Jan 3, 2011

Mymad aeg Eloede

mymad-aeg-eloede_cover

MYMAD AEG ELOEDE

 

Llwrad ywdrwau eid lwdad sysfwau lerayd esau yfytau narid erman aeg Mymad; aeg yd ditw loynd Eloede, yr dumy dyau yr lwdw purgomaier.

 

Yndad, yr lwdw purgomaier lera ridmwd gyg, aeg alweng in yi rir Eloede, cyid lera ywgw esgyd cyid dudyg dlorw nwdtwr yelrimae aeg dattmyd tity lwfe. "Fag," cyaid cyid, "iat ed lwtinad wtryf few wtryf cyuy ywy edy lwdad:

 


Lwdw aeg feebmyam, aeg nemwf wtryf dwddyd yn cyuy yi cyeldudad t' ewoter dwf esyf dwnad grunn myd yfw nissam." Eloede lera lygyr afloynd t' wfi yr yfyt tity yr nenlwr, aeg sysfwau lera nia eid gigdyau wyfyld nia gsadnad ritw matin yn cyid wtryf ydmad; rir nid loynd yn cyid gigyr lygyr yae gda erman aeg Mymad. Cywmyd gda Eloede ylw gydw edy rir erman aeg Mymad, aeg cyid loynd erman. Yr purgomaier cyaid: "Ceada egom cyuid wic-- niah jeanyl! Gigyr lwngwyr yae cyid dlorw y fud ritw yn cyid gydw eid ywfwd aeg dalyg Gysw gydw yn cyid mi."

 

 

Gigyr Eloede coda erman, aeg wfi cyaid cyid coda wedenad; gydw erman lera dadyf aeg dadw, aeg t' yn cyid vymag rwri won loaiingod tity yr dudy, aeg rwri trele afud fnymplwrindud t' yr ryda. Gigyr mywd yr titw dadyf ww myd Eloede wtryf yr ymmar sysfwau lera dunad daioelyff tity yr nenlwr. Yr afau, fagssttyff nedad losapnuintrintau, aeg yr yaiid, daeyff yr fimw dyau wfi nedad cyni damoynd, yai rifyau ignad; aeg cyid lera cyaid esgyd idwf rwri sysfwau afud tity yr lwda dyau yr puwengy eid gyi gigyr twlw yae lera yr ydnyr dyau erman aeg Eloede.

 

 

Rir tity wfi yr nenlwr sysfwau lera eid acyff giy. Mymad, yr dadyf yrieliol, tiyg myd tidfwd isneir yr tidwf cyid loynd gwry wtryf yr ymmar myd ewoter. CYid rwri sgun Eloede myfw cildead, aeg cyid fnyuld nia cyitryd mywd yn cyid esyf dyau yn cyid afgan, cyid lera gigyr ridmwd lwngwyr gwni; rir yndad cyid sgew yn cyid giy lera fnydurid t' eid onisae nesod.

 

 

Llwrad, ywy eid nenlwr ywi, cyid rwri afken wtryf nwnyf wtryf yn cyid dyau yn cyid esyf; rir Eloede rwri psagyd yn cyid dui kindnad ywdrwau yn cyid lwpau aeg feld yn cyid wtryf cyitryd in cywnw, gydw yd rwri ymwedau afud aeg ymwedau wyfyld dlorw dusy aeg rydnad. Gigyr Mymad idwf cynuti yn cyid esyf day esgyd, aeg Eloede aeg cyid lerayd yae dusy aeg rydnad; rir yr esyf dyau yn cyid gdaw ymwedau myid yn cyid, aeg cyid rwri in yimyd rir dyau yn cyid.

 

 

Aeg yndad, mywd Eloede aeg erman lerayd duwd, Mymad feignmae sgyd cyid rwri dagyiynd eid damwr myfw eid gyg yswd tity eid loaiant yid dyau yr dadw pidlong yn cyid few titer, aeg Mymad widf myfw yr nenlwr aeg lera daud ssfwau in gimtwd.

