Feb 9, 2010

Keeldok Mosiel

Keeldok Mosiel
Ne elodeyrgyr nas govani slervokdy

U Gag, Ar za bneeymi a' anvaki Syr Slaelyr Nime, dnas an ne bnereki ys Syr Govani Mijdydas: slivi merkyr eybra me, in mna: in slanner meineg vyr ne raeyelndyeyn ys aneenend armbeyrodas; rargovi n'eynwarsyr brodyd an zai slnas soeyn uvelidora areyn slere ysrereg: Bine U Elars rai baele leydes vyr slan: an rieyeldeyn ne ranemad, an kambirora a' inelel user, nas ga nad reder anda jeyggmred wog Sasslervnad, rar na rai elovang areyn jey doroes an Syr slogd.

Ard areyn areyi sid wi inne weogeeg gaws an ne rieyeldeyn nas gdyoneeyn ys ueyr reldy: nememver, U ELarg, sid wi inne reldy nas ddene areyn na user eelb vdyogdy Ddee.

Asei, an Syr slogd nad evre sai an Eeivre inne meyk mane kelenaes sna wi eirselyr sleymna, ys zam, ne Brabeed sliog, “ielel ys ueyr rogdeaeyeyn inkdeyn inne eloki eynda in redreyiel rig.”

Wi inne eynwarsyr U Jdyeyeyn Krod, veyd sid wi miyr vi elovang, U Saey Za gad nad woelel ne geig ys in slanner: grnad rar gov redyeyn eynda eyeyn za weri kneides an ne reldy, sla sid vyr breo dredoiel inkdeyn wi miyr kami a' rejayr ederniel elore an ne Eeivre; sraeyg ueyr Elars Jdyeyeyn Krod.

  1. Filimonova, E. 2005. The noun phrase hierarchy and relational marking: problems and counterevidence. Linguistic Typology 9: 77-113.
  2. Lumsden, John (1992): Underspecification in Grammatical and Natural Gender, Linguistic Inquiry 23,
  3. Lyons, C. (1999). Definiteness. Cambridge, Cambridge University Press.
  4. Silverstein, Michael (1976): Hierarchy of Features and Ergativity. In: R. M. W. Dixon, ed., Grammatical Categories in Australian Languages. Australian Institute of Aboriginal Studies, Canberra.
Template Design by SkinCorner