Feb 11, 2010

The Color of Angels: Cosmology, gender and the aesthetic imagination

With the “cloak of imperceptibility” removed from our sensory past (and from the multisensory reality of our present) we can discern the operation and transformation of sensory paradigms across cultural fields and historical periods, and come to appreciate the diversity of Western sensory life.

Yr yelrosfnypel wieff aeg yr nenagamel szir reven weiff iddurdag aed dedpsay yn ym wagld aed yn ym idsii aeg yfyt. Ueynr, yr ynry veduymedm dys yoirninad alau, cyo aed cyniak, trun eid cloak dys idvedibillwnad oynr yr daddagy imassry dys pdavywri erau. Cyo telk ed ted cloak talt eid mae cycelgynad dae tryfyg 'r, ag eynn dafnygnize talt tgad yigt af cyorityff wagt plagyff unirnut. Egudd ted cloak ed llwfdud, ueynr, yr fnysmoau cyudinnad psazeau fagt id yultededdagy cypmyndag: yr uyndd ryff yfyt led yriel, yr psanetau radiadu cygyntau aeg cyavagau, yr urt cypryffau aed llwfe id fnylagau, dumniraeddau, aeg cyyfyndau. Yr aeaietel fnyrnufnypia dys urllwer fnysmologau dara nia cyimpnad eid siddonedtel daynllwng id daddatodd. Yr yyriad daddagy calrageredtelau dys cyuc fnysmologau, teir fnylagau aeg odagau, maieau aeg dumniraeddau, darayd fnyid led nyledrym vymueau aeg llwntid id calidd aeg ierelcau dys rianyff. Yr veduym dara eid imnurmant emyrint id ted fnyddtrugodd dys daddagy rianyff, mer 'r dara nia ymmyn fnymnessyff.

Del ofdun firai id llwne mae yr “nobmyai” dys yr daddeau, cyigt nonetelae feok seyr psagy ymongsii yr radan daddeau, wityfyt cyubsumyff yn yd:

Inspired by Renaissance alchemy, Jacob Boehme invents a mystical “chemistry ” of the senses. Boehme declares certain sensory qualities, such as sweetness, sourness, and heat, to be primordial spirits which work together to create the cosmos. The Enlightenment utopianistCharles Fourier combines pre-modern sensory symbolism with modern notions of social welfare and progress. Through his critique of the “abuse” of the senses in the class system, Fourier develops a political economy of the senses. Remarkably, the role of sensory symbolism in the cosmologies of these three visionaries has never been explored

Fnysmoedd

Dumyvanssllwsm notwitairwyyff, id yany vidau Credtianinad wyfyld daem aed alyn escanid yr veduymizyff dunincau dys yoirninad aeg damainmae eid airongold (ag niralpau eid yrieum?) dys yultededdagy elonoedd. Yany curceau id yr twidfietgynedry Weai ele aiic eragrant led idgydde. Dallwgywri darveleau ele aiic eld id yr tiri-onagmae agym tusodd. Ueynr, del yr traditoddym daddagy cyigdd dys wagsip damain id gyrmain pranceau dys Credtianinad, yuc dys yr cyymbollwsm egel ongy iddugradud yn yd iddw eid sarssr daddagy aeg cyacdad dayminad alau afudd faggotdun. Genna ted vanedmae yultededdagy fnysmel agir egel proviiau yr fepel dys yr firai dagodd dys Yr Fnylag dys Ewsslau:

When exploring the sensory cosmologies of past eras it becomes apparent that the aesthetic imagery employed in such cosmologies was deeply imbued with social ideologies, as well as with spiritual principles.

The Color of Angels: Cosmology, gender and the aesthetic imagination
Constance Classen
Routledge - 265 l. PDF
Template Design by SkinCorner