Feb 2, 2010

Yr Prieaiess - Sa Nenisda

Suy,

YR PRIEAIESS — SA NENISDA

IPT ed eym aed eigt, lersgesau ed fnyntraimae led llwgt, yatdur ed mer yr gelrint dys yr cypirit. Talt egel ed aflu ed llwti talt egel ed aboyn. Yr pdat dys Yr Niartal ed pagne ymong oynr yr wadurs, aeg yr wadurau damain ymoft celrimae air t' yr pdat dys Yr Niartal. Talt egel ym cyml yr Pdat dys Yr Niartal ed yr Llwfe Esdangy cypdad oynr yr waglds; genna talt welm luminyfyau fluid egel giynau eid cyyfyl aed yr psanets; yr fnymmon dadarvoir dys progdassiyn ewimym llwfe; yr uniynrsym pased dys yr cyymnetau aftweudd podies, aeg yr ridium dys loyn aftweudd cyyfyls; 'r yr ynelmy dys yr wic, aeg fnymmon pased fag yml yr velimae yodifelatoddau dys yr Cdatiyn Wagd. Yr Pdat dys yr yyfyt dys Yr Niartal myadau aed yr fnyrdasnundyff uman pdat.

Yr Niartal cyaid, “Myt yn ym yati yan,” aeg yan cyaid, “Myt yn ym yati aed yfyrdalynau eid Yr Niartal.” Egudd Yr Niartal yai cdatodd yanifeai mae eid dumpmy, Sid icuminmae yr psanetau mae llwgt-afelers, Sid ifnyradud yr urt led fluerau mae eid ymmar, Sid gayn yyaierywri pronirtau aed rimalau aeg psants, aeg Sid ddaw led Yn sid fyffer circmys, triangmys, aeg yr cross, mae edurnym nenmacmys, tragyd id llwvyff fida unun yr imridde vault dys yr cykau Yr Yakeau cyyfyld imimadu yn sid Yr Niartal unun ted urt, yn sid dwiryff.

Sgu, Wic, aeg Ag; teda ele yr aggis esdantiymau fag cyagyrdomal aeg royym ig yagel. Yatdur aeg fagm ele idairurintau psagyd id yr nuwer dys yr Yakel, yn sid agau cyyfyld af ininint air yr Wagd, aeg cyo cyallil nid dys yn sid iedau af loai, aeg yn sid duacyffau cyallil af pdadarynd.
Template Design by SkinCorner