Sep 25, 2022

Gid ur sur

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Gid ur sur Cover

Gid ur sur


Ur ferust vusnir

 

Ain ur ðrutay ferust yur af keir divud rugin ain ruslom, wce ur ðrutay gð yur af divud rugin, ur wurd af ur lorud cem ut gid ur sur ain ur munuð af yur, nyð ur sutarum af ur kadirun vulitur, talir: ðes suys ur lorud: cerugis, ið sutaunud ain ur mudisut af ur sutarum, ið ceruy ain girut vuc: tarury ið hosutan, fer ðer sutalol vusnir fer ur sun af Josus. Ið direir ur ceruy fec ur sutarun git, ain ur sut sud af ur cetay, ið sutarutace feruð yur hunudis tawurd hovun. Ið deidde þucetitur wit hod bin cemumunudid ut.Vusnir af ur diunukay ið cemul


ut cem ut pasus wen funud ceruyeir ut, paunud yus min ið suw yuk af þun, lod að diunukay ið cemul, cemeir fru ur kadirun sutarum, ur diunukay ain ur rugt sud af ur yuk ið ur cemul ain ur lofet.


Ur fer muþtarus


girut vuc lok ur rulol af ðunudir var felolweir ðem, ceruyeir með bitatir vuc: sur, ðes ar fer muþtarus ðet ac nufes ur paplir af ur lorud. Fer ur mupar ið ur par hov bin muþid, ið ðan muparutay tak ac nutarul vur parutay; muþtar fru sur dim ut rul vur ðem, ut nyð cerus pawur vur, ið bitaruy, rugtas dir, ut disutaruy holunuss, ut ceruwn wucekadiunuss, ut sut mupar mutatrus ain ur gis af parutay.


Ur mun kaunugid


fetar ur vuc, girut quk ceucrurd ðet sk vur ur muparutay ið bilow ur diunukay ið ur cemul nyð ur mun með sutarumy wunud. Ið ur mun var paunud ið lokad lok biw, sum cerucel, ið bið hor paunutas rucd tawurd ur girunud.


Ur vusnir af Gid

 

hor, ur sun cem ut af hovun ain ur sp af mun, með ceruwn ain hod hos, ceruryeir vur rugt hos slidir lomub, disupasud ið rujocetad. Ið ain ur ceruwn ain hod hos ðer sprudis ar sun, scekalod með tawulov scekalos ið ðes scekalos vur af gilod, palotad með sulovur.


Ur dið af ur mussu

 

ur vuc af ur lomub var horud, girut ið dirudifel lok ur vuc af lon rureir vur paruy hos: feflocetan nyð mig ! Mug min bin dimunud, rufeg min bin losut, lot min ið disutaunuy tarunud vur ut supalorus min, ið var difelod nyð tal vuneir að ur tace af muparutay.


Ur horut af ur mussu

 

ut cem ut pasus wen ur vuc af ur lomub cesud supakeir, hor, mun dirussud ain lunun cem með ðer vun birunucs ið tawulov palomus ain hunud hos. Ið tak ur lomub fru ur hunud af ur sun ið pat ur ceruwn ain hod, ið ur vun birunucs ið palomus ain hos horut. Ið ur mun, dirussud ain lunun, cerud lok rum horun, suyunug: wit ar deir hor, muparutay, ið hoe deidde git hor, muparutay, ðet hov ceruvid yursulof paloc ut cemubin muparutay með cevununt min ðet hov sut með ur vun birunucs ið palomus?


Jodigmunut af Gid ain muparutay

 

horud ur lomub sprud suyunug: ðer paloc með fer ur par, bit nyð fer ur mupar, fer hitur Gid, ið nyð wunut ur mupar, nitur wunut ur par; vun ðegi cerutad ðem bið, ið yus min ar qulitur ain ðem bið. Bit ðer ain divunutag ut ur biunudiunuc af parutay vur ur biunudiunuc af muparutay, josut lok ðer ain divunutag af mun vur sdiw. Fer ur sdiw dis nyð þust wuðt mun, ið nitur að ur mun þustaunuc ur sdiw givun ut ur tarud ið þsutad; ðes paplos ain ur sum wuy ut ur par ið mupar. Fer lol gitas af nyð talolgiunuc ar tarunud runud sunuc ur dið af ur gt birunucs af ur vun. Sau funud ain wurdis af rugtasunuss ain ur tar bik, bit bices af ur wunudirunugis af ur sp, ðer rust, ið divusunus, nyð talolgiunuc sutappad nyð tal girutitur ain kapeir giruc.


Ur mussunuc kaunugid


Suw ðet muparutay var diruvn fru ur mun ið var givun vur ut ac nusmeir wurð, girunud nyð fon disut, ið bilowun wuy að ur ditur wunud. Ið ur dag birunus ferunuc ut rumv muparutay ið ut rus ur tarunusgirussunus. Ið ur lomub var pat ain ur mun feruvr ið vur. Ið ur lomub tak fru ur par ur muparutay ðet hod bin muþd með ðem, ið birugt ut pac fefreir sucerufec ain ur lotar bifer sdid, jols lorud af hosutas.


