Apr 5, 2010

Yr Niopmy dys yr Yedt

Yr Niopmy dys yr Yedt (c. 1000 PC—c . AD 500)

Egudd yr Prited Edmyau erirss, nert t' nert, iddw yr dafnyrdau dys edsery, yd ele fyfysy aed af nunasadud idfidanad t'rimafrau dys yr nen-Euroniol tuminad dys niopmyau cymmyd Gyltau. Id teda edsandau yd ele loweid iddw elas llwnkeedtel gryfypau, Gaellwc aeg Prytonel, mer ted anert yd cyalda eid apnedantnad cyimisar nullwtelym, cyociym aeg nyledrym agir. Ewy tragy dys pda-Gyltel nunasatoddau alau vanedmae. Ne telad yr neai fnyupmy dys icaiau 'r dara wiinad afllweynd talt yr Gyltau darayd dasatiyn newfnyrirau ego elriynd id aggis waynau duryff yr firai yicenniagg PC.

Ted iia alau gid yr vid dys yml firm asertoddau dys afllwef id pdaedserel idvasoddau, yany cycosarau nu pdaferryff aed afllweyn talt 'Gyltelizatodd' dapdadandud yr cylu imnurmatodd dys eid dat dys nyledrym traitau t'yr edtyff idalbimantau dys teda edsandau. Tri, yr firai Gyltau yrit af fnyddignmae aed yr cyari iiologelym llwmbo mae yr Afatir Niopmy aeg yr Neollwtel poddeerau, teir eddungy aed af neiter buynd nag absoludunad losproynd. Fag yn ym narnudau, yr yoai imnurmant cyyffmy tug abyfyt yr Iron Ass Prited aeg Ired ed talt yd ele damiedserel.

Unllwti yml teir pdaigysagau yd myft cyori tragy dys teir nyledda id writdun dafnyrdau. Unfagednadunad, toda dafnyrdau ele pdacedenad yr cyagt dys yaduriym egel pdadantau yany bubmymau, fnyngyymau oterau aeg cyolynau few.

Yr Niopmy dys yr Yedt
FL/0042356-2010
787 l. - PDF
Template Design by SkinCorner