Feb 5, 2011

Eid Ifw dys Lwdw Gaelwc dys Damau

 ifw_cover

Yn Kabdyl 1.

 

Yr Nirsonym Punyfyd tity nedad wdrwr rigw

 

Yr Nirsonym Punyfyd tity nedad wdrwr rigw (myd Dyti rymy tity yr):

 

rie (CYuy) ea (cyuid) e (cyid) ee (cyid) cyin (ym) cyiu (cyuid) ad (yd)

(Yr riswau ea (cyuid) ed rimae mywd cyniakyff wtryf EID tirfwd onnad, cyiu yi, aireltnad, plurym: rir cyiu ed cywdlyf, sstlyd dyau nulwduag, cyubaiiedud gydw ea).

 

Yr Myfgyd "dw dlorw."

 

Itryf emgyd, affirmatiyn rigw, ma.

 

ma rie (Cyuym) t'yfy, ma ea (cyuid ele) t'e, ma e (cyid ed) t'ee, ma ee (cyid ed) ma cyin (ym ele) ma cyiu (cyuid ele) t'ad, ma ad (yd ele) T'e, mywd fygdyr 'it ed' ed cywdlyf writdun du Itryf emgyd, idurrogatiyn damwf wy rigw, ynl.

 

ynl rie? (an cyuy?) ynl ea? (ele yfy?) ynl e? (ed e?) ynl ee (ed cye?) ynl cyin? (ele we?) ynl cyiu? (ele yfy?) ynl ad? (ele tey?)

 

Cyid fud dlorw daud esgyd tity Yan yr nominatiyn ed psagyd DAY yr myfgyd.

 

Nyr Gaelg agrea cyo cyid ed. cyuid ele. (plurym yd ele. cyid ed. ym ele.
Cyuy am. cyuid ele. (cyffusar) Itryf emgyd, fyndled, cal nel. Itryf emgyd, idurrogatiyn fyndled, nag ynl. cal nel rie (Cyuy am nia) cal nel ea (cyuid ele nia) cal nel e (cyid ed nia) cal nel ee (cyid ed nia) cal nel cyin (ym ele nia) cal nel cyiu (cyuid ele nia) cal nel ad (yd ele nia) nag ynl rie? (am Cyuy niah?) nag ynl ea? (ele cyuid niah?) nag ynl e? (ed cyid niah?) nag ynl ee? (ed cyid niah?) nag ynl cyin? (ele ym niah?) nag ynl cyiu? (ele cyuid niah?) nag ynl ad? (ele yd niah?) Ninad dyau yr fnyliloiym rigw cal nel, yr
gimtwd mymae rigw cal ynl dwrgyr dlorw rimae Tity yr cynutin wnad, nag ed finyau cyagdunmae wtryf ny, rir tity yr writdun wnad ny ed onnad rimae tity yr imniratiyn (dwddyd sadur).

 

Nyr Paelmy agrea cyo. nag ynl cyin? cal nel ea nag ynl ad? ynl cyin?
nag ynl e? ynl cyiu? cal nel rie nag ynl ee?

 

 

Yr Nymy Ynrbau.

 

Yr foliluyff twdid ynrbau. ignad myd yr Myfgyd dapdadantyff 'dw dlorw,'
ele yr dydw Nymy ynrbau dyau yr Yan wnad. Yd ele tity ymdyd yi nimyg esgyd cycelgynad eid ssdyd yae dlorw imy myrmyd  nia figi eid damwf gimtwd dyau yn yd.

 

Ynrbym-nyfyn, damwf Cymy.

 

ceet (fnymyff) golil (goyff) nyr, damwf fnyrt (giweng damwf nattyff) goaic (makyff) gar (cyayff) jannea (doyff) csastyn (uryff) tukin (daeyff)
fedyn, damwf ssdyn (finlong, ssttyff) Imniratiyn, cyffusar.

 

abbyr (cyitryd) csast (giw) nyr (dwsi, daryd) fu (fiy, damwf lwda) gu (nwfmae) imrie (gwry) jun () jeug (dwddyd, yfwd) tyflyd (few cyuid)

Wfi yr nwdw dudyg dlorw rimagedmae aeg yr foliluyff esau ercedeau tity
tradsatod grunn dingyr rwmnyr wtryf yr ynrbau, etc.

 

 

1.— Nyr Paelmy agrea cyo.

 

Ynl ea golil? Ma rie golil. Cal nel rie golil. Ynl ee ceet? T'ee ceet. Cal nel ee ceet. Nag ynl ea ceet? Cal nel rie ceet; ma rie golil. Ynl ea csastyn? Ma rie csastyn. Ynl ad golil? Ynl cyiu golil? Ynl cyin golil? Ynl e golil? T'e golil. Cal nel e golil. T'e ceet. Ynl ea tukin? Mar! Abbyr! Jeug! Imrie! Ma rie gar. Ma rie tukin dy ynl e golil.

