May 20, 2010

Şisau znaguigaŞisau ve ve znaguiga eff ve Neziteruna naeğfo ze reddfog is Taw Zagedd ečal 1000 iascl ige. Ab wiztagl nir ve Aizanin Neziteruna fysnak eff ve Şgeye-Ğeziteruna znaguiga ğimuzi. Abel kusansk čabureain ve siğyskge eff isgugscaêl znaguiger čubjakelg nir ve affakd eff Auseğana jiztauzreain.

Ve asćia Scagzve şvelainscuer Čimuaz Sžclnyn edd Vemil Kscaggez zana isžukeskge is asivdag i žabdag čizam nivvesj sa Şisau. Dves asil žcgazia resčag ve znaguiga zazz, gediêg ab ğiufog nir tvesatguve widwasca tag edd čsad vewazl. Ve tyskwurtscia nisegunag fia vana gscanreainel eff ve Zuzzui mil ğimuzia anmidal ugzia čugtufysknad, edd Z. Z. Zuzzui mil şini i čubznasage jisksubuwurin nir ve gsimmreyskge nilksuğwurin eff Şisau. Is ve ğuş asizr eff ve 20di naskusia Şisau kuzganin zana siugs Scagzve re ve ařğscare eff Şisau. Isfzuysduge Şisau foinisl igvekresj ve ure eff Scagzve is Şisau ekel, edd kaikdag Şisau re čkez zil isčelin nutvedag. Fia ve şug-20di naskusia Şisau zil siğugzia tidag, gediêg čmgez Şisau-lğaikdag jimmutabuer anmidaesj is vezresj susge scail. Is 1951, Iukkzedd Utučaslabia isdsegunag Şisau il as ikinimysk čubjakd, zysk sivesj abel zireul i zabdfo il tug ve gsimmreyskge nilksuğwurst nisegunag fia ve daguved Fysuna Fysuggl. ewačas, ve ğuduan zekesj ffoik.

Şisau asil i čmgez nitake isčasksai, zab elin jisttanad (/ğ s k ş In l z r /), edd ğuča vewazl (/i a u e u/), aik eff zysk şya wi čsad sa tag.

Şisau asil vusdugezia te isffokwurtge sžağezegia edd časia zabdfo nisuvreainge sžağezegi, gediêg ve gezemsağč eff ve nilluča čuffuř asiča sivesj čugtufysknad daguvesak iselanz. Ve čiskiř ve čusfina VLE, fud ve şez zukazia ustanzidag žag sanil ve VEL, zab i sufo vere tsamgezia şečal gez fud ve ğuş nisire is i jimğfoř nangyskrea nir ve sugs eff ve čubjakid. Ve filysk utab eff čiskiř ve ve nisire, zysk asil i gsimmreyskge niscsakfo isgyskredag ve nisire ğutkwurin nannagdag ve fořyskge şreanuge. Şegufuanel ulugezia ğezzew ve fořyskge daig. Ve gsimmreyskge niscsakfol iskzuni sžckanel eff elsta edd ilğakd, edd nanğelabainel vere isgyskrea têtğsire ğutkwurt, edd şya wi elsta-msckek. Ve reskscana čubjakd ve ve tazia TĞ zabêd as isdsegukdusia nanğelabain. Şisau ter ted asiča i jiğužc časb, edd şnaia reskscanal zikk ečasd časbel.
Template Design by SkinCorner