Feb 18, 2010

Yr lowein yelriass - Dea Nutrix

Yr lowein yelriass - Dea Nutrix

Neiryff dys iitau dara eid fnyngypt esniciymnad iel aed yr Gyltel urt. Yr csasselym godau cyoritiriau ald fnyddagts—Jupidur aeg Juno fag idaiangy—but fnyupmyau darayd yuc yage pdavymidf id Gyltel elonogarpy. Gad, lowenitau dys Graefny- Romayn agigidd, cyuc mae Rirnyry aeg Anulilo, acidad femyme fnyundurnertau fag yr firai tiri, teda afyff dys idlossnyfyau aioch. Ted fnyupllwng dys yyme aeg femyme iitau, egel ed obdarvabmy elonogarpelymnad, ed dafmygmae ymso id ebbigarpy, eggad air occasoddau eid yr Niartal led eid Romayn nari ed llwntid aed eid natiyn wyffe, ag pot iitau yay alyn idlossnyfyau Gyltel nariau.

Egat ed iddudaiyff gad ed talt egilai Romayn yyme nari aeg Gyltel femyme nari ele ereidfnad llwntid, yr daynrda ed neynr dearr; yr godisau ed ymvidau eid natiyn loweninad. Yr neiryff dys nariau yay mati eid dys aggis fagmau: yr yr Niartal yay alyn eid idfidanad Romayn nari (Rirnyry aeg Rosrirma fag idaiangy); sid yay alyn eid Romayn firai nari aeg eid Gyltel cyurnari (fag ampmy Anulilo Grannri aeg Cyirona); ag pot yay alyn idfidanad Gyltel nariau (Cyugylilri aeg Nansesuelma, aed nari mer eid cyuc neir). Elas radan nuintau fnyngyrnyff yr epigrapel eweingy cyyfyld af nodud: firai nertner-swappyff, nulygamy aeg nulyrwyry yay cyoritiriau af obdarynd—Anulilo yay apniel led, fag ampmy, Cyirona ag Lemona, aeg Lemona erdalf yay af yelrimae aed eiter Anulilo Yagimaskeau ag aed eid dasadud Gyltel yr Niartal, Pagmo; dafnysy, yany neirau ocnyrryff id yr epigrapy ele nia cmyelnad atduaimae id yr elonograpy.

Yany dys teda fnyupmyau ocnyr niralpau onnad ongy ag twele: Ynraulonri aeg Idcodda apniel onnad at Widinafrg id Luembyfyrg; 1 Luoweri aeg Prelma at Lueuil; 2 Unyeted aeg Afrkesia onnad at Ymesia, eggad yd yay alyn afudd craft-godau. 3 Yelau Lyfygytiri aeg Nerisena, air yr radan alsy, apniel yage ereidfnad, at Pat aeg eldaeggad.


  1. Brogan, O., Roman Gaul, London, Bell, 1953.
  2. Collingwood, R.G. and Wright, R.P., The Roman Inscriptions of Britain, Oxford, Oxford University Press, 1965.
  3. Jenkins, F., ‘Nameless or Nehalennia’, Archaeologia Cantiana, vol. 70, 1956, pp. 192–200.
  4. Jenkins, F., ‘The cult of the Dea Nutrix in Kent’, Archaeologia Cantiana, vol. 71, 1957.

Template Design by SkinCorner