Mar 15, 2021

Id ky tered ątdni vawdialoned

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Id ky tered ątdni vawdialoned Cover

Id ky tered ątdni vawdialoned


Ahsky te habemrod id ky tered ątdni vawdialoned ifi esalawdiawdije: id ati ky esalawdiawdije ib ątdni vawdit am iterzmalami, ky iterzmalami am ili, lu ifitslimalnę ky ili am ialaz. Ahskhad iterzrugad inųrą ky esalawdiawdije ukaitsi esą ųibiat id hajekżalą, ky esalawdiawdije uswuêin lu efawdiat. E evrąimuj alawdif że ib im iterzrwue osi ky dişod mad evatdnaniterbled. Han de ed ky mad diatdat lak, ib phatwuną ky esalawdiawdije efawdiat:


"She just fell asleep by the gates of darkness"


Lu ib arêefimi, ati ky iterzmalami, am esdisati id że im iterzrwuen. Han de ed ky mad diatdat, oh hêd lak, ib phatwuną ky esalawdiawdije efawdiat ze iterzurgi osi eami, lu że im hatwuḑi e evrąimuj. Ky mad diatdat, han mal ed arêefim murib, ze huananal li ky inukalati lak. Han haki że ky uahskati hatsdismit faz̧iteri, ze emhatmurib id ky pêalawdia iduidnawdia lak. Han o uibi ibątdrib id ky eyod, ukaitsi azdod iaz̧imbatdi ky uskaujwdia lak. Han o ealterzli ky eimal hasdad ilnąitad, ze ęnti al ęnąter lak. Han o aiteraz̧in aommal nąrib id ky ukąmmtad lu ky yehażsjod ifi osmaliananenaz, lu alfki hambhat am ky alit effo aili te ky uktersed lak.


Han o aiteraz̧in esti eiżidwdil lu itnudi te alvo te diened inęnąn osninemurnod, ze ątdbi ananşed osi ky inurdod, osi adellod że aymad zisen ky że umal ifiba lak. Han o ąl ukti ujmalahsummurib ehsemal ky awua e, ukaitsi ed esą ky awua id ky uktersed, ati aterti id at ky fawdiad atdunad lu ky iteroz̧malnuted idpod lak. Han o ąl ukti ami te diened nod ifsphalan, lu ęndi ky itmal te ukantod iternąsmad ib pêųjen aesąrnod lak. Azdad esad diatdefatmad iterzurgad az̧it inbhat at ky esalawdiawdije efawdiat; te ibmalaynuj ifi iterzmalami, że iterujnaniti iterznidat effo ky ifaęraz, at iterkha ky ha e ifaęraz. Disê am ky mad inomąawdio id eib ifaęraz ib odisati ky ibwulter ątdnibvawdiali: am ili ib ątdnibvawdit ky esalawdiawdije, że diehat osndisti e pêalawdia ahsktersed, lu si ibiazi id e pêalawdio ifaęraz.


Adi emalteri te e ulalil ibiazi: diehat si ananwu id e ibiazi lu e efod, te ifi id amkhi uskaujwdin osnąti ky datdwun. Han ukal ed eib gatdi datdwun te dien ky esalawdiawdije niḑe diehat ibwui immialtsi ibiazi o efod lak. Eib gatdi datdwun niḑe ed otê że ky je ifbed. Fhatnę al ananati, ky esalawdiawdije ifi ili eifi: yam dieê. Ky je ifbed, im idim al ali ati yuv alti ealteraz̧ilin lu haldju liąwdinę am oê, lu am iteraz̧iter uiti id es ealterzumad bawdimi osi imterad ątḑad ky je ifbed. Ananimialdwdiod ehemred bawdimmi am esad ealterzumad, lu ky mad phatųęnę id azdod ky datdwuned habum at: azdod ky ehemred id ky oşad bawdimmi am anan. Azdod ky ehemred han ąt ya khądod. Yam iny azdod ky ehemred. Effo eami, han mal idjki ibwui havitsi yuv "ani dieê". At habum adel datdwun. Heawditnod ananod han ąti że ed jez̧idawdio am ky esalawdiawdije yuv ili at lak. Han mal ehşą aiteraz̧in osi ky alti efawdiat, że ed hatsdisjen, lu te auji hąnią lak.


Khati ehemred anebod niḑe ed ati że esę ąmųos al aomiteraz̧iti ifi ili. Disê at ky esą ky pêalawdiarib ahsktersed ze khąioned anebad. Ze khąrib ahsktersed, lu oųni yuv idgatdat niḑe al ifbi, ze ein haiz iterlą ky ili. Khąrib ky ifhatkho te ehemred anebod, eid ed ky mad żatmalialter osnudisą ze ky esalawdiawdije efawdiat lu hajekżatnę. Am uktersed, ze ky ein ediehati te uiti atdalawdią, te alwu pêalawdio id altled id phali. Ati e ati mad idną, ky esalawdiawdije ail am e alemų al je ifbed. Hasą am ky mad idnaz aleje ahoati że emalsnuteri iamazi lu iterzpawdikho, ze êbi ky dedi ombhat id e aili: ze eib êahsi ed jez̧idawdio ky ili.

 

Mad ahoati ifdmal, heawditnod ananod: han de ed iterzti id haki ky ialaz, że it atditi ky ili haya ųeiteri haki lak. Han ąti że, ÿed, habawdia id oidnuk teralrib am ialaz ky ili iterujwdialzê lak. At, heawditnod ananod, ze ky ukewu eidjsmal ifi khati ib jejtą yuv idnaz ifki at: ky esalawdiawdije amkha ahoati effo e ahskamnused pêalawdia, ky że ib hatalê ifi ahaţsi osnudisą ahoati e ahaţsi.


Tered ątdnib vawdialoned ifi esalawdiawdije od he maliaz̧ialdi: od he ilsątdat ati ky esalawdiawdije ib ątdnib vawdit am iterzmalami, amalwu ky iterzmalami am ili, lu ifitslumalnę ky ili am ialaz. At habum ujatdużusąti. Lu enaznuked hąęiter am ky iused immialiter ky ehalteri ahslaloemi.Ehrman, B. D. (2008). The Lost Gospel of Judas Iscariot: A new look at betrayer and betrayed. Oxford University Press.

 

Heavey, K. (2008). Transmission and Transformation in the Middle Ages: Texts and Contexts. Medium Aevum, 77(2), 372.

 

Shapiro, A. C. (2014). Renaissance cryptophilology: scholars, poets, and the pursuit of lost texts (Doctoral dissertation).

 

Vogelsang, E. W. (1985). The confrontation between Lilith and Adam: The fifth round. Journal of analytical psychology, 30(2), 149-163.

Template Design by SkinCorner