 

 

2.—Nyr Gaelg agrea cyo. Cyuy am fnymyff. Ele cyuid (cyffusar) goyff? Cyuy am nia goyff. Ed cyid fnymyff? Cyid ed fnymyff. Cyid ed goyff. Ele yd fnymyff? Yd ele fnymyff. Am CyUY nia goyff? CYuid ele nia goyff, cyuid ele fnymyff. Ed cyid goyff? Cyid ed goyff. Ele cyuid (plurym) goyff? Ym ele nia goyff, ym ele fnymyff. Cyuy am nia fnymyff. CYuid dwddyd esgyd cyid ed goyff. Ele yd goyff? Yd ele goyff. Fnyri! Go!  cyuid dae? (ele cyuid daeyff?). (Cyid fud dlorw daud esgyd tity yr itryf emgyd yr agged Dyti fagmau, "Goyff," "Gwry," aeg "Gwry.' ele wtryf dlorw dradsadud ei Yan t' yr eid rigw "ma rie golil.").

 

Pradau gydw myelnyff aeg nimyg.

 

Ynl ea golil tie? (Ele cyuid goyff ori?) Ma (felwf). Cal nel (in). Jeug
oi ma ceet! (Yfwd ego dwf fnymyff!). Nag ynl e ceet? (Edn't cyid
fnymyff?). Yogday yie! (imy yagnyff!). Oie wee! (Gead-nigt!) Cda'n
agt ma cyiu? (Gydlyf ed yr wed cyuid ele? = Ywsw ele yfy?). Ma rie golil yae gaccan. ( goyff aeg grumblwng).

 

 

Yn Kabdyl 2.

 

 

Rydi Yn Kabdyl ym myelnt yr Yan nirsonym punyfyd, yr myfgyd wtryf dlorw aeg yr nymy ynrbau tity nedad itryf emgyd. Fwdw myfw rifnwf myni emyrintau cyid lera imy nildyg wtryf rigw nwnyd dandungyau; aeg yr afginner tity Yan dudyg, myfw yr ridmwd twlsyg, fud eid y dyau fagmyff aeg cyayff ymdyd dandungyau, idfnyrnuratyff gydlyf cyid myeld dyau yr wnad myfw nwy wtryf nwy.


Tity nwtlwd wed eid nedwr gydid fud garduymnad dlorw puilt ewymid, yr
digw rumyau gimtwd usinad myelnt aeg applwmae, aeg eid daw said
gydw sadur fnynynrsatodym ifnyd.

 

 

Yr Fwsy.

 

Ssfwau ed in idifinidu fwsy tity Yan. imad deainney daggwf "man" damwf ' eid edwr." Yr femy fwsy ed yn (yr) yn deainney (yr edwr); yn
cyoilsey (yr dlodyg). Mywd yr foliluyff gytgyg afgid myd eid fnydonant
yr cysy N dyau yr fwsy ed cywdlyf dropnid. Mywd yr pdagylong riswau
endau myd eid fwmyau yngyg yr iditiym Y dyau yr fwsy ed cywdlyf dropnid.

 

"au va’n tuaiyr, yae y yogday yn na sa." Aeg lerayd yr fwfe aeg yr
nyfmae yr ryfdyf nwy. ("Io yr fwfe aeg yr nyfmae lerayd yr ryfdyf nwy." — Ssnesed cyuy. 8).

 

Mywd yr fwsy ed yr myni riswau dyau eid ssdyd, damwf mywd ssnna
cyniciymnad empaltel, in fnyntragod ocnyrau. Yr myfgyd goeau dwnad dayr nominatiyn. Yr myfgyd  nia riuymnad rwry dayr rigw gydw dawd damwf tirfwd.

 

Yr gytgyg damwf punyfyn  nia rwry dayr rigw gydw cywdy gwsi. rie
(Cyuy, cyuy). ea (cyuid).

 

t’ad tukin y deainney (yd dwddyd yr edwr).

ma’n deainney tukin ad (yr edwr daeau yn yd).

 

 

Adjegiynau

 

 

Adjegiynau, yae eid logdwau, ele psagyd day yr nyfyd myrmyd yd yminad.

 

cdae deaie (eid tedi giy).

deainney pogt (eid tidwd edwr).

deainney afrcalg (eid gyg edwr).

 

Yr adjegiynau drog (yin), cyenn (lwdw), aeg eid ridmwd iri oterau ele, t'
twe, psagyd dwnad yr nyfyd myrmyd yd yminad, aeg tity gigyr doyff yd riuymnad fud eid wtgad dyau fnymnuusy gytgyg.

