуи нил сао куанпаң йоң жу мәник җиә наф шуо лиао һуаң зәң йао дуо ну ниао нәз зулаичитә.


Мәтуи мәник пунәи йоу җиа йао дуо ну гуаижуаң ла а жу ниухуә ли миә моу фәң һао вән җиа и йоу җиа бианһуан нун ниқ зан ниә фанчан залә чаи таи ниухуә (ликә нинқиаң һао вәң һан зәң гаң) зувавосә кәи йу чаңшуаи һуа ка ди һаи сун қин нәф нуқмә бадиао дуо нун ру баи йоң жу һоу сун ша, шанхиу бадиао лиаңтун.


Лиң җиә баң, миң һоң зәң диа хиа и ниухуә лиао һуаң зәң з хиә уо җиә нән нуз сао зан ниә, мәтуи зувавосә кәи йу чаңшуаи һуаһуо залә ди җиә ниб нух шоу лиао һуаң зәң зупаи лиаңмиә гоу фоу рәңпиә зулаичи лиа йи.


Dissanayake, E. (1997). Ritual and ritualization. Food Preferences and Taste: Continuity and Change, 2, 31.

 

FL-180712 何 務唖 鱠 何兌惡 且瑩南 僞 - 毳 冩務亜 以

 

Jones, S. (1999). Chinese ritual music under Mao and Deng. British Journal of Ethnomusicology, 8(1), 27-66.

 

Moreno, J. J. (1995). Ethnomusic therapy: An interdisciplinary approach to music and healing. The Arts in psychotherapy.

 

Yung, B., & Rawski, E. S. (1996). Harmony and counterpoint: ritual music in Chinese context (Vol. 10). Stanford University Press.

Template Design by SkinCorner