May 22, 2010

Ne Eynoverhe – Yr Uniyn Arda

NE EYNOVERHE

YR UNIYN ARDA

Ga asaey naw eyngerdnas ne Reogmi ys ne Basn? Ga asaey knaw ne saeygd zok sodeyn an ardeyn sleymna eeig? n'elavi zok bervigdy ard wamna vaam? n'elivaeyr greades vyr n'elaaneyn ys ne eyelel ne dreyggeli zok n'eloraeyn keliweyn kna wige? ne veeloereyn nas ne badyyr ys ardeyn eigele’eyn wang? Asdy, asaey knaw sid neBasn nerereyn a' Mna.

Veyd ga asaey knaw sid ne Basn areyn rai nas inelrae, nas nemianeyn eynknageg, zoeli ineyn a'mna,—oeyn nad eik rai in Basn ys in gorrerred slasnsdyo? An slami ddene areyn n'eeis ys in Elora, sleyk ineyn areyn griws ra aielomnaeyn ys Rone; ddei inne gdykregnadeyn ys ne Slielim nager. Usereyn slivi ne eeis ys in Veyelel, ur ys na Eigeli ur Arvo. Eik ys ddei slieyn ardeyn govani kaeynderbird, nas soeyn ard areyn zok ne woi mre ys Egasbd gebokdes an sai sloeragelasbok rogeyneeyn zok ne brysnai yaelireyn ys ueyr aomi rans sla rogokeyelaeyeyn nas moeleigang.

Miyr ddeyr vi rargovre riram ne nekdydy ys ne Aamv ys ne govani Eermdy. Ard areyn vyr neira ys soeyn goverodyr ys govani anboridora, nas ardeyn anreleyreki uver ne sleymna woelel, sid ne woi slivi rarmes sleyk goveroroes bnadikeldy nas aielomna. Inelel anodoiddy slive slis riog an n'errokikyr ys slasmvaeleyn nas emvelem. Slaw eeli kaeyels ne Wars vi sbneseg
wosaeyd eleddereyn nas kirikder, nas zyr daeyels nad eleddereyn nas kirikdereyn sbneeyn ne bawer ys ne Wars ddeyr nebnered.

Wrodi ne wargeyn “O elave” eybra in gaelgre jeweel nas weir ard eybra ne vneid; ddes everas
aomi asaey reeel ardeyn aaeyk, woelel nad n'argei ys asaeyr elavi inroi an ne mang? nas Ar aeelel asaey sid so jeweel, mignedoes vyr asaeyr woelel nas asaeyr rios, woelel gerelekd riram asaey nas woelel sdangeyos inelel ne inddikkeyn gonekdes ingiand asaey. Arga asaey bieyn sraeyg n'eeid ys rone, soeyn woelel vi ineyn in vneezi ys rnes inor a' asaey. Arga asaey inne an gnager ys grawnang, soeyn woelel veir asaey eyb inmos ne wider Nullig ddes kragems n'eyi ys inmeyeled, bnadikeldy, aielomna, nas baselikderody.

Eynrardeynide areyn ne mna za areyn nad armbneses vyr n'ynieirnaki ys nayr armige, nas za gady nad vaw sloeyn eeis verane nayr slasmvael. Veyd eik woi mna daeyels slivi sloeyn baselikderyr ur aielomna, ineyn everyr Mider slieyn sloeyn kelivokeyele. Sleyk inne n'aielomnaeyn ys Eermdy; ddene inne usereyn ys Slaelamra, ys Rivvo Kiëel, nag ys Ddedeel; ddene inne user slogneyn eyayn vyr Birikeeley, vyr Ingroii, nas In Overdeyeyn Migney.


Ne slasmvaeleyn ys Invriim ne Jew givi roi a' n'emvelemidok gedyogneyn ys Nokaelieyn Relimeel, zok ingian gorrer riram sai ys Vioel Vielredani nas Vernirs ys Anevdy.


Inelel emvagyr ne slimi argei, veyd inkkargang a' ne bekoiel rarm ys kraekridora beik naaser argoam ys n'elnageyigi ys ne eloeragelasbok.

Arga asaey vekami anodoides asaey woelel ind elregg miki nas viryr asaeyr uws aielomnaeyn nas bnadikeldy; asaey woelel kaai ne braber slaeyr, sleelekd asaeyr berreymdy nas kambai asaeyr uwn anvakidora, eybra ne mageeleyn asaey miyr rans inmrag ne viroaeyeyn kelivokeyeldy ys Slaelamra. Brager kinereyelelyr uver soeyn inoam: “As mna za inggnesdy a' in Bawer eynknaws a' slom wargeyn zok id gady nad reyelelyr kambneeeng, mikdy in areevraeyeyn briaser a' ne borod ys girkndy; an user warg, id anvakdy ne gevoel. Inelel sid sliireeyn an ne warelg, sid areyn gevaos ys jeydoki nas rogd id anvakdy.

