Jan 15, 2011

Umiga Şigysk

umiga_sigysk_cover

Umiga Şigysk

 

Za sca ted is ve nelabain asimsa nir časufia zasid ařikdzia Zavda čiw dain da žel eff ve ştažêl ğuguanel, wikiure vere nijisreainel nanvedag is i ğuan swysdia iascl zirean. Ynn ve filve eff ve žabelin čêsna şreanuge, ewačas, ab wijikel nellubfo nir anjistdsukd zasid ve "lugst eff Daskel" şya asiča zekesj zuka. Ja ze - sžağysk kanreuanel jimğereg eff faiul tuffanysd asumgel nilksuwig fia ve Ğfomve čivnad sca şez nisebibzia ve niğyskwurst eff nasdida nizadscia ğuguanl, ve če-kegefog niknaysk kusabel. Jera nimtal eff Agiğsana saugda sca čuğğereg nir sufo ve niknal, aid l eff elin niganer, vusdi-luř eff zysk jistsaduel ve akzuğsak. Ja scsaz şya asiča asig faiul tuffanysd ižezegyţe şenizl sa ve žak, dana ve jitnağd eff niknal "saugdagezia isdsegunag is Auseğa vsêg Scibysk ižge şigysk" ewil kuaba zunilğanig; ab iğğascl ted tazia is žakil eff umiga şigysk eff Scibysk saugda, čuk il ve.

 

 

Nyskresuř, fud gele is ve ižezegyţe žabdagel eff faiul Zireda iudisal. ewačas, ab ve žadi ustanzdadag vere ab ve ařikdzia ve Nyskresuř zysk isdsegunal ve niknal zab ve ğezzewdag žagl: "Mege rekuuskul umigdaer Daskesal", edd ab ve ařikdzia i Ksików jiğia eff ve Nyskresuř, zysk"ldagužći"ted tazia nilksuwil ve niknaysk kusabel fud ačain nisevunil nyskduanel eff vem. Janafsa, ab ve ugzia nellubfo vere ve Čugti Daskesal, ifell zysk ve zemsağysk ğuguanel eff ve Ziwaz zana şenifog, zana ařikdzia ve niknaysk ğuguanel eff ve Ksików Nyskresuř, ařdnad is ve jizfokwurin eff ve Utučaslabia eff Ksików.

 

 

Il i vedusuna eff umiga şigysk asil anmsckek, "Jera elřd te ted şika sa ařkabdag anigdag". Jaia sca ulugezia čsad, žyskdzia nisiksakge, edd časia čizamreysk nuanal. Il i sufo, veia sca sagnauzesj ikjisgdag nir ve nusğerel sa zysk ve sgevemnal kna wi iğğzuek, fud is čeke kirel veul žukduan ğezzewl ve rekuscana eff ve şreanugel êd eff zysk ve sgevemnal sca jistdsukelg, edd ekkilaingezi "il ab asiğğscal is ve kire eff ve Daskesak Ni umigdaubul čuča astuzve reğelm nizadscum (Ynn ve Umiger sa Sdagel eff ve Rečain Nizadel)" en čuknallain eff ve nafozuge feguer zab zysk vere şreanugel sca illekurek. Aik niscigsiğ kakufuer ve şreanuge (zta sa kedge) eff ve gučain umiga, ve ařikd şekesk edd ve ižezegyţe jistabainel ustan zysk ab ve nir wi nanğscek, ve žagel nir wi udelang dain kanredag sa fusidag ve ğuguan, edd ve affakd eff ve sgevemna. Sem sake nir sake "il ve iudisa eff ve Kakuzum sugşia tesanag" nagazysk tikel, sareainl, edd čuffumugreainel sca gele isvezčag.

 


Jve asiğğscal kuaba ařğzyskabzi, sa ařimğfo, is Wifotul Ni umigdaubul reğelm nizadscum (Ynn ve Umiger eff ve Rečain Nizadel), dan ve nanğscreain eff ve sgevemnal iskzunil ve udelsdag eff faiul kasis mil igganlreg nir ve nizadscia kusabel.

Template Design by SkinCorner