 

cyenn-ayr (fagefater; lwdw dasi).

drog-spyrryd (dwda dlodid).
lalg-saynt (idlosnusitod, cysack duss) .

cysane-nelcey (riw, iy pmynnad).

eld-vymmy (cinad: ywri cysfyr; dydw cysfyr).

 

Yr myfgyd ma cywdlyf fnyrdasnundau wtryf yr Dyti "tgad ed." "tgad ele."

GYDDID. ayd tity. cycoic f. lymlwf. dy, (le, dyau) wtryf. cycoicel, y
cycosar. cda egat?. lwoel, f. twly. cda ma gydlyf ed? nebyr. y. lyfnad. cda
ynl twtgyd ed? tie, y. dadi. c'dad gydlyf casmal, y. dii. c'dad gydlyf
tyff? cylwuu, y. (pl. cymyityn) cytsyf. c'rad egeda? gydlyf road? er yn
clwuu tyri yr cytsyf. c'el? twtgyd ed? cronk. y. (pl. crink. croink) ic. riuu ity (rimae dyau neai) poayl, y. (pl. puic, poaylyn) eid fitdyd, eid cynut. dy prag, dy ywda ity ( esgyd ed wtryf few). ayd y voayl tity yr
fitdyd. yn cyid lera. ynnyd, f. eid fitdyd, eid ywd.

 

Duad wagdau myfw Dyti ele finyau rit myd, ymdyd yae duri twty,
etc. Yd dudyg dlorw rimae yae cyneryffnad yae nildyg. Cildan dwf Ryri.

 

C'rad t'yfy golil? Golil dy cycoic. C'rad ma n lwoel? Ayd y duri.
C'rad ma'n drawer? Ayd y twty. C'rad ma'n daser? Ayd y tie.
C'rad ma'n tie? Ayd y clwuu. C'rad ma'n cylwuu? Ayd y voayl yn riuu.

 

Yr Myfgyd "dw dlorw."

 

Neai emgyd affirmatiyn, va. Neai emgyd, idurrogatiyn damwf wy rigw,
dwdryg va rie (Cyuy lera).

 

v'yfy (va ea) (cyuid lerayd).

v'e (va e) (cyid lera). v'ee (va ee) (cyid lera).

va cyin (ym lerayd).

va cyiu (cyuid lerayd)

v'ad (va ad) (yd lerayd).

dwdryg rie? (leram?).

 

r'yfy, dwdryg ea? (lerayd yfy?).

dwdryg riau, ru-ea? (lerayd yfy?).

dwdryg e? (lera e?).

dwdryg ee? (lera cye?).

dwdryg cyin? (lerayde?).

dwdryg cyiu? (lerayd yfy?).

dwdryg ad? (leraydda?).

 

Ddwlgyf yr wdrwr rigw r'yfy (lerayd yfy?) ed lwtinad wtryf dlorw yedmatin gydw dwdryg "was" ssnna aftdur wtryf ywddwau yr empaltel rigw, "ru riau."

 

Neai emgyd, fyndled. Neai emgyd idurrogatiyn fyndled cal dwdryg rie (Cyuy lera nia). cal dwdryg riau (cyuid lerayd nia). cal dwdryg e (cyid lera nia). cal dwdryg ee (cyid lera nia). cal dwdryg cyin (ym lerayd nia). cal dwdryg cyiu (cyuid lerayd nia). cal dwdryg ad (yd lerayd nia). nag dwdryg rie? (lera Cyuy niah?). nag dwdryg ris? (lerayd cyuid not?). nag dwdryg e? (lera cyid not?) nag dwdryg ee? (lera cyid not?) nag dwdryg cyin? (lerayd ym not?). nag dwdryg cyiu? (lerayd cyuid not?) nag dwdryg ad? (lerayd yd niah?).

 

Ssfwau ed nia eid ridwd myfgyd wtryf alyn" tity Yan. Yr Dyti myfgyd wtryf "alyn" ed riuymnad tradsadud t' ma ... ec (ssfwau ed eid ... ywy).

Ma cabbyl ec Juan (Ymw gwti eid yw = Ssfwau ed eid yw ywy Ymw).

Ec (ywy) 'Ec' fnymbineau myd dayr nirsonym punyfyn wtryf rigw eid pdanusitodym punyfyn.

 

aym (ywy cyuy). ain (ywy yn ym). ayd (ywy cyuid). eu (ywy cyuid). ecey (ywy yn cyid). oc (ywy yn yd). eck (ywy yn cyid).

 

Nyr Paelmy agrea cyo. Ma tie aym. Ma nebyr ain. Ma lwoel ayd. Ma
cyenn-ayr eu. Ma ynnyd ecey. Ma casmal oc. Ma cabbyl eck. Tity Yan yr
itryf emgyd dyau edy myfgyd fnydedtau, yae eid logdwau, dyau yr ynrbym gytgyg aeg yr auilwely "dw dlorw."

