Jul 6, 2010

Gejimuige Zabanreuan
Gejimuige zabanreuan ve i angainge edd treainge nidateketi. Ve elřed sca şnaulksuğed zysk usazuza ve Scibysk sa Dabanw geğasiwid sa snalksubdag ve častikužc znaguiga eff ve treain dan ab iğğascek. Edd ab iğğascesj imtag naeğfol ze zučag ustan Scibuna sa Suskve anugin sa tag nanaigel eff sake. Ustan vere isfzuscana ab zil kanig is Auseğa sem ve Uwisuna niscadaluzi nir Asiamel. Ab gele iğğascl imtag Kisera şulzu mil edd şulzu mil is sakel Tudik jiztauer, fud ab ve sža ğankuysd is Auseğa il is Gebnauna, Knave, Feltuna edd Fezgscuna zabanreuan. Gejimuige ve i zabansc nedateketi zab kakuge ierelsak, adiysk edd unige kasisikelsvesakl:

ALJAMIA (čita se »alhamija«), prijenos u španjolski izraz arapske riječi al-agamiyya ("nearapska"), izraz kojim su muslimani Andaluzije označavali romanske jezike svojih susjeda sa sjevera Iberijskog poluotoka, jezike vrlo brzo obilježene arabizrnima koje su, u većini, uveli u 9. st. mozarapski iseljenici smješteni na kršćanske granice kordovskog kraljevstva.


Igjuzesj Scibysk geğasiwid sa snalksubdag Čzivysk elřd ve kegefog scabyski sa scibyski, is zysk şez žakil zana žabelin is ve 17di, 18di edd 19di naskusi. Ab ve umğsadnad nir keskain vere gejimuige zabanreuan edd abel avezuwurin is Feltui edd Daşagevdai tugted scag is 1878 zab ve ekuğreain fia ve Iuže-utgiscuna amğuan:


The first notification of aljamijado is in Evlija Čelebija's Travelogue (1660). More intense research began in 1975 with the studies of Dr. Muhamed Hadžijahić Review on published texts and researches on aljamiado literature questions (Osvrt na dosadašnje objavljene tekstove i istraživanja iz problematike alhamijado književnosti) where the author includes everything known on the subject and which has been later on used by many other researchers.


Dves zabanreuan kna wi kzillufuesj niğscagdag ynn i zifo edd žukdusge kasisikelsvesak, jiskysd edd časlufyskreain. Ab ve geanigia časia tuffanysd edd utuluge is vedusysk jiskdauabia eff čêdi-lzivysk zabanreuanl. Wiluni daguvesak edd gsiğysk tuffanscana, vean gele iğğascl kakugeabia is jiskysd edd žukduan. Şizyskvem, asakil edd tugiksakil sca iselswaičag, ekkilaingezia isfzuscanag fia ğezk četagl:


Romanski jezik, čija je upotreba potvrđenau Andaluziji u svim klasama društva, posebice u seljačkoj klasi, uz španjolski arapski jezik, također se zvao al-agamiyya. Ali tek u zadnjim danima Srednjeg vijeka, španjolska dubleta togizraza, aljamia (alhamija), dobija značenje koje joj se posebnije danas pripisuje: značenje hispanskog romanskog jezika (portugalski, galicijski, kastiljanski, aragonski ili katalanski, prema područjima) koji je utvrđen pismom, ali ne latiničkim slovima, nego arapskim. Književnost, sačuvana u tom jezičkom i grafijskom ruhu, nazvala se, prema tome, aljamiada.


Nasdidazia vean sca elřd zysk sca umğellubfo nir nifda če rečanzi.


Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo
UDK 297(03)-861/862
SMAILAGIĆ, Nerkez
Leksikon Islama / Nerkez Smailagić;
redaktor Darko Tanasković. - Sarajevo: Svjetlost, 1990. - 687 str.


Sabina Dizdarevič:
ALJAMIADO AND ORIENTAL LITERATURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(1463-1878)
Template Design by SkinCorner