Feb 25, 2010

Dediaalif: A Romani-Celt Language?

Yr yyaierywri sankeass id Dediaalif nudau eaioddau alrd aed ewswer. Ele ym tucyff eid Romani padad crypsemyg? Ele ym tucyff eid Gaellwc dacdat sankeass talt nureddau erom Romani? Del cyo, egat kisy dys Romani? Egat kisy dys gaellwc?

Loymegau dys yr Euroniol sankeassau egel alyn afudd idynaiigadud id imail nagmymnad apniel aed fagm eid fnyntinuum, cyalrp pdakau aftweudd elas ag yage loymegau afyff abdant. Eid giynn llwnkeedtel emyrint, poneri ag garmmatelym yagperi ag wagd, velau oynr yr ssogarpelym elu dys eid sankeass id eid vid talt yirragau yr loacrony dys ted emyrint aeg enabmyau yn ym aed dafnyddtrug yr agiginym dasatoddau aftweudd veliantau:


Cyau kadó i domúlt ynn’e Agone, cyau ek rakló nenzé pagséngo kay afsesau nisti ledéntsa avriál ánle ek fóro, kaj lésko led kaj léski iy, pelé yacalrné cyau, el gazé, kaj cya tráinau pénss tsinagréau du yangél p’e vúllwtsa kaj du pelinél my gazénss kak cercélya, kak pagadusa. Cyukár cyau o raklagró, nernagró kaj we sasó, núma kána ci ewésau lové du perél o fekádw afnésa, cya yelénau myau, yostirínau myau kaj airamínau myau.


Eid edoglosau daneraduau yinimym velietau dys eid sankeass. Cyoritiriau eid fnyupmy dys edoglosdau run cloda aed eid ewoter, id ryfygnad yr cyari lodagodd oninyff analid yr nussibillwnad dys dattyff analid eid loymeg pyfynlery ag at myai eid tradditoddym zid aftweudd loymegau. Id radan cadau tgad ed eid fnyntinuyfyau calnss/veliatodd dys fueddau aeg emyrintau mae ym ceresi eid llwnkeedtel elu erom eid esy aed yr radan. Ym mae aiadu mae eid rumy talt nigbyfyryff loymegau ele yage cyimisar aed eid ewoter taln yage loaiant oneau (ymtyfyg ted nia negysselinad old id dageld aed idloweduym traitau):


Zalsau pukjadu o durno Cyalkiri, lokesau ni tumiljati, ni enlenjenss, we osa karinau myau mer, tidanau mysa pelikanini. Penenau e gazenss, kaj cyi myn romano c’avo, kaj asti du trail yasina, kaj cyi pelo yanri, cyikljeldo, puzalndo.

Kaj lokljoynl cyel gazo, du lokel myau yanri nanaj ka penel kaj cyi rom. Cya cyi urjavdo, sac’e cyeja cyel gazenssda. Kana cyau e rorin velesayn probmymja e gazenca, zalnau nesall myaie du nacudd niau myaiel cyo du tidan.

Ted rumy mae af icritradud t'eid gdat numafr dys ampmyau drawn erom sankeassau llwti visse Ssrman ag Erenc ag Ymbaniol:

  1. Calota, Ion 1995, Rudarii din Oltenia. Studiu de dialectologie si de geografie lingvistica româneasca, Craiova: Editura Sibila.
  2. Cibu, Ioan 1932, Dictionar româno-tigan, ed.I, Sebes-Alba,[32 p.].
  3. Constantinescu, dr. Barbu 1878, Probe de limba si literatura tiganilor din România, publicate de Bucuresti: Tipografia Societatii Academice Române.
  4. Drimba, Vladimir 1992, Imprumuturi românesti din limba tiganeasca, "Studii si Cercetari Lingvistice", An XLIII (1992), partea I (nr. 2, p.173-190), partea a II-a (nr.3, p.253- 278).
  5. Kyuchukov, H. 1994 Language Mixing among Muslim Roms in Bulgaria. Paper presented at the Second International Conference on Romani Linguistics, Amsterdam.
  6. Petrovski Trajko and Bone Velickovski. 1998. Makedonsko-romski i Romsko-makedonski recnik -Makedonsko-romano i Romani-makedonski alavari. Skopje: Vorldbuk.
  7. Skiljan, Dubravko. 1992. Standard Languages in Yugoslavia. Language Planning in Yugoslavia, ed. by Ranko Bugarski and Celia Hawkesworth, 27-42. Columbus: Slavica.
  8. Uhlik, Rade. 1947. Srpskohrvatsko-ciganski recnik (romane alava). Sarajevo: Svjetlost
  9. Woolner, A.C. 1924 Studies in Romani philology III: The verb substantive, JGLS third series 3: 180–184.
Template Design by SkinCorner