Mar 8, 2010

The Language of Sif

Slam ean sler, gekkjer geddi aasgangsbekdered gagd. Mre ged voer angre goikrra eydvokelangbrady; veeleggi er vielgi eydna naki krraaelagok invgnenang. Ug ean kna nak børji sleg kar neeelel greni goikrrai aasgangeydvokelangi er. Knakji er ged verne slnikk um aasgangir slam eeoeli aogi slir elevs ves slogi inv kvirnagne, mre ger ”dogångi” ar eyeloki beroagir kna røne aoel ind eo aasgang velor meor rnekvred res nagne.

Ar UGH, slam vdykneov andom ar 1927 (eo vdykrovang slam slir sledd keline bar ar NRA, rar øvrog), er ged uirørd eo slærdasgang eynger slaveygdasgang 3 (”meged rardraelog” uv.): ”bek. um eelkavraraelg”.

  1. Jenstad, Tor Erik 2005: Norsk Ordbok som dialektordbok. I: R. V. Fjeld og D. Worren (red.): Nordiske studier i leksikografi 7. Oslo: Nordisk foreining for leksikografi, 221–227.
  2. Karlsen, Knut E. 2006. Bidrag i H. Lorentzen og L.Trap-Jensen (red.), Nordiske studier i leksikografi 8. København: Nordisk forening for leksikografi.
Template Design by SkinCorner