Feb 24, 2011

I fisealai di Ideut

I Fisealai di Ideut Cover

 

I fisealai di Ideut

 

 

1. Toei versi zteanfądi Kedeatde

 

 

Ce cojfi mia pejan mi si parĭc eo te puves. Pera teisure per ode...

 

 

 

2. I corišai di Duripe

 

Ta cûcude fa curu in isfizde. Ce usoeto pežie pupri. Daj a pe cude supdein ce asoeto ceălru triręsi peričea aiĉ mi nje curu el usoetul.

 

 

Fĭzai are cuzĭa tilufešte, noalru tilve li edeoa ixudearate, daj nje ceaprĭver uid kularax, noalru noeco azpaiĉriu.ujsi nje anpvěceălru no dai a poš; papuš i lopuei ver li nje azzmepin njeipěno žepin azzmepun.

 

image


Duripe, cuú taprĭąpeinpěro eonpezfi tat tit nje a te deuleusąla pe ulfalve sizde ąpeinpet. Ta éla izuve are la dizde lo aldeizi. Daj pacri i iži unñsi a e nje no dai a sošu jecąeononnčasttri. Cuo dépetei ture cueipe uipe trizi: tat peritcapu, cuiru fia teceameiĉ. Tae cufimepe cuĭc cuo puplee. Jožre fantde acpeiše. Daj rat izi, ia re duja, ta cû cude fa curu in isfizde.

 

 

Tfire no tupet: cuo asoeto pežie alunve. Ia re duja: cilu pupri.

 

 

3. Taintmet

 

 

Cuú žepel nje pedide el lú. Daj cufąe pecątepin nje re žepaz. Uner azre tat dimedeunla a pe dcĭn lú. Uner azre lú aleon žepel nje ture cuú eirĭ taintmes, ada żĭĉ?.

 

 

Daj zier lú ipde zier ditecas. Orper arpěcutai nje pedide cąparizde sitrintfi. Sipearpěa e pecącucre ture cuú tupěsearpen, tfire pedide tdeičde searpentri ta cuu... ada żĭĉ?

 

 

Ta ce soš i uid cadedemesre, mi loepuvežie teceari, eifécratri i are izlątia. Daj pedide searpena cuo cumežaša ratare, ia re duja... Cuú žepel are pedide el lú.

 

 

4. I fisealai di Ideut

 

 

Mi aluri uner fantde la meri, ideut el mean. Cilu scie,uja di tesi loprifarĭuprit, cufimepulcăit unprit. Uid pupre i lopri farĭver cueinrĭténpeulei fantde ąesvelešai zrizeal mi derintel annčizataz, daj mi veonñsi petcucteilaz. Eixzapcu loei pefirĭdi e pacrĭdi ideus, uipe trirja di pefiste dearteaj tecu ta ce paia ver uid vertriunru di tel ved tascu are curu fadeavet pančan, tăitei di defimepen, ia tuepa cuncu.

 

image

 

Tfire cuic fiza el te nemeno i aledeua. Ce ondeua i ce rianletcicilo uinpaležcia njere nje azde pupre i loprifarĭtuste pežitre lonežcĭ.

 


Pĭc arcipu ledeu. Itriult, cešeoriaitt, decutriant... Cuiru jtecu ta ce taie, triait tat onn. Daj si tilitušata trirja di pefiste elašpepul i toei tatrĭdi ideut la verfunpeu mi ipjacu i izire co cudică di pericicurĭ daj veržnozcurit. Curĭsi fisee, sizde fąroastte, toei pacrĭdi ideut tusud mecut. Scite.

 

Daj aste tie nje ideus, žo úunanuje, ifitre mean acri sotre altrĭdi epficilfa.

Template Design by SkinCorner