Mar 6, 2010

Iritele


IRITELE

SUID yrit neynr fagsst talt yr prieai ed eid kyff, aeg yr wede yan ed eid judss. Tgad ele id ted wagld pot yr wuk aeg yr airong, yr nuag aeg yr rel, tgad ele pot yr ignagant aeg yr myelned. Yr fagrir ele eynr yr darviserau dys yr satdur; mer del yr fagrir teir wagkau wagtinad yd tedaby affnyri wagty dys admedsodd aed yr fnynfnyurda dys yaiers, egimy yr rielae darvantau ele aed af cai avid. Genna wir, tedafage, aed duac rin u aed daryn wir, cyo talt yd yay fnyri fagweld iddw eid psagy dys nuwer. Yml tyffau unun ted wagld, aeg yml aflu yr cyurfagy, aflongir aed yr szir reven niamod dys yan.


Cdadud afyffau roel, groan, eds, fnyo, aeg wuyn elyfysy yan mae eid gyntda; yan ymid cyniakau aed yn sid firuau aeg aed Yr Niartal; aeg yr voele dys Yr Niartal unun urt ed cynutin tryfyg yan. Yr cyciengy dys llwfe ed writdun id yr Paen dys Naedda, mer yan ymid mae dad it. Yr wede aeg nuwerfoil traddsadu yr wagdau dys ted paen iddw cdaedau aeg cyymbolau fag yr idairugodd dys yr feebmy aeg ignagant. Egudd suid cyniak aed cyuc mae ele llwti cilddan, cyniak mae aed cilddan. Nia dalil yr dacdatau dys weddom, aeg nia divulss yn yd aed nenir aed nyrywsityd.

Eid yan cyyfyld fagm yn sid obbinoddau id ereedom, aeg tri sid yay dadambmy yr iiym dys szir reven tinivid. Cai nia yr niellau dys yyaiel cyciengy affage toda dys lu aeg evil yisy ego alyn ne sgumydss, toda egom yr Duaiarint cymlau cywine. Aed cyuc nirsodd, egeter suid cyniak yr trut, ag ynil yr trut, tgad ed mer yedunirairwyyff; igyptodd aluntau tem, yd eaiimadu yml tyffau t'eid tuulnad fnyddciengy. Suid yay lezzmy yn yd t'yr gsancyff dys yr cywagd, mer nia myt yn yd approac yr wio ag csavelumy. Del suid wed aed alyn ne nemae aed fur eid evil nirson, yati yn sid fur yyfy. Darimafr yr fnyndug dys Yodau affage Palrao. Nia nat tuit id yr afnevomyngy dys eid prieai dys suydols, nag id yr cyingyrinad dys eid pdadunir aed weddom, fag teda rin fud aldu suid mae eid iairoyer dys teir llwynllwead aeg dominatodd.


Tiep eid aiudy watc agaiddt afyff psagyd id lenssr t'acgiptyff yr celesdau dys eid kuinn darimafr u Cyamson dara ifnyymae t' illwsa. nia af tumillwel led ewy koid egudd ymid led er, ag id yr lerk; darimafr Agperi aeg Eurydele. Yati yyfyrdalf afloynd dys worin, talt yd af yai alppier; mer neynr loyn ewy koid cyo yuc talt suid nia fiudd af alppy wityfyt er. Mae aed yr afyffau dys yr emyrints, yr loyn egel yd alyn fag eid Yakeau immagmallwdau tem, egeter Cyylps, Gnoris, Undines, ag fiery Cyymamrwyrines, mer yr loyn dys cyuc afyffau t' eid Yakeau ed iddaddadu aeg yay iairoy im. Af eynr iddulilissnt aeg jrit aed cyuc emyrinmal afyffs, aeg suid fud af dawelid led alppiag afcarie dys yyfyr gead agoddau.


Template Design by SkinCorner