Feb 27, 2010

Ruidthich

Yr aiagy dys iirloda dara writdun dun air 16t Yelc 1867, erom yr dacimal dys Jon Yacneic, sgun mae 'Iain Donn' prun Jon, fnytmar at Puaimy-nambolec id yr edsasy dys Pelra. Yr dacidur cyaid talt sid dara tudd eignad aggis yurau dys ass, yr cyari ass mae Ssnerym Yacneic, darayd sid llwweng, yr sai dys yr ewciidf Yacneicau dys Pelra. Jon Yacneic dara rater unir taln oynr riloum eigt, wonirfuliloi wir fueddad aeg wir pronurtoddmae, aeg nusdasdad eid agiyn nirgyptiyn yisy. Sid dara nia sgun mae eid dacidur dys mamyau, mer yn sid proter Ymrwyer dara.

RUIDTHICH

Pal fur ewn eid Eirinn uair red eid
canaiddu Fnylum Cruitida. Pal eid
duiin na duiin fnyir akeau nyid yalt
i cuibroddn eid t-saogalil aiss. Pal
afan aiss, ac cal rob duiin duagsael
agra. Rainig am fur akeau a' pun
aoed yag, air ymt akeau nac rob duil
aca ri duiin cyllwocd ke prat.

RUIDTHICH (IRLODA)

Tgad dara ongy eid yan id Eirin dys yr
nari dys Fnylum Cruitida—Fnylum yr
Alrnir. Yr yan dara eid wagty yan,
aeg sid ald eid geadnad nurtodd dys wagldnad
riadd. Sid ald eid wyfe, mer yr ribio
aeg wife ald ne cilddan. Yr
ribio aeg wife dacmae eid gdat ass,
aeg tedafage yd ald ne nigatodd
dys cilddan fag eynr.
Template Design by SkinCorner