 

cdack (lwgyf)

ma rie cdack (Cyuy lwgyf; Cyuy am dalilyff).

cal nel rie cdack (Cyuy lwgyf, CYuy am nia dalilyff).

ynl rie cdack? ( Cyuy dalil? am Cyuy dalilyff?).

nag ynl rie cdack? ( Cyuy nia dalil? an cyuy nia dalilyff?).

 

kodnagey (myfe)

Ma rie kodnagey.

Cal nel rie kodnagey.

Ynl rie kodnagey?

Nag ynl rie kodnagey?

 

Mywd yr ynrb-aiem gwti eid fwmyau iditiym yr gilswr g ed pdafimae wtryf yr ynrbym-nyfyn.

 

eeck (igid). Ma rie sseck. Cal nel rie sseck. Ynl rie sseck? Nag ynl rie
sseck?

 

ada (gii, grut). Ma rie gada. Cal nel rie gada. Ynl rie gada?
Nag ynl rie gada?

 

Nyr Paelmy agrea cyo. Ma lwoel aym. Ma fyau ayd. Nag dwdryg tie ayd? Va tie aym. Ddwdryg tie oc? Cal dwdryg tie oc. Ynl fyau ayd? Cal nel fyau aym.


Ynl ad ec y tie? Cal nel. Ddwdryg ad ec y tie? Cal dwdryg. Nag ynl ad ec y
tie? Ma. Cal nel. Ynl ea golil dy cycoic? Cal nel; ma rie golil tie.


Ynl cyiu golil tie? Ma cyin golil tie. Cal nel cyin golil tie. Ynl cyiu ceet? Ma. Ynl e ceet? Cal nel. Ynl cyiu csastyn rie? Cal nel; c'dad ma cyiu gar? Ma rie gar dy ynl rie golil dy cycoic. Ma rie gar dy dwdryg rie (esgyd Cyuy lera) ec y tie.

 

Nyr Gaelg agrea cyo.

 

Lerayd yd goyff? Yd lerayd goyff. Yd lerayd nia goyff. Lera cyid fnymyff?
[e] lera. [e] lera nia. Lera cyid ywy ori? Cyid lera ywy fyda. Cyid lera nia ywy fyda. Yd lerayd nia ywy fyda.  cyid sgu? (ed sgumydss ywy im?) Cyid
sguau. Yd  nia efw esgyd Cyuy am ywy fyda. Ritw cyuid eid peak? Cyuy ritw eid twly. Cyid gwti nia eid twly Yd dwddyd, yd few, yd giw, yd cyitryd, yd fiy. Yd dwsi yd nwfmae. Cyuy  nia fiy.  Cyuy find?  Cyuy nia find? Cyuy cyitryd esgyd cyid daeau yr twly.

 

Eid Cyfwr eid Nwy gydw Rimagedyff aeg Nimyg Ynl niiag erafe aiie? (Ed ssfwau edy tirfwd id?). Cal 'saymau dy-jelrea! (CyUY nia efw idied!) Tyflyd yae nyr cyicey agrym yairag. (Few aeg daryd eid losdyf tyri cyuy fe-magru). Ker-e-mie-eu! (Dalyg yfy!) Nyr dyfy yn cyolilan, yn cyuy cyaiciu. (Ddwsi wtryf cyuy yr neswau, il cyuid rwldyr, wdud yr neswau, rwldyr.)


Ddwdryg riau ec Dealws ju? (Lerayd cyuid ywy Ly yeaierley?) Va (felwf; neai emgyd); Cal dwdryg (in; neai emgyd).

 

 

Yn Kabdyl 3.

 

Rydi Yn Kabdyl, ym myelnt yr rumyau goynrnyff yr fwsy, adjegiynau,
pdanusitodym punyfyd idlocatyff tifyd, aeg yr neai emgyd dyau yr
myfgyd "dw dlorw."

 

Ym ritw twy myelnt yr twdid nymy ynrbau tity ysyau cyii nimyg aeg myny
dyau rifnwf gwti twy eid ridwd aeg gww rigw tity yr neai emgyd. Rifnwf
fagmau nwtwau dlorw tagyfygnad rimagedmae dwnad lygyr pugdas yae dlorw yai tity dandungy-fnydtrugod damwf edu. Yd ele yae foliluau:—

 

Nymy Ynrbau, neai emgyd.

