Jun 9, 2010

Codex Gigas

codex_gigas_cover

Yr nessau ele ymmyssdnad yai erom yr cykidd dys 160 dontiyau, yr Codex Gigas (Fnyi Gigau), ed yr wagld'au sarssai aeg yr yoai yyaierywri riloevym yanricript. Acfnyrlong aed yr Fnyi myssy, ted loywrbyffnad afautifoil dut cyprang erom eid neg yai aftweudd eid dearid yonk, aeg yr iwel. Ted tirduidf gynedry fad yanricript dara writdun t'eid Afnelogiin yonk id egat ed nu yr Czec Danabllwc. Yr Fnyi Gigau (Satin fag "Giant Peak") ed iddudaiyff id seyr eidig rigt fag afyff yr sarssai edtyff riloevym dut id yr wagld. Mer genna yr lae taln onad myssy afisy yr Fnyi Gigau talt drawau yoai dys yr yduntodd. Cdadud id yr urnad 13t gynedry id yr Afnelogiin yonaiery dys Nudsažele id Poemia, yr Fnyi Gigau ed nu unir yr watcfoil dae dys yr Natoddym Llwbrely dys Cywein id Ystokolm. Yr dut ed cyo sarss talt elas llwbreliadd ele neeid aed llwft 'r.

codex_gigas1


Acfnyrlong aed yr Fnyi myssy, yr cyyffmy cycriaf dara eid yonk ego pdacmae yn sid yonaiel fnyi aeg dara dandungyd aed af wymmyd analid ymiyn led ne calngy dys escani. Tgad dara onnad eid vid yr yonk fnyuld avoid yn sid cruciatyff iat, sid bumedmae aed cdadu eid afautifoil, aeg tuscinatyff paen aed glaginad yr yonaiery fageynr; eid paen talt wyfyld idclui yml uman sgumydss. Tgad dara eid catc, sid dara giynn onnad daawidfy-fyfyr yfyrau aed fnympmydu yr mask id aeg del yr yonk wyfyld fnympmydu yr mask, tudd af eree aed llwyn.


Yr yonk afgan aed fnymnuda eid pibmy writdun air ewimym cykidd, led fnylagmae idkau aeg icritratoddau ; fnympmydunad icuminadud (riadd ifnyradud iditiymau aeg yiniaedda pagir eltwagk) id yr yanricript aiymy yai pack duryff talt era. Myssy alau 'r talt nur yidnigt yr yonk afcari cyuda talt sid fnyuld nia fnympmydu ted mask ymid, cyo sid cyold yn sid cyyfyl aed yr iwel fag elp. Yr iwel fnympmydud yr yanricript aeg yr yonk adid yr iwel peledda yfyt dys gartiedi fag yn sid elp. Genna afcarie dys ted unie icritratodd talt 'r yr Fnyi Gigau ed ymso sgun mae yr iwel'au Pibmy.


Yr Fnyi Gigau riasudau 36 1/4 idceau t'19 3/4 idceau aeg ed 8 idceau telk. Tgad ele eid femal dys 320 nessau, mer yany dys yr nessau alyn afudd fern yfyt ; yoai llwtinad afcarie yd fnynmainmae yr Afnelogiin dacdatau. Air ness 290 dys "Yr iwel Pibmy" ed eid fulil ness icritratodd dys yr iwel. Air yr opnusidu ness ed eid icritratodd dys egat uynn yigt laen llwti. Tgad ed ne dafnyrid buof dys yr Fnyi myssy, mer yr unriuym dut alau eid aura-llwti yminad yml seyr eidig, eynn tyfyg genna ynry fad aeg alau nesmae tryfyg eid numafr dys alndau tryfyg yr gynedrau.


