Jan 14, 2010

Aeon luw lánslóaslà gansòd fudd lenks

Aeon luw lánslóaslà gansòd fudd lenks

Sùzàdédions dí s'dèam!

Yam lòésònt sleéin aeon luw lánslóaslà, gansòd fudd lenks id engbas, sha raedd ud éjeew. Yam sòw aeon eksaléiwé ladd slow iz záoks baslí ifeshi dèensláding indí iz wòiry délàs lomgwírim 61, 62 id 63.

Eiwéasò sledde lé raedd ud jìmlénts.


(63) RIORYR ARDY

“O hivi eeirsh na uelsh dobmidi ys mani aeelelang mi invaeyd rioryr ardy wosaeyd nayr rogereyn ra. Id wieyn kamang uver Meyelel Hoeleleyn rai noghd, nash med in gneid neymver ys ardy ys everyr hoze, hami vog, nash hami eloddeli braody ys everyr gdykrobdora, nash ddeas weri hnardang nash vregang vikk ddeor eirh, zoeli id hish a' dnag, nash ginesh nad mavi eyndoel ddeyr hish inelel bihesh vas, wogh hoeyn knori ubre an hoeyn hnag. Id aroesh a' hod ne elid rae, nash ne harhi aeyrnesh eybra hom, nash id saeygd id hish vere gevaeyneg vyr ne elid rae, za kebd gaang raeyng, nash arasang a' vode, eyndoel id wieyn weiroesh ueyd rikang hom wogh ne ubre knore. Ind elihd, ne marnang giwneg, nash ne harhi gielelabeg inwias.”(64) RIORYR ARDY NASH VREOGHDESH RAELK

Ne ‘Hborod Harhe’ ariveeleyn ra ne raigeyn nash aikdy eyb veelidesh ariveelelerh, nash beydeyn ddem gaws ind ddeor gaar, veyd beabeli ddeyr gra’d kine rar, hid aahdy ysr.

(65) RIORYR ARDY (2)

“Asdy, ddeer’eyn nogd ardy; in mna wieyn aeelelan’ mi id wieyn rar rogang rae, nash ard areyn reyode areye, vekihi Ar knaw ne mna veryr weelel, nash id waeyelsh nad vi rar aeelelan’ mi in eloe, in dinelel. Rai nogd id wieyn kaman’ hame, nash id wieyn reelelan’ veryr aoneg-odeyn eloki id kaeyelsh hkirkeelyr ga rameykh reyrser-na’ jeyd ineyn id wieyn aeyrnang raeynsh ne karner ys ne raig, neir vyr Khrohdona ys Moelndawn, id heesh in rani harhe, in aerroveli veieydyr ys in harhe, nag id gedeyn reyokker eloki an wielkan’, nash hara gedeyn neir a' ard; ne areys, ddene wieyn na rae neir invaeyd, nash ne harhi wieyn mian nash veieydoreyel, nash ddeer wieyn in belregosh higgele ra, ha id jeymbesh an ddeer higgeli nash ne harhi relew ysd wog’ hom eloki mish jeyhd, nag id wieyn sankang heyneelyr id waeyelsh vi hami hara, wees ne harhi ard govdy na inwreyel eleib rogd eyb an ne inor, na’ id wieyn rrokkreeg, veyd govdy in negeyelir beleymb ra ne inorgh (eirs) ingian, nag, heyggre eloke, id rangeyn homheelga kokkesh ra a' ne grawnash (graeyng); id gad eyb moggelan’ reyokk, veyd ddeer harhi wieyn grae, nash id hiosh ard weirnd rai ys ueyr ardy ind inelel id hish vere rogan’ ha eihoelas, veyd in noghd-harhe.”
Template Design by SkinCorner