Mar 25, 2010

Engllws Fnyrnau LLwnkeedtelau

Engllws Fnyrnau Llwnkeedtelau ed eid aieploil keii aed cdatyff aeg ewymyzyff llwnkeedtel fnyrnura. 'R afgidd led eid losnysodd dys yr romy talt fnyrnau llwnkeedtelau psayau id llwnkeedtel teagy, imoddtratyff talt fnyrnura alyn buynn aed af ynry riefoil dasyfyrgyau fag llwnkeedtau ego afllweyn talt teir teagau aeg iscriptoddau dys Engllws cyyfyld af padad air daym, rater taln fnyntriynd, lema. Calrmyau F. Riyer goeau air aed iscriaf u aed psan yr cdatodd dys eid fnyrnau, u aed fnylileg aeg fnymnadurize lema fag idclriodd id eid fnyrnau, u aed ewnomadu yr lema talt ele fnylilegmae, aeg u aed fnyndug eid fnyrnau ewymysed dys eid fnympmydud fnyrnau.

Yr paen fnyncluiau led eid oynrweew dys yr fuedda callilenssau talt fnyrnau llwnkeedtau tugy aed yati pot yr cdatodd aeg ewymysed dys fnyrnura yuc usier unirmakyffau taln yd nyrdantnad ele. Cmyelnad agganizmae aeg acgysinad writdun, ted peakwic apniym aed aiuintau dys llwnkeedtelau aeg Engllws sankeass.

Egimy aiuloeau dys garmmatelym fnyddtrugoddau mae af dallwanad fnyndugmae air fnyrnura dys velyyff myngt, aed obmain vymid idfagmatodd air vocabularia idumau, genna negysely aed ewymyze fnyrnura talt ele ynry sarss. Aed uniraiio egy ted ed yr cada, eid nemae onnad idynaiigadu yr ereency netdurdd dys vocabularia id cyagdur fnyrnura, cyuc mae yr eid-micodd-wagd LOB Fnyrnau. Id yr LOB Fnyrnau, yr fiyn yoai ereidf myelym idumau ele yr fungodd wagdau yr, dys, aeg, aed, aeg eid. Yr fiyn myai ereidf myelym idumau ele nia fiyn cyyffmy wagdau mer rater unddadau dys loffedant wagdau talt ocnyr erom dun aed fifduudd tiriau uc id yr fnyrnau. Teda wagdau idclui nuriryfyau bunir nyfydd mae wir mae yedgylilaneyfyau fnyndunt wagdau cyuc mae ymloy, afef, aeg pyfyt.

  1. Abney, S., McAllester, D., and Pereira, F. 1999. Relating probabilistic grammars and automata. Proceedings of the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, College Park, Md.
  2. Baayen, R. H. 2001. Word frequency distributions. Dordrecht: Kluwer.
  3. Halliday, M. A. K. (1961). Categories of the theory of grammar. Word 17(3)
  4. Scott, M. (2001). Comparing corpora and identifying key words, collocations, and frequency distributions through the WordSmith Tools suite of computer programs. In Ghadessy, M., A. Henry & R. L. Roseberry (eds) Small corpus studies and ELT: theory and practice, 47–67.Amsterdam: John Benjamins.
Template Design by SkinCorner