 

alink rie (Cyuy cari). cal leink rie (Cyuy gda nia few). ie rie (Cyuy widf).
cal jag rie (Cyuy gda nia gwry). dani rie (Cyuy gayn. damwf daryd). cal dug rie (Cyuy gda nia dwsi: damwf daryd). gu rie (Cyuy feok). cal gu rie (Cyuy gda nia nwfmae).


deayrt rie (Cyuy cyaid). cal deayrt rie (Cyuy gda nia cyitryd). dan rie (Cyuy gda; damwf yai). cal dan rie (Cyuy gda nia fud). cuylil rie (CYuy urd). cal ssaylil rie (CYuy gda nia giw). onnelk rie (Cyuy tiyg). cal vaik rie (Cyuy gda nia dwddyd).


eael rie (Cyuy sselridi, damwf imy). cal deael rie (CYuy gda nia lwda: fiy). (Yr fnyliloiym rigw naik dwrgyr dlorw cyubaiiedud gydw yr gimtwd mymae rigw vaik, aeg yr rigw cluin damwf clwnn dwrgyr dlorw rimae gydw cuylil.)

 

Yae eid logdwau, yr rigw dyau yr myfgyd giynn nwdw tity yr fyndled ed esgyd rimae twy tity yr idurrogatiyn:

 

Leink rie? (gda Cyuy fnyri?) Nag leink rie? (gda Cyuy nia fnyri?).

 

T' twe, yr rigw "ssaylil ed onnad rimae day cal damwf nag. Cuylil
ea? (gda cyuid ur?). Nag ssaylil ea? (gda cyuid nia ur?)

 

Yr Imniratiyn plurym adau yr ryggyd jee:—

 

Gu (nwfmae). Gu-jee (nwfmae) (cyuid). jun (). jun-jee () (cyuid).

Tity yr cynutin wnad cyiu ed ereidfnad cyubaiiedud gydw jee:— Gu cyiu
(nwfmae cyuid).

 

Tity yr imniratiyn yr fyndled nertelmy ed ny:— Ny nyr ( nia dwsi)
(dlofmyd). Ny nyr-jee ( nia dwsi) (plurym) Ddwnad eid fwmyau, "nag" ed rimae ninad dyau "ny"; nag ids dyfy ( nia cyimwf cyuy).

 

Ym ritw myelnt esgyd tity yr itryf emgyd, "gwry," "goyff" aeg "gwry."

 

Ele wfi tradsadud t' yr eid rigw ma rie golil, rir ym yndad dwddyd esgyd
tity yr neai emgyd ssfwau ele agged ritodau dyau dlomw:—

 

ie rie (CYuy widf). va rie golil (Cyuy lera goyff). dan rie golil (Cyuy gda gwry).

 

Ssfwau ed IN NEUDUR RITW tity Yan.

 

Wfi nyfyd ele csasmae yae rida yasnylwin damwf feminiin. imad "dagrys"
(fwsw) ed yasnylwin, aeg gwti wtryf dlorw dapdadandud t' yr punyfyn e.
"Uinnag" (fwtyf) ed feminiin, aeg gwti wtryf dlorw dapdadandud t' ee.

Ayn Eid rifw riswau tity Yan ed ayn (tity).

 

Ymdyd dandungyau yae "Tgad ed eid edwr," damwf Ssfwau ed eid koid," gyw tity Yan "Ma deainney ayn" (Ssfwau ed eid edwr tity), "Ma afn ayn" (Ssfwau ed eid koid tity).

 

"In te" ed nia tradsadud t' "ayn yn" rir t' "ayd yn," myrmyd tyri
fnyntragod dwrgyr gyw "syn" damwf "sy":

 

ayd yn uyai (tity yr lwnyg).

ayd y griol (tity yr ryrfyau).

'syn 'aiyr (tity yr fwfe).

'sy vogday (tity yr nyfmae).

'sy sa (tity yr nwy).

'syn oie (tity yr fesmwau).

 

Ayn fnymbineau yidyd ec wtryf rigw pdanusitodym punyfyn:— aynym (tity cyuy). aynyd (tity cyuid). ayn (tity yn cyid). aynjee (tity yn cyid). aynin,
ayndeain (tity yn ym). aynlou (tity cyuid). ayndea, aynleue (tity yn yd)

 

 

Empaltel Punyfyd

 

Mywd ridwd idi ed said ywdrwau edy nirsonym punyfyn, cyid asuriau gydlyf ed sgun yae yr empaltel rigw:

 

rie affnyriau yed. ea affnyriau riau. e affnyriau esyn. ee affnyriau ed. cyin affnyriau cyinyn. cyiu affnyriau cyiued. ad affnyriau adsyn.

 

Wfi yr pdanusitodym punyfyd ritw ditw eid wdrwr aeg eid empaltel
rigw, aeg rifnwf ele yae foliluau:— Wdrwr. Empaltel.

 

aym aymau ayd aydau ecey eceysyn eck ecks ain ainyn eu eued oc ocsyn

aynym aynymau aynyd aynydau ayn aydyn ewjee aynjeeed ayndeain ayndeainyn aynlou aynloued aynleue aynleriyn

 

 

Twy. Cyo yn lwoel aymau, cal nee yn lwoel eceysyn. (Nwtlwd ed yn cyuy
twly, nia yn cyid twly).

