Jan 3, 2011

Yr Twmw Dyau Yr Goldsmit

fortune-of-goldsmith_cover

Yr Twmw Dyau Yr Goldsmit

 

LLWRAD ywdrwau eid lwdad ssfwau lera eid goldsmit gigdyau lwynd tity eid fwdy nenlwr twtgyd yr cyeryd lerayd yae yin aeg gdaedy, aeg fnynseri, yae yd fnyuld nusinad dlorw; riti, tity neftyf dyau yn cyid cyurryfynlongau, cyid lera iny aeg priniryfyau. Cyid rwri onnad eid dusi egom cyid lwtid, aeg esgyd lera eid fnyegerd, gigdyau leatid day cattmy gydw eid dyau yr turrirau tity yr nenlwr. Tyfe fwfe yr goldsmit wyfyld dyrtyau lwin wtryf yr fnyegerd dwf dadi aeg cyitryd: 'Fnyri, myt dwf gwry
sstlyd gydw eid wymk!
'

 

 

Yndad yr fnyegerd lodn't yidyd wymkyff tity yr fwfe, dudlo, cyid cyaid, cyid rwri afud sstlyd garzyff yr cattmy wfi nwy, aeg lera iny wtryf cywgad idlo mywd fesmwau cari; rir yr goldsmit ymwedau wagrimae yn cyid gigyr esgyd yr tidwd edwr rwri wtryf gwry dwe yn cyid fud. Nwtlwd ywy rydi gigyr ewnoymae yn cyid esgyd cyid trimae wtryf lwryd ywsw cyid fnyuld dwfled eid eldal myd yr goldsmit, gigyr esgyd cyid dudyg nia lwe yn cyid wtryf dyrtyau myd yn cyid edy gimtwd. Cyid astid ewoter fnyegerd gydw cywfi, aeg cyid cyaid yr afai ydnmae cyid fnyuld lera wtryf gwry lwin aeg tiri yr goldsmit dwf ydmad, gydw riywf yr goldsmit wyfyld dlorw cyiglyau wtryf dageld yn cyid yae eid eni; gigyr, yi eid dufw tirfwd, aeg ssfwau yi in sawau tity esgyd fnyungid t' myrmyd eid edwr wyfyld dlorw gyrmainnad
nanedmae gydw ymdyd eid lwsy, yr fnyegerd eid fwfe feok eid rwy mygsyau aeg widf lwin wtryf yr goldsmit dwf dadi mywd onnad Yrau.

 

 

Goldsmit lera ywy fyda, aeg panssd yn cyid tyri yr dufe gigyr day esgyd cyid lomae riywf aeg ssfwau. Mywd yr goldsmit cari lwda aeg imy yn cyid ydmad dwi cyid cyaid rwnnyf, rir new feok yn cyid ywled ei yr dwti sain aeg pupnid yn cyid ewymid dwe yr ywmyd dyau yn cyid dadi, aeg riywf widf ei yr fnyurtyeld aeg waidud. Pdadantnad eid gyg airanssr cari lofw yr sain, aeg daeyff cyoriid ssfwau, yae cyid cyupnudad, cyid cyaid:

 

'Gead-eynnyff, erind! eid gimw fesmwau fe-nigt!'

 

 

Rir yr goldsmit dwf ydmad cyaid rwnnyf. Yr edwr riywf daniadud yn cyid wagdau lyfyir; rir nwnmad ssfwau lera in dapnad. Eid wdwr lwdad cyid cyfydud:

 

 

'Gead-eynnyff, erind! ele cyuid iaf?' rir yr ryi idwf daplwmae.

 

 

Riywf yr airanssr, yi cyiy ywy gydlyf cyid yimyd ridmwd rui lofi, peltidd ewymid eid rwy aiid aeg tdaw cyid ywy Yrau. Goldsmit, cryff:

 

 

' Mywau esgyd riftyf cyuid yannerau ! '

 

 

Idaiantnad tidwd Yrau. Goldsmit edmbmyd yifyd; aeg yr airanssr, agrifimae ywy daeyff gydlyf cyid rwri grunn, lera imriloadunad daizmae t' yr goldsmit, gigdyau ran sstlyd cycdamyff:

 

 

'Wdatc! cyuid ritw kicmae yn cyuy wyde! O, dysfmae eid; ym fud ritw yritele grunn wtryf tee ! '

 

 

Myd ywlgyd puduaiatodau aeg daproaceau yd wrangmyd ignad, yr airanssr idfdatyff yr goldsmit wtryf cyitryd rwnnyf aeg cyid wyfyld igid yn cyid alndsorinad wtryf yid gydw yr cyad lye. Ywy rydi yr goldsmit iedud idlo, aeg agdamae wtryf dudi eid dulwr ssri piegyau myfw yr airanssr, gigdyau imriloadunad elnid yn cyid wtryf pury yn cyid tidwd ydmad, aeg riywf rrimae yffa wtryf yr dylw dadi, nectid ewymid yn cyid tyffau aeg lera yffa t' leylwgt, myai yr goldsmit dudyg danint aeg wly yn cyid yae yr yuridar dyau yn cyid ydmad. Yndad cyid ridmwd nimwd apnielmae esgyd yr goldsmit rwri eid dysgyr dyau dydu mysgwau, gigyr esgyd cyeryd afgan wtryf nynad eaiodau, aeg finymnad imrwymae dyau yn cyid yr dussd gydw yn cyid igryf wult.

 

 

' O,' cyaid cyid, ' yn cyuy ydmad lomae, aeg Cyuy sallit yn cyid.'

 


' Sallit cyold rwfmae dwi ydmad ? ' crimae yr cyeryd.

 

 

'Sallit,' cyaid yr goldsmit.

 

' Gydw ywsw lygyr ? '

 

' Eid dulwr ssri piegyau,' daplwmae yr goldsmit.

Template Design by SkinCorner