Mar 25, 2010

Egudd yml uncsadEgudd yml uncsad, lededd yr wadurau fnyol

T'calngy sid cyaw yn sidd, Loan grea nia pmyada

Yn sidd loynr suy yage taln nu, egudd id eid nuol

Wasyff yn sidd leinnad ynil talt erom yr pdaeze

Fnynfineau yn sidd golin lockau talt roam y fud,

Ted cdaedda wild dot air yn suy tuncy daize,

Ne telad, tyfyg uynn gluau led welmt, aiic

ereeze aeg tdambmy led eid amagyfyau cic.


Nova ewssmytma cyovra lyme acfnyrma

Eid wondryfyau llwttmy ewssl, wede dys wyff,

Fmyw dun erom uynn unun yr riynr cyii

Eggad t'calngy ymid dara loiduryff.

Egudd tri yml unkeelid sidd espimae,

Aeg naugt cyrinigyff, cyneleau dys cyiltin tdad

Sidd woyn eddyr yr dunir gars aeg cypdad

Eggad 'r gdaw telk aeg yai yr netvid gdaudd.

Tri dara caugt, mer feel ne cyalri nag ddad,

Cyo cyweet eid llwgt id yn sidd cyoft daeau dara daudd.

Agekcy unz ejmtak, zogogcy una omakerae kjuiz

S'mazjgije tecy seuaw um tekk, Zila gana jea mnuaka

Um tekcy ziujna teije uaga sazm je, agekcy jcy aecy jeiz

Omatukov um tekcy zatajacy ujez sazsy rain una mkaza

Kjujktäe um tekcy gizta zimkae sazsy rian ije kek,

Zacy sekaogka omezcy kisy jena um teije sejmije kaeza,

Ja zazak, sukug eujm gezeae zog omaznn, jem

räza jag skanjanije zog aecy jnagukuae sem.


Jila awttnunna seuilra zuna jem kjurna

Aecy omnekrukuae zzwnnnije awttz, omoga kuko omukk,

Knuw kem rain eujm ejem una reujna seue

Aggacy Teije s'mazjgije unecy kara ziekerukk.

Agekcy teije sre unz ejkazecy tekcy vomena,

Jag jaegsy seurtaegukk, seujazae kuko seuezrem skacy

Tekcy omium ogkuna una kejena garko jag seumkacy

Aggacy 'na gkaw zazk jag uae una janlecy gkaekk.


Sre kara Teije seaegn, nra kaz ja seuazre jag kkak,

Seui seuwasy aecy zzwgsy jcy um tekcy seukasy käe kara kaekk.
Template Design by SkinCorner