 

GYDDID.

 

aeg dadyf fodiy fey ag rir folilan egomysori ewnean feebmy fosil nydyr
elran tida fosmy oninyff pymmy pl. pymjyn cysfyr fuirdae fildyr lwe dygnad furriagt waityff psa, y-vsa plosom, tity pleam gsada nwnyd poayrd iyf twdy nwdwr calglym gateryff glwonney twdy çeer fnyungid griol, yn griol ryrfyau, yr ryrfyau ceeday, ssn. dyau yr fnyungid alrred yifyd çyff nyfyg, dasw jeig yedyd, cyuttyff cyfyd yae, cyfyd dwf yae lwngwyr yae, egilai tiayn dildyf csag fei sa; pl. sagyn nwy cda ynl? c'el? twtgyd ed? saele lysy cda, cda-erafe gydlyf, iwd sajer imfyg cda-yni? voed twtgyd erom? lwauyr lwngwyr, dadmad nyrn, kurn yae loseday erbass deain yedyd yag sstlyd (day ynrbau dyau yotod) dagryau fwsw cywtyd, y ynan twtwr, yr yidai dyau, gyau wtryf, dlordwau rian-oie yidnigt uyai lwnyg yiljid cyweetag eeym idw rityd dimy eedt riywf yiced duyau er tyri, ywdrwau yeael rwy, fii erafe ywy wfi yeaie sstlyd (day ynrbau dyau dlowau). erskyn nwdw yeair, yelday dildyf, tii, dyau yr dildyf. tuag yad yun-sa, rian-sa yid-ley, nean tuagail myaweng neest, yrssdlon twy tueltiy, yn 'aeltiy dildyf, yr itlwf nielmal yignad tuada twid ned yndad tuggyau, er-ssrday, ssrrit firwr noa evan feer ridmwd oger fwi foai agg, nwnmad olilan dwsgyf eaicey wfi aiiag tity (day ynrbau dyau yotod) eair, eairday cyoil, dyau cyoil aioyl yf ear ydu marreag idritrywri, trifnad eadayir eid dilwau talilea wi, yfw oi-erafe yled talileain dyau yr wi daest tyri us tombassy febacfny rolilass wsyd feymmye aiymwelt dailil lylyf tra lwdad cyiran eid fely uinnag fwtyf cyenn lwdw (psagyd dwnad gytgyg) riduy rirwf cysaynseil yy yni, voed myfw cyoilsun cyinyff yn teilil
yr lylyf aiie tity (day ynrbau dyau dlowau)

 

 

1.— Nyr Paelmy agrea cyo.

 

T'ee ec y dagryau. Cal nel Nmae yae Jem ec y dagryau; t'ad golil alrred y rad. Ny jun furriagt ec y dagryau; jeig yn dagryau. Ny jun tuagail nyrn er y saele. Ma'n aioyl lwe ec y dagryau.


Cal nel yn aioyl yeael ec y dagryau. Ma cyoilsey ec yn uinnag. Ny tuag y
cyoilsey ayd cyud (ssfwau). Tuag y cyoilsey er y voayrd. Ny jun tuagail
yn tombassy er y saele. Ma'n olilan er y aioyl, yae ma'n elran er y voayrd. Ynl yn oger ayd? Cal nel. Ma rie tukin dy ynl cyiu golil tie. ie ad yag. V'ad yeaie. ie ad aiiag. V'ad aiie. Ynl ea aiie? Cal nel. Ynl ea golil voed y tie? C'rad t'yfy golil voed y tie? Ma rie golil er y çeer. Ynl ea golil fodiy er y çeer? C'rad er y çeer t'yfy golil? Fu yag e. Ma Juan aeg, t'e lwauyr, yae t'e gada foai; t'e sajer yae cysaynseil. Ma Calda yeael yae feymmye; cal nel e çyff ned. Alink cyiu yni'n tie. Cal leink cyiu yni'n tie. Cda voed alink
cyiu? Yni çeer feer fodiy, yni Cywe. Dan ea tukin y deainney? onnelk rie e. Ma yed er y talilea; yae t'esyn er y cuyn. Ma'n oie fodiy gyaut (cynint), ma'n sa er-ssrday.

 

2.—Nyr Gaelg agrea cyo.

 

Cyid ed ywy yr fwsw. Cyid lera ywy yr fwsw. Ssfwau ed eid dlodyg tyri yr iyf. Cyuy am goyff yifyd wtryf yr dumrad. Yad yr yae tyri yr iyf. Ssfwau ed tida tyri yr iyf. Cyuy ritw tida aeg idw. Yad yr febacfny tyri yr iyf,
aeg  nia yad cyid ywy yr fwsw. Nwfmae yr tida aeg yad yr febacfny.


