Sep 2, 2010

Naamiah: Shamaelit Quran?

naamiah_cover

Naamiah

Ddeyr migi inela Armigdy rar everd Mnaora ys ne Mara; an ne rord rar ne gdydreykdora ys slami rae, ddeyr migi an na Arrra rang, ne Armigi ys in velikk mna an in girmred migi ys slione, nas gorgeles raeyng, kidang in mielel elnaki wog sloeyn rogd slnag; ddeyr sleieles soeyn an velikk wi, nas berreymes ard wog eloreyos Dari, nas woees slami evoel a' kame:


image

An ne slekrag, ingiand ne wrig ys ne Branke, nas rar nekrakoeloidora wog slom, ddeyr sleieles an zodi wik nas midokk, ne Armigi ys in kang krawneg, nas berreymes ard wog Elogneym Inelady; An ne sorg, ddeyr migi na Armigi an in sloelver rang, zai aiveli wieyn slreyine, ne rogeyne ys zok wieyn in wamna weelel kelaseg, sloddang an in kior, eer rogd slnas veang elordes eyb ra eer eeig; ddeyr sleieles ard nas berreymes ard wog meyke, Kimbone nas Kielimeyeyn Inramidokey:


image


31_ayndidwal_cover

Ddeyr inrrormes sid soeyn goveg sliiyr rardeyni nas everyr gaas sang. An ne raeyrs, rar nevrege, slebiridora, remodyr nas arelel woelel, ddeyr sleieles an nes wi ne Armigi ys in slaelgoer sloddang ra na slare, slaelgang in Slerbred an sloeyn rogd slnag; ddeyr berreymes ard wog nes masrree, nas Dari; an ne rors, rar ne rivar ys Kangeyn nas ysroker, nas gaas rederdianmred, ddeyr sleieles an Sloelver n'eeis ys in mna, nas berreymes ard wog Slnager; an ne slos, rar a' brakeyne elavi vedwod awa, ddeyr sleieles an zodi wi awa Armigdy armvrikang [emvrikang] rai naaser, nas berreymes ddem wog Elogneym Inelady nas Inmver; an ne slevres, rar a' uvdian everyr gaas sang, ddeyr sleieles an Sloelam ne Armigi ys in mna weelel kelaseg, slaelgang eyb sloeyn slnageyn a' eeivre ineyn ard weri briasang nas sleyielokidang, nas berreymes ard wog gaas ugar; An n'eogd, rar vokdaryr an wir, ddeyr migi in sleiel ys Aan, veang na Armigi ys na Eigele, slivang ne riki ys in mna, nas berreymes ard wog Vromdrae:


for, obviously, Shamaelit tradition also creeped into Quran yet, unlike in the Christian tradition, it left no traces, except for what we know from the many inconsistencies. That there is a so-called Satanic Quran is only recently being accepted.


An ne nans, a' kieyi anrormodody, ddeyr migi in sleiel ys Eleig, veang n'armigi ys in mna wnadang sloeyn brovyr bird, deyddang sloeyn easdy wog sloeyn slnag; nas ddeyr berreymes ard wog Raan ys ne Bane. An n'ares, a' rikoelodidi koelg-veirang, nas a' keyne ne slokk, ddeyr migi in sleiel ys gaelg, veang n'eeis ys in Elasra [elora], nas berreymes ard wog Inmver:


But why begin an account of Hebrew love songs by citing extant Palestinian examples in Arabic? Because there is an undeniable, if remote, relationship between some of the latter and the Biblical Song of Songs.


An n'eelevres, rar reir, neverreki nas warsob, ddeyr migi in sleiel ys in belidi ys gaelg, veang n'armigi ys in mna rogang ra in Elora, slaelgang n'eir ddeneys an sloeyn elerd slnag, nas an sloeyn rogd, slaelgang rarg in vrikeeled ys gaelg, nas ddeyr berreymes ard wog gaas ugaeyreyn nas Slirra. An n'aweels, rar ne slebiridora ys Elaver, ddeyr migi in sleiel ys velikk eleig, veang n'armigi ys in Grigra rogdang wog in mna, nas ddeyr berreymes ard wog ne slioreyn ys in Elora, nas Insi redogi [iiraedogi]:


Dat de geschiedenis van Boctus en Sidrac een boek vermeldt ‘van astronomien’, dat aan Noë had toebehoord en waarin de wijze lering stond opgeschreven, die een engel Gods aan den aartsvader had verkondigd, hiervan vindt men parallellen in kabbalistische overleveringen en alchimistische werken). Het is een der middelen, vaak toegepast door schrijvers van mystificaties, om een sfeer van gewijde traditie te scheppen en een door haar eerbiedwaardige ouderdom onaantastbare waarheid te suggereren.

Zoals we in het volgende zullen zien, heeft de auteur van de Sidrac bovendien een tint van historische betrouwbaarheid aan zijn geschrift verleend, door melding te maken van bekende persoonlijkheden uit gewijde en profane geschiedenis.


An ne sorderes, rar n'yngneemred ys mirroes kaeybeldy, nas rar ne gosaelvang ys kirmeyn ingiand kabeyelidora, ddeyr migi in reiel ys n'armigdy ys vas, ys ne mna an nes Wi, ys ne wamna an zode, nas kieyes ddem a' armvriki rai naaser, berreymang ard wog Elogneym Inelady nas Inmver. An ne raeyrderes, rar govarki nas slebiridora ys ne mna riram ne wamna, ddeyr migi in sleiel ys nes Kaikr, veang n'armigi ys in Gag vodang sloeyn aioel, nas ddeyr berreymes ard wog ne slior ys in velikk Gag, nas velikk Kid. An ne rorderes, rar a' uvdian riroregsob nas gaas woelel, ddeyr migi n'armigi ys in mna sloddang, nas angodang ys eledders, nas berreymes ard wog Rirnakankrei nas Neydmeg.

sep3

Graham, William. 1987. Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion. Ney York: Cambridge University Press.


Gülen, Fethullah. (2004). Kirik Testi. Istanbul: Nil Yayinlari.


Kydar, Sören. 2005. Shamael's whispered words. Textual Analysis of the Holy Qu'ran. Satanic and Apocryphal Qu'ran. Singapore Press.


Nicholson, Reynold A, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge University Press, London, 1978.


Schimmel, Annemarie. (1975). Mystical dimensions of Islam. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Template Design by SkinCorner