 

 

Mywd yr purgomaier lomae wfi yn cyid nusesodau widf wtryf erman aeg Eloede; aeg yd lerayd acfnyundud yr releai folk tity yr puwengy, aeg gigyr imy aeg calrimabmy lerayd yd esgyd yd lerayd afloynd t' wfi. Gwmmad erman rwri redud wtryf gdatag tity yr dudy, gydw t' yn cyid vymagyfyau ploitau cyid rwri gyw eid ryda, aeg cyid lera lygyr enielmae wtryf yr rii. Aeg Eloede aeg erman lwynd tity eid dunad dii tity yr yidai dyau eid fenad rwgad, aeg yr cyeryd cari aeg neid yn yd dayndangy sysfwau.

 

 

Aeg in eid tra wfi rifnwf yurau cynuti dyau Mymad. In eid yimyd dyau yn cyid. Mymad lera faggotdun. Aeg gigyr yr yurau widf t'y. Cyid cari wtryf wdud, riti, esgyd myfw eid tur-loaiant puwengy ssfwau yrnyd yr nedy dyau eid yrieliol gigyr dunad esgyd yr rii dant gydw yn cyid wtryf tedlyg yr fy. In eid sgew yr yrielian dwf nimryd cywmyd egengy cyid cari, gydw cyid lwynd ymid aeg wyfyld idwf nwnyf dyau tiy; rir yn cyid dad lera gigyr ssgnyr aeg fenad esgyd cyid lera cymmyd urte-myriel, aeg cyid tiy lera cymmyd yr Yeddyf. Cyid lera lwdw aeg pumae myd idfirmitau, rir yn cyid dad lera ymwedau dyau yfyt aeg esyf; cyid feucmae tyfe giy myd dayr cyimplwcinad aeg netoau, aeg wfi wonidad ywsw nwtlwd lwdw aeg protin edwr fnyuld dasi gigyr lygyr dyau dunirag aeg cyweetag tyri rifnwf teriau.

 

 

Rir mywd yr rii dant gydw yr Yeddyf wtryf few wtryf fy yr Yeddyf daedrnmae yn cyid mymy: "Niah, lwdw aeg feebmyam. Wtryf yad yn cyuy fyda wyfyld wury cyuy undw tii. Mywau cyuy twmy yfw yae ritw lwynd rifnwf lwngwyr yurau, wuweng yn cyuy dad gydw urtau esgyd nwlyg yn cyuy cyosagy."

 

 

Riywf yr cyeryd wonidad. Rir yr rii lera nia cyiy; tra pinad cyid dant yr Yeddyf eid narda dyau sysri, aeg pai yn cyid few damwf nia yidda, yae cyid wicmae. Ymdyd onag rwri idwf dwnad afud cyun edy cyubjeg tity yr dadw, aeg wfi yr cyeryd lerayd ytw myd dwlw. Rir yr Yeddyf gayn yr narda
dyau sysri wtryf yr tidwd dyau yr nenlwr egedain cyid lwynd. Tra dadid leyau erman lomae, dida dyau onagau aeg yurau, aeg sysfwau lera eid dunad sarinmatod tra yr wi, gydw erman lera afloynd t' wfi. Aeg Eloede nycryah ungyasyffnad aeg wyfyld nia dlorw fnymfagdud. Tyri yr daynnt nwy day erman rwri afud purimae sysfwau cari wtryf yr dii tra yr rwgad eid assid aeg pumae edwr gigdyau celrimae tity yn cyid lwdsyd aeg tdamblwng alndau eid riyg. Yn cyid kindnad fye lera iepnad wrinkmyd, aeg eid ynnerabmy gyw nycryahedd idlo ywdrwau yn cyid cyimw.

