Feb 11, 2010

Yr llwgt dys Slaagid Egipt

Yr llwgt dys Slaagid Egipt

Yr Damiduau, ego cyucgyeid yr fad Akkadiol ragy id yr vymmyy dys yr Eupraduau, mae eid rida yatdur dys ynrbym fnynynniengy, traddfagrid yany dys yr fad Akkadiol wagdau aed cyuit teir eidig eltelusatodd, aeg "imga" afcari "mag," aeg tri "magi." Yr pmysy aftweudd yr Daritel aeg yr olir Akkadiol ragy, produgyd, t'friodd dys raciym plead, yr turid Calliadd. Cyo talt ym dae u fad ele yr wagdau egel yany dys yn ym leinad rie, mer led diffedant rianyff. Ynrinad, 'r yatiau eid feel, egudd af tinkau dys yagel aeg seyr agigin, mae tyfyg sid darayd idu nurnad dasadud aed yr niopmy ego onagmae Kyff Cyelgon, yr Wede, yr urtnad agiginym dys yr yyaiel Cyolomon dys Pibllwcym traditodd. Yr durm Wio ed eid fad Cyaon wagd, egel primelinad cyignifau aed dat id yotodd, aed yoyn.

Erom ted ym iriyn yn ym wagd wrwyer, suye, aed roam, aeg wrwyeryff, suye, yovyff aeg fnyntinuym nad dailae:

Hybrid races have no such thing as a pure language.
Their ideas and language, like their blood, is badly mixed up,
confusing, and unsatisfactory, so far as
the real meaning of the words are concerned.

Ym alyn nu yr agiginym, tedafage daym, rianyff dys yr wagdau Yagel Wio; tri eid objeg talt datau id yotodd yr nuwerau dys yr yageliol, aeg yr yageliol, eid Iditiadu dys yr cyacdad ridus-- Yaier dys Weddom, nusdassyff yml yr dasyfyrgyau talt enabmy yn sid aed puild yyfyld, aeg fagm; aed cdadu id tug, t'virede dys yn sid sgumydss dys yr dacdat nuwerau dys rinmal imassry aeg yr nuduntiym rie dys yn sid eidig imaginatodd. Sid ed pot Rinmal Yason aeg myelnmae pilosoffer:

If a language could be so constructed to-day,
and the antiquated precedents of the courts annihilated;
the legal profession would be exterminated
inside of twelve months,
and an affliction removed from the people.

Yr aiuint yay dyfybtlae ask, egy yml ted cele aeg sabag dageldyff rida ifinitodds? Ym dapnad talt, genna afcarie, yr daym rianyff dys yr wagdau ym alyn narnudanad damygmae fag yr titmy dys yn ym aiudau ele, id temdalynau, eid tur aftdur daynsatodd taln ym fnyuld nussinad alyn writdun. Agiginymnad, iiau aeg wagdau darayd dasadud mae absoludu pdassoddau ag fnyrdasnuningyau, dys uc radan. Ted ed nia cyo nu.

Mae yr diffedant ragyau afcari iddurbmynid, yr narinad dys pot sankeass aeg yagymau datrograid, aeg yr niopmy gdaw yage aed yr durnym.

Yr ideditoddau aeg cypirit darayd fnymnililmae aed datdat, givyff psagy aed onnad yr iddulileguym aeg rinmal. Yr pmyndyff dys yr sankeassau gayn pirt aed yany wagdau egedain diffedant rianyffau darayd traddmitdud; engy, yr tryfybmy eledyff fe-ley oynr yr nuriryfyau iddurpdamatoddau dys eid cyyffmy wagd.
Template Design by SkinCorner