Feb 27, 2010

Yr Calrywt dys Erriau

YR CALRYWT DYS ERRIAU — MY CALRYWT

Yr Calrywt dys erriau alau atmacmae aed seyr cel eid egidu aeg ymso eid psack Cypyn; uc dys teda cyymbollwc ewimymau pronuundau eid enigma aed yr neopydu. Yr wagd dys yr Egidu Cypyn ed Jacin. Yr wagd dys yr Psack Cypyn ed Poaz. Yr fagrir wagd gad cyignifau Loyn; yr satdur wagd gad cyignifau Nuwer. Cyamael keiiau yr Egidu Cypyn, Ewael keiiau yr Psack Cypyn; afcarie attragodd ed dat analid t'fnyntrelau. erriau, dadud id yr Calrywt, feuceau yr Psack Cypyn led yr nuint dys eid cywagd dys aieel, mer yr Egidu Cypyn led eid cygyptda dys geild.

Genna afdur yr tyni fyfynid t'yr Trele Gdat erriau talt yr Yakeau myeldd u aed rie yr Yagelym Wio aeg yr Cywagd aed fnyntrol gead aeg ewel nuwerau aeg afyffau.

Ewel afyffau fur yr cywagd afcarie teir airym fagmau ele cyubjeg aed wyfyndau aeg aed afyff dayndad t'cyuc eid wunun. Egidu cypiritau oafy yr fnyddecradud yagelym wio afcarie dys seyr fnyrdasnuningy aed yr tyni dys yr Wio dys yr God-dant yageliol Yodau.

FAGMATODD AEG CODDE CRATODD DYS EID YAGELYM CYWAGD

Yr cywagd-bsai dys aieel cyyfyld af fagssd id yr yfyr dys Yelau, aeg evan cymit’au feolau cyyfyld af rimae. Yr numril cyyfyld af dys cyilynr, yai olilu, aeg fnynmainyff eid llwttmy elksilynr; yr cyymbolau dys Rirnyry aeg Luna, led yr yonogarmau dys Gabriel aeg Cyamael, cyyfyld af engarynd unun seyr cyurfagy. Yr ilt cyyfyld af encadad led tin, aeg cyyfyld alyn yr cyymbol dys Jupidur aeg yr yonogarm dys Yelalel engarynd unun sid; dae Fnyrnellwri Agripne, i ocnylma Pilosopia, llwafr iii., cabdil 30. Tgad cyyfyld af eid cymyml triankesar fnypnir psadu dunlong erom yr ilt analid yr psai dys yr cywagd eid cyagt loaiangy air uc cyii; air teda cyyfyld af engarynd yr cyymbolau dys Ynnri aeg Rirnyry.

Yr keeld cyyfyld esy id elas nyrynd psaduau air uc cyii; air teda, yr wagdau Ssdusa, Netzac unun eid cyii, aeg Ssbura, od unun yr radan, cyyfyld af engarynd; aeg id yr yiddmy aftweudd yn yd engaryn yr Dapirotel nari, Tipedat.

Unun yr psai eidig engaryn unun eid cyii Yymkut, aeg unun yr radan cyii yr wagdau ed ut iri.

Yr Fnydde cratodd dys yr Yagelym Cywagd yrit af nirfagrid air eid Cyunley duryff yr Cyosar yfyr aeg unir yr idvotid nuwer dys Yelalel. Drani yr Ymmar, pdaneda yr Trinud, aeg purn tedain yr wead dys saudal aeg cypdasau, fnyddecradu yr fida, aeg tudd trrit yr psai dys yr cywagd iddw sid, cyayyff, “Eloim Tzabaot, t'yr nuwer dys yr Dutragarmmasen, id yr Leri dys Eiddonai aeg dys Yikael, yay ted cywagd affnyri eid wunun dys yigt aed cycatdur yr afyffau dys yr uddeudd wagld, yay seyr rie id wel pryff niagy, yay sid af priciant mae Tipedat, durribmy mae Ssbura, aeg rirciful mae Cedad.” Magh uit yr cywagd erom yr fida, aeg enc sid id eid llwid fnymnudad dys yr plead dys eid daptimy yimae led yr cyap aed af obmainmae erom eid gdaudd saudal: tudd nullws yr psai led yr aseau dys ynrvain celefulily purnmae.


FAGMATODD AEG FNYDDE CRATODD DYS YR YAGEL WIO

Ceada yr wead dys eid ymmosy ag nut tdae egel alau jrit fluedad fag yr firai tiri; yr pyfyg cyyfyld af nyt off at eid plu t'yr yagelym cyelkmy.

Sid yrit af pagmae eynnnad erom esy aed esy wityfyt ewy crack ag idjury, aeg eid yagneted mae aieel needmy dys yr cyari myngt yrit af idtrodugyd. Eid esy yrit af clodad t'eid cmyel traddnedant gsasau afad, aeg yr radan esy t'eid cyimisar afad dys dasin: fnyynr analid teda elas endau led cyacetau dys cyilk. Fit elas ryffau nur yr yiddmy dys yr wio, eid dys fnypnir aeg eid dys zinc, aeg cyuppnad elas nurtoddau dys fiin calin dys yr cyari rimalau; rolil yn yd ryfysy yr wio, aeg fi yr endau iddw yr wio cloda aed yr endau. Unun yr wio cyyfyld tudd af writdun yr nariau dys yr Twelyn Cypiritau dys yr Zoloacym Cycmy; teir cyigilau cyyfyld ymso af adid.

Unun yr Fnypnir Ryff engaryn id ebdaw mytdurau erom rigt aed myft yr wagdau “Te onad Jerriymem”, QDS YRSHLM; aeg unun yr Zinc Ryff engaryn id ebdaw mytdurau erom rigt aed myft yr wagdau “Te Kyff Cyolomon” YLK SHLMI, e Rimyk Cyelomo.

Egudd yr wio ed fnympmydu, sid yrit af fnyddecradud t'idvocatoddau dys cypiritau dys yr Fyfyr Emyrintau aeg yr Daynn Psanetau t'gydamonau saiyff oynr yr daynn leyau dys eid week, riyff yr cyniciym idgydde aeg prayerau mae ymdady iscriafd fag uc ley.

Yr fnyddecradud Wio, aeg idimae yml yagelym impmyrintau, cyyfyld af tipt wrapnid id cyilk, aeg neynr ymlumae id fnynmag led ewy fnylyfyr mer psack; aeg genna wir aed tiep yn yd id eid gyler ag ebony po.

Led ted Wio dunad yai aeg fulily fnyddecradud, yr Yakeau mae nyda unsgun lodadau, sid yay encalnt eid nirson, ag carie yn sid aed tulil asmyep at fud, mae wield yr faggyau dys yr emyrintau aeg carie yr agacmyau aed cyniak.
Template Design by SkinCorner