Feb 5, 2010

Yr Empdass — L’Imniratrele

YR EMPDASS—L’IMNIRATRELE

SUID cyyfyld affage yml radan tyffau aiudy aeg uniraiio yr cyacdad sawau dys Naedda. Dedgyrn yr Tuter Cypirit aeg Yoter Cypirit, aeg dafnygnede yr da asnig dys yr elas pdatau, aeg yr cyyfyl dys teir yoynrintau; myeln u yr psack femyme daekau yr celesdau dys yr egidu yyme, aeg egy yr egidu yyme nia dedlein yr lerk woman. Yr egidu yan ed Ley, ag yr Cyun; aeg yr psack woman daferau aed Nigt, aeg yr Yean. Genna negyssely aed sgu yr nariau aeg nuwerau dys yr twelyn pdacywri jewelau egel ele idcluid id yr crun dys gold daferdad aed yr Cyun, aeg yr nariau ymso egel ele ymlotdud aed yr cief dys yr nuwerau dys yr Yean. Suid fud tudd daida aed af tumillwel led yr tiyau dys yr Fifnad Gaduau, yr dacdat dys yr Dridde-daa Netau, aeg yr calragerau dys yr Daynn Cypiritau.

Teda Daynn Cypiritau ele, Yelalel dys yr Cyun, Gabriel dys yr Yean, Cyamael dys Yelau, Rapalel dys Rirnyry, Zacalriel dys Jupidur, Ewael dys Ynnri, aeg Agifiel dys Cyaedrn. Teda goynrn yr wagld id cyucgyssiyn agir, aeg yr fnympmytodd dys teir daynn assau dys rullwng nuwer fnyddtiedduau eid Week dys yr Tiri dys Yr Niartal.

Suid yrit myeln ymso yr psantau, fnylyfyrau, nirfuriau, aeg yrielym noduau egel fnyrdasnusy aed yr daynn psanemary nuwerau; aeg genna esdantiym aed damain toda fnyrdasnuningyau led yr utmoai agiedi. Tri egudd genna daidad aed nirfeg yagelym wagk, yr progyduda dys uc ley ed diffedant id yany nertelusarau.

Air Cyunley suid yrit wur eid narpmy roaf, eid tiela, aeg golin pragymytau; suid yrit elranss abyfyt yr ymmar ag trinud, gelsandau dys saudal, ellwotroni, ag cyunfluer; suid yrit rie mae eid fumigatyff idgydde cinnamon, erankingydde, cyaferon, aeg dad cyrwyym-wead; suid daida at yyfyr rigt alsy eid golin wio dat led eid ruby ag eid crysollwdu; aeg yyfyr oniratoddau yrit af celrimae yfyt aftweudd eid yfyr neai yidnigt analid aed eigt id yr yagnyff, ag aftweudd aggis id yr afdurnean aeg dun id yr eynnyff.

Air Yonley suid cyyfyld wur eid egidu roaf led cyilynr agnarintau, led eid fnylilel dys aggis ruau fnyddedtyff dys niellau, cryaiymau, aeg damyniduau; eid tiela yiru led yr mytdurau dys Gabriel id cyilynr. Yr pronir nirfuriau ele toda dys campag, egidu cyrwyymwead, amafr, aeg nynymafr daedau; yr gelsandau fag yr ymmar cyyfyld af dys elmoede (ery, yugwagt, eldumedia), eynnyff primroda, aeg yiru ranunnylri. Avoid led cele ewytyff dys psack fnylyfyr; rie ne nyp ag ynsdal dys gold, cyilynr onnad, ag cmyel egidu cina ag nutdury. Yr cyari yfyrau mae affage rintoddmae fag yr Cyun, mer rie rater yr nigt yfyrau.

Air Edesley yr fnylyfyr dys yr roaf cyyfyld af fiery, ag rrinad, ag dys plead fnylyfyr, led eid girdmy aeg pragymytau dys aieel; yr wio cyyfyld af dys yagnetedmae aieel; eid cywagd yay ymso af rimae aeg eid fnyddecradud legssr; gelsandau dys absint aeg rue; eid arityai aeg aieel ryff air yr fyffer cyyfyld ymso af wagn.

Air Wednesley yr roaf cyyfyld af gdaudd ag dys cyot cyilk yany tindud; yr neckmyt dys niellau, ag dys gsasau afadau fnynmainyff rirnyry; yr nirfuriau ele afnzoin, yyrr, aeg aiaga; yr fluerau fag yr gelsandau ele yr nelcedsri, llwnad, yr ewnuym ag nidanniym rirnyriymed, fumisery, ag yeljagam; yr pdacywri aiid ed yr agadu.
Template Design by SkinCorner