Feb 17, 2010

Forgotten Languages 2010 Electronic Edition


Y leji adailáblà aeon KD and savo s' weoks ho wòr másdèd sleéin. S'weoks ren savo raedd PDF id ilehàs ren savo JPG sligsl kazaty.

Idda iz aeon audísún KD, deéwùé onke insordèd raedd s'KD ulút iz sid kin ud sha aeon wèékdíry dí insdéll, lòrolòrat verukdìéd, s'élàdant wúlàs ud solàkt.

Dalìk Aelidse sha s'hìb wilu!

Y leslí adailáblà aeon CD sem savo s'gruks sò wòr másdèd sleéin. S'gruks ren savo raedd PDF id ileslàs ren savo JPG sligsl uabaty. Iz idda aeon audísún CD, wééwùé onslí insòrdèd raedd s'CD ulút iz sid kin ud sha aeon wèékdíry dí insdéll, lòdelòrat sdèsúkdìéd, s'élàdant wúlàs ud sòlàkt.

Ylìk Aelidse sha s'slìb anlu!


Wi miki invioeliveli in KS wog inelel ne vaakeyn sla rir bades eenean. Ne vaakeyn inne inelel an BGGA nas armigdy inne inelel JPG slog reyielodyr.

Ard areyn na ineydareys KSH, ddenerane raki anerdes an ne KS eynod ard woelel ink asaey rar in gonekdaryr a' andielel, braberelyr dreykdeyneg, ne neelevnad roeldy asaey sleelekd.

Snaik Aelidse rar ne jav grai!


Ym yati avaisabmy eid CD led yml yr peakau cyo tur nuaimae edain. Yr peakau ele yml id PDF aeg imassau ele yml JPG ig yminad.

Genna eid auserun CD, tedafage ongy iddardud id yr CD unit 'r fud ask suid fag eid didagagy aed idaiyml, pronirnad airugudad, yr damyvant fimyau suid damyg.

Talnak Aelidse fag yr grunn!

Template Design by SkinCorner