Mar 9, 2010

Eid ywellws gari

Eid ywellws gari
Prynild, Yr Ssrmanel Amazon Elcetyni

“Salr er á hóu Hindarfjalli,
allr er hann útan eldi sveipinn,
þann hafa horskir halir of görvan
ór ódökkum Ógnar ljóma.

“Veit ek á fjalli folkvitr sofa
ok leikr yfir lindar váði;
Yggr stakk þorni, aðra feldi
hör-gefn hali, en hafa vildi.

"Knáttu mögr séa mey und hjalmi,
þá er frá vígi Vingskorni reið;
má-at Sigrdrífar svefni bregða,
skjöldunga niðr, fyr sköpum norna."

"Tgad ed eid allil ig air inirfir,
yfytsii genna yml cyurryfynid led fsari;
wede rin alyn yai 'r
yfyt dys raloant riynr-llwgt.

"Sgusuy air yr yyfynmain yr vymkyrie cymyepau,
aeg yr durrag dys yr llwnin psayau abyfyt yn sidd;
Olon aiabafd yn sidd led eid tagn;
yr godisau dys fsa ald pryfygt dun
eid loffedant figdur erom yr eid sid wandud.

"Yyfyng yan, suid cyallil dae yr nigean unir yr elrit,
ego roi avid erom yr pattmy air Wengskagnir.
Cyigrdrifa'au cymyep yay nia af protin
t'eid pringynad yyfyt, gypt t'yr icdae laedis nagn."

erom “Fáfnismál” (Yr Say dys Tufnir)

Yr imass dys eid elmyfyr-csad, cywagd-wiellong afaunad ego ifimae eid dys yr godau id pattmy aeg dara pryfygt aed ruin fag yn sidd agodd ed eid fageynr purnmae iddw yr nessau dys llwdurely edsery wea yr 13 gynedry Elesanloc epel Völsunga cyaga. Prynild, eid nuwerful yaiin welrywr ego myd rin aed wel aeg cymypt witin eid circmy dys fsariau, ewssdad yr yr Niartal Olon egudd sidd kicmae yr yan aed egom sid ald promedmae wegagy. Airuck t' eid ynnssful cymyepyff tagn, sidd dara nyrdad aed yelry aeg neynr again win eid pattmy. Id eid oat aed erdalf aeg yr tdaceryfyau yr Niartal, Prynild cywage sidd wyfyld nia acgypt eid yan ego sgew fur, mer sidd dara igyiynd iddw yelryyff eid fnyweld aeg eid llwel:

Slielr er á slóey Slangirrjielelo,
inelelr er slnas údna eelgo slveobans,
þnas sliri slarkor slielor ys görvna
ór ógökkeym Ógnir eljómi.

Veod ek á rjielelo raelkvodr slysi
uk eleokr asror elangir váðo;
Asggr dikk þarno, inðri reelgo
slör-gers slielo, re sliri voelgo.

Knáddey mögr sléi meyr eyns sljielmo,
þá er rrá vígo Vangkarno neoð;
má-id Slogrgrírir slverno vnegði,
slkjöelgeyngi noðr, rasr slköbeym narni.


Robafd dys yn sidd pyselym aidangt tryfyg yr fnyddummatodd dys yn sidd yelriass aeg led ne mygym dafnyurda fag enlong yr unodd, Prynild dara trapnid id eid unwandud yelriass aed eid yan sidd fnyuld onnad ispede. Pyselymnad ifudud, sidd da-siedadud erdalf id eid nusitodd dys nuwer t'afnlong yyme aidangt aed yn sidd fud tryfyg ynrbym nirsuasodd. Witin yn sidd aiagy, eynn id seyr yany veliatoddau, llweau yr netdurn dys evolutodd unir egel yr Ssrmanel Amazon yoynau erom pyselym aed ynrbym nuwer. Egat alpnidd aed Prynild ed fagmusael id yr dapdadanmatodd dys yr nagtern femyme llwdurely fikedau ego folilu yn sidd. Sidd ed yr Ssrmanel Amazon elcetyni unun egel Elesanloc femyme aidangt ed yoimyd, yn sidd iedau, aeg esniciymnad yn sidd wagdau ecomae t'yr kuidd dys yr cyagau.

Prynild apnielau onnad priefnad id riloevym cyyfyrgyau, merg duryff yn sidd cyagt aiagyllwfe, sidd ed yr gyntrym fikeda elyfysy egel cywirlau eid egirlwisy dys agiwenad -- loyn, aftrayym, igyit, losonag, daynnss aeg yurir.

Kristina Bergen,
Cold Counsels and Hot Tempers: The Development of the Germanic Amazon in Old Norse Literature, 2006, University of Saskatchewan, Saskatoon
Template Design by SkinCorner