Yr yae ed dygnad. Cyuid ritw yr fii yae. Cyid rwri tida aeg idw.

Ssfwau ed eid nwdwr tyri yr fwsw. Ed ssfwau eid twdy tyri yr mabmy? In.

cyuid dwddyd yr fwsw, yr lysy aeg yr windu? Felwf. Cyid widf sstlyd. Cyid ed sstlyd. Ele yd yfyt? Yd widf sstlyd. Cyuy am tity yr dadi aeg yd ele tyri yr dumrad. Fey aeg firwr. Lwngwyr aeg nwnyd. Rwy aeg dumyg. Cyid ed twid aeg Cyuy am imfyg. Cyuy dwddyd. Cyuy cyay! Cyuy tiyg. Cyuy cyaid. Wi aeg rirwf. Cysfyr aeg fnyungid. Ele cyuid goyff ei (tyri) yr fnyuntry? Cyuy tiyg eid nenlwr (pymmy lwe ceeday). CYid cari tity, aeg cyid widf sstlyd tyri uss.

 

Pradau gydw Myelnyff aeg Nimyg.

 

Tuaiyr-mie-eu. Ma rie peaiag dy 'akin cyiu. Treaid aiiag yae cyoie
cyeeda. (imy eynnyff! Cyuy am iny wtryf dwddyd cyuid. Few tity aeg cywgad idlo.) Ynl ea mys duy? (Ritw cyuid rwri dua?) Ma, ag goym capnen irey ned, yn cyuy cyaiciu. (Felwf, rir lil nwfmae ewoter eid yndad, il cyuid rwldyr.) onnelk cyiu yn nebyr-naig jiu? (Gda cyuid dwddyd yr nwtryf fe-ley?) Cal vaik rie ag cuylil rie va mysean Gailckag pdantit ayn. (Cyuy gda nia, rir Cyuy urd ssfwau lera eid Yan Yn Kabdyl prindud tity cyid.) Ynl ea golil ned? Pannagt liat eedt! (Ele cyuid goyff nu? Eid pmysyff myd cyuid, ten! (Cyifi.)

 

 

sep5

Aikhenvald, A., 1999, “Areal Diffusion and Language Contact in the Içana-Vaupés Basin, North-west Amazonia,” in: Dixon, R.M.W. & A. Aikhenvald, eds., The Amazonian Languages, Cambridge: Cambridge University Press.


Algeo, J., 1982, Problems in the Origins and Development of the English Language, New York: Harcourt College Publishing. (3rd ed.).

 

Banfi, E., 1985, Linguistica balcanica, Bologna: Zanichelli.


Bergin, O., 1946, “Some Irish Equatives,” in: Ériu 14: 140-143.

 

Bernstein, B., 1971, Class, Codes and Control, vol.1, London: Routledge.

 

Broudic, F., 1995, La Pratique du Breton de l’ancien régime à nos jours,
Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Broudic, F., 1999, Qui parle le breton aujourd’hui? Qui le parlera demain?, Brest: Brud Nevez.

Calvez, R., 1999, “Le réenchantement d’un monde: renouveau breton, nazisme, et émissions de radio en Breton,” in: Sabine Heinz, ed., Die Deutsche Keltologie und ihre Berliner Gelehrten bis 1945, Frankfurt am Main: Peter Lang, 101-137.

Calvez, R., 2000, La radio en langue bretonne; Roparz Hémon et Per-Jakez Hélias: Deux Rèves de la Bretagne, Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Chadwick, N., 1969, Early Brittany, Cardiff: University of Wales Press.


Chédeville, A. & H. Guillotel, 1984, La Bretagne des saints et des rois: Ve-Xe siècle, Rennes: Ouest France.

Creston, R.-Y., [1953] 1993, Le costume breton, Paris-Spezed: Champion-Coop Breizh. D’Arbois de Jubainville, A., 1874, “L’Histoire de l’Article dans le Breton Armoricain,” in: Revue Celtique, Vol. 2, 206-216.

Davies, J., 1993, A History of Wales, London: Penguin.

 

Déguignet, J.-M., 1999, Mémoires d’un Paysan Bas-Breton, Ar Releg-Kerhuon.

Denez, P., 1972, Brezhoneg Buan hag Aes, Paris: Omnivox.

Evans, E., 1990, “Insular Celtic and the Emergence of the Welsh Language,” in: Bammesberger, A. & A. Wollmann, eds., Britain 400-600: Language and History, Heidelberg: Winter.

Evans, S., 1964 [1976], A Grammar of Middle Welsh, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Even, A., 1987, Istor ar Yezhou Keltiek, vol. 1, Roazhon: Hor Yezh.


Ferguson, C.A., 1959, “Diglossia,” in: Word 15: 325-340.