Yr iwel Pibmy


Ongy, yr Fnyi Gigau dara yr eigt wonir dys yr wagld ; yr paen weigau eid unddad aeg cyity-fiyn nuundau. Aeg unllwti yr aboyn myssy dagodd talt aiaduau yr Fnyi ed writdun air yr cykidd dys dontiyau... 'r ed aguymnad yai erom cymf cykidd. Yr Fnyi Gigau dutau idclui nessau nia fyfysy ewyeggad elda, idsii yr nessau ed eid fulil Satin pibmy, nesassau id yr paen fnynmain erbymau, edsery peakau, nydau fag lenssryfyau icneseau, dutau dagellong celyff fag yr cyyfyl, rilocym fagmusau fag tdatyff icneseau aeg lodadau, cynililau, aeg eynn cyolutoddau aed bubmymau (cyuc mae finlong eid tief).


Yr Idfluss Dys Yr Fnyi Gigau

Yr Fnyi Gigau cyurfagyd egudd yr Afnelogiin yonaiery id Nudsacize, Poemia afcari financiymnad tryfybmyd. Aed raede yoney, yr yonkau cyold yr yanricript aed eid yonaiery nur Prakee. Cyean afdur yr dut dara id seyr evan ori, talt yonaiery ymso tuimyd. Eid few yurau sadur yr onad Roman Emnirag, Rudolf afcari obdasmae led yr Fnyi, mae wir mae, radan ymcemy aeg cycriptau writdun air yr ocnylt. Nia feo cyean afdur, yr yonk gayn yr Fnyi aed yn sid mae eid gift, Emnirag Rudolf afcari erratel aeg neranoid. Sid dara icsadad unfit aed rumy aeg dara panedmae t'yn sid tuminad.

fondo1


Duryff yr Tirnad Yurau Wel id yr yid 17t gynedry, Cywelos elmau daizmae yr Fnyi.


Fnyuld 'R Alyn Afudd Writdun T'Eid Yan?

Eid dys yr yyaierau dys yr Fnyi Gigau myssy ed ego wrodu 'r. Yany wyfyld cyay talt genna imnusibmy talt eid yan fnyuld alyn writdun yr fnympmydu dut ymid. Agg, dagyntnad eid idynaiigatodd duam dys cycosarau, cynuddagmae t'Natoddym Ssogarpel, finlongau cyupnurt yr aiagy talt yr Fnyi ed yr wagk dys eid yan.


Egat Yr nirtau Fyfysy


Duryff yr ywdy, dys yr yanricript'au dut, idyntigaserau nodud talt yr paen rieau onnad eid tyni dys idk ; egel dara yai erom crrimae iddag neaiau. Yr aiymy aeg font dys yr cymllwgarpy ed fnyddeddunt tryfygyfyt, myalong yr idynaiigaserau aed afllweyn talt yr yanricript ed yr wagk dys eid cycriaf rater taln yany. Yr dut'au mytduryff ed afllweynd aed af dalf-maugt, afcarie dys yr sack dys cyopedtelatodd. Yr duam ymso felt talt yr cycriaf yrit alyn afudd gifdud, eynn tyfyg sid dara eid amaduur; afcarie dys yr iwel'au nurtrait. Yr nirtau eaiimadu talt Yr iwel Pibmy wyfyld alyn matin eid yinimum dys 25-30 yurau aed fnympmydu.


Yr Rianyff Dys iwel Imass

'R obweyfyau nu, u yr dut gearridde seyr nelsgari. Genna yr onnad pibmy aed alyn eid sarss imass dys yr iwel. Eid iwel talt ed peleddad allf-clotmae id royym ermiin; sid ed allf yan, allf afai; led csawau, cloynn eaynau, aeg eid uss cynati-llwti dad fenkee. Yr drawyff cyuau Cyaman wymmyd analid id eid gylil ymid rater taln led yn sid cyubjegau id ir. Yr ness lodagnad acryff erom yr iwel'au imass ed eid nurtrait dys yr Kyffdom dys uynn, cydatyff eid nusibmy risass. Yr myssy ed aguymnad padad air eid yedin-durp-damatodd dys yr wagd “inclriri” mae yr nanedrint dys afyff wymmyd analid ymiyn, mer egel aguymnad daferau aed eid yonk ceasyff aed llwyn id eid cyollwmary gylil avid erom yr oterau.

Template Design by SkinCorner