Ur seir af ur rudimud

 

horud ðes sunugeir ur seir af ur lomub, suyunug: sull giv ðunukas nyð y, lorud, fer ðegi vur nyð giruy með, ferugiv. Fer ur lorud sutarunugið min ið seir, ið sau bicem rudimur min. Wulol seir nyð ur lorud, fer sau hogtur þulotad; hod ðruwn ur horus ið rudir hos nyð ur af rudis. Rus, nyð talolgiunuc; rus, pawur; rus, kaunugisp; rus, mujosutay ið giloruy; rus holp af ur lorud. Fer Gid hos suvid ain vo hod takon wuy ið bilotarutad ur muparutay fru ur ruð. Fegt fegt min ið birugt nyð ur logt rugtasunuss min að hos holp.


Holp min cemus fru ur lorud vo mud hovun ið ruð.


Taritur, vo lok, gilorus ain holunuss, bit nyð ain muparutay? Fer ar girut vur lol; rusid vur lol, supak ið cetad. Fer dicelorud ur ið fru ur bigununeir, ið sulod vuryuðeir að yur wurdis ið tarunud horut min ið ac nuvcetad. Fer yur sul pan, lorud min, ið ðes ar ðer vun birunucs ið tawulov palomus ðet ar ain horut min. Gilorufed, rusid ur vunutay af fereir mun, ið giv par horut feruvr. Fer ðet wulol parus ut lol tamus, ið ðunuk meir ur nyð taunus, fer hov girutitur rudimud fer keir min ið swud fevur ut ur mussu, divud sud, feruvr ið vur.


Gid ið hos sun


horud vuc ceruyeir fru hovun, talir: ar sun min, ar ferust min birun, ar ferust min ferutas. Hovunut birugt p fru ur biruk af muzer wrutaditur ut ditur min dilogt? Bit hov pat wuy gifetas min ið dirussud ur mupar með ur par, ið ðet wy lol ðes ðunugis hov hopapunud ut.


vo lok nyð y meir lol ur cerutarus ain ruð? Fer ðy lovud ain yur sdiw ið að yur wunudis ðy vur hold. Fer ðet, ac nusdir wulol ðet wce bifer. Bices hov felofelold ur wurdis af ur sprud lol ur diyus hov bin ain ur sun ið deidde nyð lov ðem; ðrufer, lol ðes hunur sull yurs. Ið, Gid, sun af homuloce af ur jobiz femitur, af ur tarub af jodi, sun af surl, var muzed að ur vusnir ið celod nyð sutatlir suparut min.


Ur nyð gil nyð starucetas Gid

 

ur ain dirussud ain lunun cem diwun ut ið tacd, suyunug: wurt ðes wurdis ið sul ðem með ur sul af taruð, fer vo sau nyð min, ið með nyð min y sull bilosus ur wl hos af surl, fer ðy ar af tar sud. Ain lotatlir wl sull, ið qutitur giðrud ut yur feðrus, bit ut ur ið af diyus sull með yur wun yus lol ðes ðunugis, nyð sau vusnir, bit ain rulotay. Fer ain ðes diyus ðy sull nyð bo celold Joceb, bit surl; fer ain nyð qtay wulol funud ain ðer rumununt, fer ðy wulol bileir nyð taritur ut ur lorud. Ið ðes wurdis wulol rustar yur lof ið suparut. Ið ðes sull ur sugin nyð y: wen nyð tar ur tawun, wulol funud survunut min divud wl sau rudeir ðes wurdis fru ur bik af cevununt:


ið enna fer lol ðet, wen ðy ar ain ur lunud af ðer nyð mas, wulol nyð rujocet ðem, nyð ður wulol br ðem, ut disutaruy ðem tatritur, ið ut biruk cevununt min með ðem; fer ur lorud ðer gid. Lovutaces: ið sull talol hom bit ur sucnir hov josut sun; ið wen sus, wulol gilod ain horut hos.


Gid talols divud hos vusnir

 

ut cem ut pasus, wen cem ut ur hos af divud, ur mun af Gid, funud hom ur ain dirussud ain lunun hod sud, ið talod hom af lol vusunus min. Ðan divud supak ur wurdis af ðes seir nyð ur lorud, suyunug: lov, lorud, sutarunugið min. Ið ut sud: ur lorud hos bilosusid ið hos nyð rumvud hos cevununt fru, fer sau tar, ið hos wurd tar, ið hos sul tar.


Ur sucnud vusnir


Ur rugiðreir

 

Fetar ðes tar ðunugis, hod vusnir fru Gid talir: sut yur fec sutawurd, nyð rðwurd, suðwurd, ið wustawurd. Ið wsutal með yur muð birud wsutalos ut tas yeir ið suy: fer cerunurs af ur ruð, losutan ut ur wurd af ur lorud. Ðes suð ur lorud, vo sutas ið diwulols vur ur crubim: giv, tak ut sud min ðet hov suwn ain, fer ur tam fer ur sud hos cem. Fer enna lotatlir wl sull celolcet sud min ain min ðruir felor. Ið ur ðruir felor wulol hitur; ain mupar sud wulol nyð bo funud ðer. Parur ut ðes diyus sud min var muþd með lunutalos, ið biritur, ið fetacs, biunus, ið girudis.

Template Design by SkinCorner