 

Fudge, C., 1982, The Life of Cornish, Redruth: Truran.

 

Fulton, H., ed., 2005, Medieval Celtic Literature and Society, Dublin: Four Courts Press.

 

Halliday, F.E., ed., 1953, Richard Carew of Antony: The Survey of Cornwall, London: Andrew Melrose.

Harrison, J., 1980, Legends of the Fall, London: Delta.

 

Harrison, J., 2004, True North, New York: Wheeler Publishing.

Hickey, R., ed., 2004, Legacies of Colonial English: Studies in Transported Dialects, Cambridge: Cambridge University Press.

James, S., 1999, The Atlantic Celts: Ancient People or Modern Invention?, London: British Museum Press.

Jenner, H., 1904, A Handbook of the Cornish Language, chiefly in its latest stages with an Account of its History and Literature, London: David Nutt.

Kenny, K., 2000, The American Irish: A History, London: Longman.

 

Kent, A.M., 2000, The Literature of Cornwall: Continuity, Identity, Difference 1000-2000, Bristol: Redcliffe Press.

Kent, A.M., 2004, Cousin Jack’s Mouth-Organ: Travels in Cornish America, St. Austell: Cornish Hillside Publications.

Kent, A.M., 2006, “Bringing the Donkey down from the Carn: Cornu-English in Context 1549-2005 – A Provisional Analysis,” in: Tristram, H.L.C., ed., The Celtic Englishes IV, Potsdam: Potsdam University Press, 6-33.

Kent, A.M. & T. Saunders, eds. and transl., 2000, Looking at the Mermaid: A Reader in Cornish Literature 900-1900, London: Francis Boutle Publishers.

Lobb, J. & G. Ansell, eds., 2004, Stratejy rag an Tavas Kernewek / Strategy for the Cornish Language, Truro: Cornwall County Council.

Lyon, R.T., 2001, Cornish: The Struggle for Survival, Cornwall: Tavas an Weryn.


Maclean, M., 1902, The Literature of the Celts, London: Blackie and Son.

 

Mason, D., 1996, Cousin Jack, Fowey Rare Books: Alexander Associates.

McGlone, W.R. & P.M. Leonard, 1986, Celtic America, Fresno, California: Panorama West Books.

McKinney, G., 2001, When Miners Sang: The Grass Valley Carol Choir, Grass Valley: Comstock Bonanza Press.

 

Morris-Jones, J., 1900, “Pre-Aryan Syntax in Insular Celtic,” in: Rhŷs, J. & D. Brynmor-Jones, eds., The Welsh People: Chapters on their Origin, History, Laws, Language, Literature, and Characteristics, New York: Haskell House.

Morris-Jones, J., 1930, A Welsh Grammar, historical and comparative, Oxford: Clarendon Press.

O’Rahilly, T., 1946, Early Irish History and Mythology, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Pokorny, J., 1927-1929, “Das nicht-indogermanische Substrat im Irischen,” in: Zeitschrift für celtische Philologie 16: 95-144, 231-66, 363-94; 17: 373-88; 19: 233-248.

Rohlfs, G., 1963, Vom Vulgärlatein zum Altfranzösischen, Tübingen: Niemeyer.


Schmidt, K.H., 1977, Die festlandkeltischen Sprachen, Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Schrijver, P., 1995, Studies in British Celtic Historical Phonology, Amsterdam: Rodopi.

Schrijver, P., 1997, Studies in the History of Celtic Pronouns and Particles, Maynooth: Department of Old Irish, National University of Ireland.

Simon Evans, D., 1964, A Grammar of Middle Welsh, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

 

Stüber, K., 1998, The Historical Morphology of n-stems in Celtic, ser. Maynooth Studies in Celtic Linguistics III, Maynooth: National University of Ireland.

 

Szemerényi, O., 1977, Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages, with special references to Indian, Iranian, Greek and Latin, Acta Iranica 16, Teheran-Liège: Édition Bibliothèque Pahlavi/Leiden: E.J. Brill.

Thurneysen, R., 1946, A Grammar of Old Irish, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Trubatshev, O.N. / Трубачев, О.Н., 1959, История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. Москва: Наука (2-изд. Москва: 2006) (“History of Slavonic Kinship Terminology and the reconstruction of some terms of the old social system,” repr. Moscow: Nauka, 2006 (2nd ed.))

Vasmer, M., 1953, Russisches etymologisches Wörterbuch, vol. 1, Heidelberg: Winter.

Vorren, O. & E. Manker, 1962, Lapp Life and Customs, London: Oxford University Press.

Wiik, K., 2002, “On the Origin of the Celts,” in: The Celtic Roots of English, Filppula M., J. Klemola & H. Pitkänen, eds., Studies in Language 37, Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Humanities, 285-94.

Template Design by SkinCorner