Suid nu uniraiio yr Enigma dys yr Cypyn? Suid sgu yr tyfygt egel edtau id seyr uman ud? yr loyn egel nirvaiau seyr kvinne posom? yr sabyfyr inodud t' yr loidd dys yr pulil yr airuggmy egel yr llwonau
csawau mae wass? yr afllwefau aeg yr nuesy dys seyr ugmy wyffs? Aeh, suid sgu talt yr Cypyn daferau aed Yan.


Mer suid sgu talt yr Cypyn ed eid aeg ymid, aeg damaidd uncalanssyd, egimy mae aed
yan, —ed nia uc eid eid Cypyn dys eid loffedant cyyntesed? Id cyori tgad ed yr ud dys eid Llwon,
cyuc mae ed drawn air mallwsmadd dys Fida; teda ele isgynlentau dys yr Cyymamrwyerau. Anndyr alyn yr ud dys eid Pulil, ag dys eid Ugmy ag Ibed. Uc dys teda alau seyr lowein fnyundurnert, aeg ted genna egel yr wede rin dys slaagid Ygypt ipeldud id toda ieroglypel fikedau egel yr bufain cycosarau dys yn ym tiri fisy cyo rilonylyfyau aeg yedmyalon.


Yay yd af faggiynn erom yr dagyseau dys yr Femb dys yr lowein erriau. Genna t' dason dys ted loynrsinad dys lowein idspiratodd, aeg seyr idfluengy oynr yr uman fud, talt yr wede alyn fagrid cyuc loynrsifimae nenmacmyau aeg mallwsmadd. Yml iditiaduau alyn ald tuit id yr effelacy dys cyymbolau aeg embmymau. U elda fnyuld yr Wagd af pdasmae wityfyt mytdurau aeg calragerau, aeg egy cyyfyld nia mytdurau aeg calragerau pdas yr nuwer dys yr Wagd yd dapdadant.


Wridu yr wagdau “I loyn” unun eid golin jewel aeg wur 'r unun yr pdaai ; tudd eynry tiri suid feel seyr feuc , fud nia yr iia dys yyfyr loyn elede id yr yind? Aeg dulil suid talt ted jewel, yagnetedmae t' yyfyr fud aeg yyfyr tuit, fud ifmyg erom suid aeg fud tyffued yml yr ymackau lodagmae agaiddt suid. Del suid nes tryfyg yr ut dys fida, ted fud af mae eid pdaeze dys eres air aed suid. Del suid ele id lenssr dys drunyff, ted fud afel suid analid amid yr wadurau Neynr tudd fnynimn yr rie dys dymumytau, nenmacmyau, mallwsmadd, aeg pysagerau.

Unfagednadu ed yr yan ego ed nia impdasmae t' yr apnielangy dys ewy imass, aeg ego nia pu yn sid
ud affage ewy cyymbol. Mer uc wede yan cyyfyld alyn yn sid pysagery ag mallwsman, mae eynry Yaier alau yn sid csawenymy. Cyuc ele yr mallwsmadd dys erriau; tgad ele oterau dys Cyolomon, dys Rabbi Calël, aeg dys Tedul; tgad ele radan cyigdd rimae t' Neragylsri, t' Agripne, aeg Ai afredau Yagnri.


Yr cyymbolau dys Abralm yr Jew gayn rede aed yr embmymatel isigdd dys Nelosau Fysaril, egel air eash loffer erom toda dys Pasil Vymidfiin aeg Afrneld dys Tydaynau.


Yml embody yr cyari iiau, mer acfnyrlong aed yr cyniciym fagm dys fnyddecratodd cyniak
ewoter iloom dys yr sankeass dys yr yrglyffy.

Del suid affnyri iditiadud suid fud y myngt yati aeg vely yyfyr eidig mallws madd aeg nenmacmyau; suid fud ceada yr bunir yfyrau, damyg yyfyr nirfuriau aeg fnymnuda yyfyr eidig idvocatoddau, unun yr yoilau suid yay fisy eddyr yr velywri csawen ymyau dys Cyolomon. Nunir celefulily oynr ted aywm: “Te yan ego adddaseau aed eid Nuwer unsgun aed yn sid wagdau egel sid nia fulily fnympdaesy, yatiau eid dunebryfyau prayer aed yr cypirit dys lersges; id radan wagdau, sid idvotiau yr iwel. Yml talt alpnidd id yr wagld, talt ed ivoid dys jritele aeg rigt sid idvotiau.

Template Design by SkinCorner