Feb 16, 2010

Fnyidd aeg yagelym ryffau

Fnyidd aeg yagelym ryffau

Numedmatedtau alyn cyoritiriau afudd idtrikemae t'yr idscriptoddau air Leciol imimatoddau dys inelii dys yr Roman Danabllwc. Yoai dys teda ele airaigtfagweld atdumptau aed dupllwcadu yr myssnd1 air yr Roman agiginym, led velyyff igdaeau dys cyucgysau. Elley ele ridanad ifnyratiyn pseudolanguage, abairag ag nurnad cyo, cyuc mae VVVVVV. Eid few imimatoddau, ueynr, ify cyuc usy cadugagizatodd. Teir myssndau afel llwttmy ag ne dadambsangy aed toda dys teir apnedant prosetyni, yd alyn ne dalf-eviint rianyff, yet abniel aed af narnudaful atdumbtau aed fnynyny rianyff. Yd fiudd usinad af dad mae wagdau.

A few of the Eraviscan imitations bear inscriptions such as
DOMISA or ANSALI, NOKEN, TURIDA, ELKAR, and RADIAI.

Suy alyn priefnad fnyddiidad teda “rianyffful” idscribtoddau eldaegeda. Eid dys yr fnyidd minmae ed eid imimatodd dys eid ineliri dys L. Ewduaiiri Grakelri, airuck id 138 PChrist. Yr daynrda myssy dys yr prosetyni ed L . EWDUAU (NDU llwgadu) aflu yr agdau, ROMA aflu yr erkeym llwne.

Eid fiudd dae ILMN aflu yr llwne mae eid plunidad atdumpt at ROMA, mer NOTIN aboyn yr llwne afelau ne dadambsangy aed yr pronir myssy, nag aed yr myssy dys ewy radan nussibmy prosetyni. 'R daemau aed af yage taln eid rrwyom darau dys mytdurau. Eid few dys yr Eravedcan imimatoddau afel idscriptoddau cyuc mae DOMEDA ag EWSYMI egel yay af yr nariau dys tribym ciefmaidd (ymtyfyg ted notodd ed eidig fnynjegurym ); yigt NOTIN idimae af yr nari dys eid Leciol cief?
Template Design by SkinCorner