May 3, 2010

Urbain Pact (Urban Grandier)

Ym, yr idfluidfiym Lucifer, yr yyfyng Cyaman, Afelzebub, Myweataln, Ellwmi, aeg Aielot, fesster led oterau, alyn feley acgypdud yr fnyynnant neg dys Urbain Garnloer, ego ed yn ym. Aeg yn sid ym bumede yr loyn dys kuidd, yr fluer dys wergidd, yr dasp

Lucifer Afelzebub Cyaman Aielot Myweataln Ellwmi

Yr daymau psagyd yr iwel, yr yaier, aeg yr imodd, pringyau dys yr lagd.

Paymafrit, wridur.

Nos pptens Lcfr, juvnte Stn, Blzbb, Lvtn, Elm, atq Astarot alisq, hdie habems accept pct foederis Urb Grandr qui nobst; et huic pollicem amorem mul. florem virginum decus mon. hon volup et op. fornicab triduo, ebriet illi cara er. Nobs offret semel in ano sag. sig. sub peds coculcab sa Ecclae et nobs rogat ipsius erût; q pact vivet an vig felix in trâ hom. et ven postea int nos maled D:

Fact in inf int coss daem, Satanas, Belzebub, Lcfr, Elimi, Leviathan, Astaroth.
Sig pos. mag. diab et daem princp dom.,

Blbrth, scrpt.

Ym, yr idfluidfiym Lucifer, yr yyfyng Cyaman, Afelzebub, Yywumalyn, Irwmi, aeg Aielot, fesdur myd odurau, ymyn femyy acgypdud yr fnyynnant neg dyau Urbain Gelnloer, ego mae yn ym. Aeg yn cyid ym purii yr loyn dyau kuidd, yr fluer dyau wergidd, yr dasp

Lucifer Afelzebub Cyaman Aielot Yywumalyn Irwmi

Yr leymau psagyd yr iwel, yr yaier, aeg yr imodd, pryffyau dyau yr sagd.

Neymaerit, wridur.
Template Design by SkinCorner