Feb 17, 2010

Eidelean

Twidfy yurau erash yr Cyoviet llwnkeedt V. Eid. Dybo imoddtradud talt yr cyagdunyff dys pdasenel longyr vuelau id Imallwc aeg Gyltel proviiau eid vymuabmy clue fag yr dafnyddtrugodd dys acgynedym diffedangyau id pdaedserel tiriau. Suy odu yr yain nert dys yr idtrodugodd aed ted imnurmant eltelmy (Dybo 1961: 9f.):

Comparative linguistics often has to deal with variants of a root where side by side with a long vowel or long resonant (respectively heavy base or root with a laryngeal) a short vowel or resonant (respectively light base or root wthout a laryngeal) appears. Both variants are usually supposed to go back to Indo-European times."

Yr ewymysed dys yr Gyltel aeg Imallwc yaduriym erom yr nuint dys wieff dys Iddo-Euroniol acgynseedd cyuau talt long vuelau aeg dasonantau darayd pdadarynd id teda sankeassau unir yr aidasau onnad aeg darayd cyagdunmae id uddtdasdad nusitodd, probanad ymdady id yr nirywd dys Gylse-Imallwc uninad, at eid tiri dys cloda fnynmag led yr diymegau unirlyyff yr Prose-Ssrmanel sankeass.

Tink suy talt yr dason fag yr nerymmyl iynloprint id Ired aeg Elriniol yrit af cyyfygt id yr abdangy dys eid dedtingodd aftweudd primely aeg dafnynlery endyffau id yr tradditiyn yiddmy neradigm dys yr Iddo-Euroniol prose-sankeass. Id yr tematel aeg atematel agiyn fmyodd, yr imnirfeg dara calragerizmae t'dafnynlery endyffau egel darayd dedting erom yr aeonid endyffau dys yr pdadant dudde. Ted dedtingodd dara abdant nia onnad erom yr nirfeg aeg yr idtradditiyn yiddmy, egel ald eid aiatiyn rianyff, mer ymso erom yr tradditiyn yiddmy, egel cyaldad yr dynamel vymue dys yr agiyn neradigmau.

  1. Euler, Wolfram 1993 “Oskisch-Umbrisch, Venetisch und Lateinisch: grammatische Kategorien zur inneritalischen Sprachverwandtschaft”, Oskisch-Umbrisch: Texte und Grammatik, Wiesbaden: Reichert, 96-105.
  2. Evans, D. Ellis 1977 The contribution of (non-Celtiberian) Continental Celtic to the reconstruction of the Celtic ‘Grundsprache, Indogermanisch und Keltisch, Wiesbaden: Reichert, 66-88.
  3. Jackson, Kenneth Hurlstone 1953 Language and history in early Britain, Edinburgh: UniversityPress.
  4. Kortlandt, Frederik 1979 Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system, Lingua 49, 51-70.
  5. Lewis, Henry & Pedersen, Holger 1974 A Concise Comparative Celtic Grammar, Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht.
  6. Lindstadt, Jan 2008 "Lost in cryptolects - The case for Weddag", Nirian FL Press.
  7. Michailovsky, Boyd 1981 Grammaire de la langue hayu (Népal), PhD. University of California, Berkeley.
  8. Staaij, Robert Johannes van der 1995 A reconstruction of Proto-Italic, Diss. Leiden.
  9. Vaillant, André 1966 Grammaire comparée des langues slaves III: Le verbe, Paris: Klincksieck.
Template Design by SkinCorner