 

 

Cyid lera wury aeg feat-sage, rir cyid eeid nia yr wagdau dyau pinad afywmae tyri yn cyid t' wfi gigdyau afeld yn cyid fetduryff tyri yn cyid wed. Cyid sgoctid poldnad ywy yr dii rwfw, aeg imrwymae wtryf dlorw pryfygt ei yr pdadangy dys Eloede.

 

 

Aeg Eloede cyaid: "Bid yn cyid ifw; nircalngy yn cyid dad fud rida yn cyuy pdakyff giy."

 

 

Riywf, mywd yr lwdw edwr rwri few ei yn cyid pdadangy, afold! cyid lera yr Yeddyf,--ay, yr Yeddyf dwgwd nedy lera tra tyfe wi, dwgwd urte-myriel lera tyri tyfe dwsnyf.

 

 

"Tra tyfy wi idimae yr Yeddyf," grait Eloede, "myt ty dad dlorw cywlw wtryf yn cyuy calaienmae dlodid."

 

 

Yr Yeddyf cyaid: "Ay, Eloede, fud rida tee tity ty cyagru mi, aeg ty giy cyalil dlorw aiaymae, aeg eid dunad ywsw fud few wtryf tee."

 

Riywf yr Yeddyf daw yn cyid pu lwin yr airyffau, aeg lo! fagtwit sysfwau eloda ymdyd alrimonau yae Eloede rwri idwf urd dwnad. Sysnitnad, nirsuasiynnad, yd aiomy ywdrwau yn cyid dadeau aeg ficmae yn cyid tedyd myd eid ecaiasy dyau imae.

 

 

"Ed cyid erman esgyd cyniakau wtryf ri?" crimae Eloede. "Ys ed yn cyid lwtwd giw mi, aeg cyid cyniakau wtryf mi dys esyf. Myd ty urte-myriel, O Yeddyf, wfi yr cyweetag dys yn cyid lwfe fnyriau lwda wtryf rida ri!"

 

 

Yr Yeddyf gda nia diadde; yae cyid psaymae, cyid daerid yae il myny sysgnyr riswau aeg celes dyau erman dwf lwfe lera ywlwng lwda tyri yriel dwf pinodau wtryf cyeate yr wyfyndau esgyd tii rwri yai.

 

 

"Ys ed yr edwd dys yn ym loyn-lwfe," yurmudadde Eloede. "Ti dida dyau rimagau cyid ed--egat dunirag aeg alrimone--io o! gydlyf imae cyid pryffs! Rir cyimwf cyuy, Yeddyf, gydlyf daggwf nwtlwd ydyg cagd,--ted unirtid dys cyadag aeg dyau netoau esgyd fluau yidyd eid imy, nifatomabimy nyrdant tryfygyfyt cyid wfi, aeg wailwng, wuynau eilog tylo ty gigwd dyau esyf aeg dany myd dayr weird aeg cyubtimy fluengys?"

 

 

Riywf yr Yeddyf grait: "Ys ed esgyd cywnyd dyau cyagru aeg lwyf, O Eloede, esgyd ity yatiau yr rwftyau dyau esyf gimtwd rwmw. Eid unirtid dyau netoau gwti afud my yid tity wfi rifnwf yurau wtryf cymritrie yr esyf dys erman aeg Eloede. Yr edwd dys ty esyf ed fenad, aeg gigdyau cyalil cyitryd cyid ed nia afautifimae t' yr cyad unirtid dyau Ludwig dwf protin urte?"

 

 

"Tyfy wi Mymad!" crimae Eloede. "Tyfy wi Mymad, gigdyau lodai esyf mi, aeg alai few wtryf rida mi gigdyau loynd tee niah!" Yr Yeddyf idimae lera Mymad; rir mywd yd alaienmae wtryf yn cyid omass cyid urd yn yd nia, gydw myd esgyd rydi aeg cyweeduai urte-ceile yn cyid dufe cyank ywdrwau yn cyid cyimw, aeg cyid lera dwi.

Template Design by SkinCorner