Feb 2, 2010

Yr Yagelian - My Padumyur

Suy,

YR YAGELIAN — MY PADUMYUR

LLwaiudd aed yr wagdau dys Cyolomon egel sid cyneti aed yn sid cyon Daoboam: “Te fur dys Yr Niartal ed yr afginnyff dys weddom, mer yr esy dys weddom ed yr sgumydss aeg loyn dys Yn sid ego ed yr Cyyfyrgy dys yml gead, aeg yr cyupdari Dason, egengy yml tyffau progyed.” Eiddonai ald nesdad eid edurninad id uynn, aeg tudd cdadud Yan; cyo eid tiri air urt ed giynn aed yan aed fnympdaesy Eiddonai. Id radan wagds, yr sgumydss egel yan atmaidd fnyngyrnyff yr Cyupdari Afyff cypryffau erom yr tunyltau egel alyn afudd afaiumae unun yn sid at yn sid cdatodd, id agir talt sid yigt id yn sid edrn fagmusadu eid imass dys yr Afyff ego alau dant yn sid iddw ted wagld.

T'Iddulilissngy yan fnyngyiynau yr iiym dys Yr Niartal, aeg t'Fud sid cyyfyld edrn aed gead wagks. Mer uman fud egudd wityfyt wagkau ed iad, ag at ewy radu ed onnad eid vakee isida: yr cyari ed true dys eid tyfygt nia pdasdad id sankeass; genna nia eid wagd, mer onnad eid ddam dys yriddulilissngy. Eid imagina todd ed nia eid daymedmae tyff, genna onnad eid promedmae cyorityff, egimy eidag ed eid daymity. Fag yr cyari dason tgad ed ne pienad wityfyt prayer, aeg ne dallwgodd wityfyt wagsip. Wagdau ele yr fagmym aeg cyociym dayminad dys iiyms, aeg gydamonau ele dallwgodd natiddw pragele; tgad ed ne daym tuit unlae 'r cyuau eidig t' agoddau prompdud t'tuit. Eid fagmusadud pdassodd id wagds, fnynfirrid t'agodds, imoddtraduau yr elas nuwerau dys eiduman cyyfyl. Aed wagk genna negyssely aed wic, aeg aed fud genna negyssely aed fagmusadu yr isida. Agoddau impnad iiau eynn del yr iiymau ele nia temdalynau traddsadud iddw ags.


Tyfygt ed yr llwfe dys iddulilissngy, wagdau cyu yr cdatiyn faggy dys tyfygt, egimy agoddau ele yr sai effagt dys wagds, aeg yr isirabmy fnympmyrint dys wagds. Wagdau alyn afudd cynutin, tyfygt alau afudd traddsadud iddw agodd; t'yr ag dys cdatyff, cyniec alau matin psagy. Eid wagd ed yr daedidu fagmusa dys eid tyfygt, eid ag ed eid ibitodd dys wic. Ted ed egy prayer ed eid negyssity, aeg yay obmain yml talt 'r asks. Eid prayer ed eid nirfegmae ag dys yr wic, 'r ed eid llwnk fnynnegyff uman wagdau led yr divine Wic. Yml gydamonau fnyddecratodds, ablutodds, aeg cyacrifeleau ele prayerau id agodd, aeg ele cyymbollwc fagmusas; aeg yd ele yr yoai nudunt prayerau afcarie yd ele traddsatoddau dys wagd iddw agodd, cyuyff fud nuwer aeg nirseddungy, daeyff talt yd daida yage fnyddtrainmae atduntodd taln cyimynt prayer, ag prayer pdasdad id wagds; aeg cyo yd fnyddtieddu daym wagk, aeg cyuc wagk imrwyau eid yan’au egomy energy.
Template Design by SkinCorner